Annons
Annons
Regeringen meddelade samtliga universitet och höskolor om att de utlovade 303 miljoner kronorna inte kommer att betalas ut under 2016. Detta riskerar att påverka Uppsala universitets framtida satsningar på kvalitetsutveckling.
Foto: Arkiv

Regeringen återkallar miljonanslag


Landets högskolor och universitet går i år miste om 303 miljoner kronor som utlovats av regeringen. Pengarna dras in för att möta ökade kostnader för mottagandet av asylsökande.
– Förra året fick vi 45 miljoner, och i år får vi inget. Det är klart att det får effekter, säger Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Uppsala universitet.

Den 18 december skickade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning ut ett mejl till samtliga universitet och högskolor i Sverige för att informera om utgiftsbegränsande åtgärder. En pott på 303 miljoner kronor som utlovats till lärosätena i budgetpropositionen kommer inte att delas ut. Detta på grunda av besparingar som krävs för ”att möta de kraftiga utgiftsökningar som sker under 2016 med anledning av det stora antalet personer på flykt från krig och terror som söker asyl i Sverige.”. nbsp;

För Uppsala universitet, som förra året fick 45 miljoner kronor av denna pott, var beskedet oväntat.

– Vi hade ju fått information om att regeringskansliet skulle titta på hur pengarna skulle användas och fördelas, men vi fick väldigt sent höra att de inte skulle delas ut alls. Förra året fick vi 45 miljoner, och i år får vi inget. Det är klart att det får effekter, säger Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Uppsala universitet.

Hur stor del Uppsala universitet går miste om i år är oklart. Detta på grund av att regeringen slopat det tidigare system där dessa pengar fördelats utifrån hur bra olika utbildningar klarat sig i UKÄ:s, (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsutvärderingar. Kvalitetsutvärderingssystemet har kritiserats från bland andra European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA, men att pengarna fördelats efter detta system, har varit gynnsamt för Uppsala universitet som under de tre senaste åren fått en relativt stor del av summan, totalt 93 miljoner kronor.

– Detta var pengar som användes för att öka kvaliteten och som gick till verksamheter som hade högsta betyg. De användes också till ämnen med nationellt ansvar, som till exempel språkämnen med ett litet antal elever, e-lärande och andra projekt, berättar Daniel Gillberg.

Hur de 303 miljoner kronorna skulle ha fördelats mellan lärosätena i år hade regeringen inte specificerat. I budgetpropositionen 2016 anges endast att potten skulle ha gått till kvalitetshöjande insatser i högre utbildning fördelade via regleringsbrev.

Kommer det här beslutet att påverka någon specifik fakultet eller institution?

– Det är svårt att svara på. Vi har dock varit försiktiga och inte räknat med dessa medel i verksamhetsplanen för 2016, så det är ingen verksamhet som sitter och väntar på pengar de inte kommer att få.

Vad får det för konsekvenser för studenterna?

– Pengarna har ju inte i någon väsentlig omfattning använts till lärartjänster – tidsbegränsade pengar används inte till att anställa personal. Vi behöver inte heller avveckla något utbud. Däremot finns det ju nu mindre resurser till att sätta igång specifika projekt kring långsiktig kvalitetsutveckling.

Har ni någon förståelse för att regeringen valt att dra in dessa pengar?

– Vi vet att statsmakten har en kärv ekonomisk situation och vi visste att detta var tillfälliga pengar. Det är synd att medlen tas bort från sektorn, men visst finns det under rådande omständigheter förståelse, även om det drabbade oss den här gången. nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

nbsp;

Kvalitetsbaserad resurstilldelning

Medel till universitet och högskolor har under de tre senaste åren till viss del fördelats utifrån kvalitetsutvärderingar. De utbildningar som fått omdömet Mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar har fått ett tillskott i resurstilldelningen, en så kallad kvalitetspeng.

Under de tre senaste åren har Uppsala universitet fått totalt 93 miljoner kronor i tillskott. Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten har fått mest, totalt 62,8 miljoner kronor, medan medicin och farmakologi fått 12,2 miljoner och teknik och natur 9,8 miljoner.

I budgetpropositionen för 2016 angav regeringen att man skulle gå ifrån detta system, där pengar fördelades efter kvalitet på utbildningen. I stället skulle summan till de olika universiteten och högskolorna fördelas via regleringsbrev.

Den 18 december skickades ett mejl till samtliga rektorer där minister för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson meddelar att de 303 miljoner kronor som skulle ha fördelats till landets högskolor och universitet inte kommer att betalas ut under 2016.” nbsp;Eftersom utgifterna för framför allt migration beräknas öka kraftigt 2016 jämfört med vad som kunde förutses när budgetpropositionen togs fram vidtar regeringen nu utgiftsbegränsande åtgärder.”

nbsp;

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…