Annons
Annons

Kårstyrelsen vill överklaga kårstatusbeslut


Uppsala studentkårs styrelse vill överklaga Uppsalaekonomernas nyvunna kårstatus. Risk för splittrad studiebevakning och små skillnader i medlemsantal är anledningen.

Den 22 februari fattade konsistoriet beslut om att Uppsalaekonomerna blir kår och får representera studenterna på företagsekonomiska och nationalekonomiska fakulteten. De beslutade också att Juridiska Föreningen får bli kår, samt att distansstudenterna som är kopplade till Campus Gotland inte längre kommer att representeras av Uppsala studentkår.

I en proposition från Uppsala studentkårs styrelse föreslås att kårfullmäktige ska överklaga konsistoriets beslut rörande Uppsalaekonomerna. Studiebevakningen på samhällsvetenskapliga fakulteten riskerar att bli splittrad då det där finns institutioner som Uppsalaekonomerna ej sökt för och ej fått kårstatus för.

– Detta riskerar att skapa otydlighet för den enskilda studenten gällande vilken kår som är ansvarig för olika delar av programmet, och ansvaret för studiebevakning riskerar att hamna mellan stolarna för flera utbildningar, skriver Uppsala studentkårs styrelse i sin proposition.

De menar också att skillnaden i medlemstal på de berörda fakulteterna är så pass liten att andra faktorer bör vara avgörande när det beslutas om vem som får bli kår. nbsp;

Samtidigt som de föreslår att kårfullmäktige ska överklaga, skriver de att de övervägt vad det kan få för konsekvenser. De menar att konsistoriets beslut kan ifrågasättas på flera olika punkter, men att man valt att inte göra det på grund av att det riskerar att dra ut processen i onödan. Samtidigt vill man inte försämra relationerna mellan Uppsalaekonomerna och Uppsala studentkår. Eftersom lagstiftningen är relativt ny vill de dock med sin överklagan utveckla praxis.

Styrelsen föreslår också att man ska överklaga beslutet om distansstudenterna kopplade till Campus Gotland.

– Beslutet att Uppsala studentkår inte längre ska representera distansstudenterna på Gotland är olyckligt. De studenter som studerar med flexibel studieort ser sig själva som studenter vid Uppsala universitet och inte specifikt som studenter vid Campus Gotland, skriver Uppsala studentkårs styrelse.

Att juridiska fakulteten ska få representeras av Juridiska Föreningen vill de dock inte överklaga. Bakgrunden till det beslutet är skillnaden i medlemstal och att de anser att studiebevakningen inte kommer att påverkas för studenterna då fakulteten tillhör ett väl avgränsat område. nbsp; nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…