Annons
Warren Kunce (på bilden kämpandes med paraply) och Willian Silva vill skapa en festival som får icke svensktalande HBTQIA–personer att känna sig hemma i Uppsala.
– Många känner sig inte trygga i sina hemländer, därför är det viktigt att erbjuda dem en plats där de kan känna sig fria att uttrycka sig själva och sin sexualitet, säger Willian Silva .
Foto: Sandra Gunnarsson

Välkommen ut, välkommen hem


I helgen kommer Uppsala fyllas med parad, seminarier och fest i dagarna tre. Ergo har träffat doktoranderna Warren Kunce och Willian Silva som är med och arrangerar WelcomeOUT – en pridefestival som välkomnar alla.

Det var efter att ha träffat allt fler flyktingar och icke svensktalande människor i sitt arbete på RFSL som Warren Kunce fick idén att anordna en pridefestival i Uppsala för personer med utländsk härkomst.
– Flera av dem som jag träffar kan inte ta del av information, eller delta i event som Pride fullt ut eftersom den mesta informationen är på svenska. Med denna festival vill vi erbjuda något för alla HBTQIA-personer* – och straighta – oavsett bakgrund, säger Warren Kunce, styrelseledamot i RFSL och doktorand i miljöbiologi vid Uppsala universitet.
Tanken med festivalen är att låta de som sällan hörs få komma till tals och att skapa en öppen och inkluderande mötesplats.
– Många känner sig inte trygga i sina hemländer, därför är det viktigt att erbjuda dem en plats där de kan känna sig fria att uttrycka sig själva och sin sexualitet, inflikar Willian Silva, doktorand i evolutionsgenetik vid Uppsala universitet.
Intresset för att hjälpa till med arrangemanget har varit stort och att lyckas inkludera icke-svensktalande personer har inte var varit speciellt svårt.
– När jag sökte integrationsbidrag oroade de sig för att vi inte skulle lyckas nå ut till folk. Bland oss som arrangerar finns 30 olika nationaliteter representerade, så att få folk med olika härkomst att komma på festivalen lär inte bli svårt, säger Warren Kunce.
Senast en större pridefestival anordnades i Uppsala var 2012. Då tilläts inte Folkpartiet att delta eftersom arrangörsgruppen, som ville ha ett socialistiskt event, ansåg att partiet stred mot festivalens vision. Detta fick till följd att flera partier och arrangörer drog sig ur. Årets arrangemang är inte separatistiskt och gruppen som organiserar WelcomeOUT är ny. nbsp; För att undvika att fokus flyttas från huvudfrågan, har man valt att införa vissa restriktioner – i paraden är det inte tillåtet att bära symboler eller kläder som kan kopplas till specifika organisationer, politiska partier eller nationaliteter.
– Vi vill att du ska gå i paraden som privatperson. Däremot kan politiska partier och organisationer delta på andra sätt, till exempel i gratislunchen på lördagen.
Förutom parad, fest och klubbar på civilställen och nationer blir det också en hel del seminarier och föreläsningar. En av programpunkterna som anordnas av studenter riktar sig till de som läser till läkare, psykolog eller fysioterapeut. Tanken är att man där ska få verktyg för att kunna bemöta transpersoner i sitt yrke.
– Hur man bemöter och behandlar transpersoner ingår nästan inte alls i kursplanen. Men det är något som både studenter och transpersoner efterfrågar. Förhoppningsvis kanske detta kan leda till att det får större plats i dessa utbildningar, säger Warren Kunce.


Annons

Annons

Gratisfestival
WelcomeOUT arrangeras av RFSL Uppsala Newcomers och pågår mellan 16-18 september.
Festivalen är gratis och hålls på olika platser i Uppsala, bland annat Sensus, Grand, Fyrisbiografen och Stadsträdgården.
För program: welcomeout.se
* HBTQIA står för homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell. nbsp;

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…