Annons
Annons
Vissa hade större politiska fiskar att steka under mötet.
Foto: Lina Svensk

Bostadsfrågan het potatis, övriga frågor lite svalare potatis


Motion, Flogsta-gate och snikna stockholmare som tar studenternas bostäder var frågor som diskuterades under tisdagens kårfullmäktigemöte. Förutom att man bordlade några ärenden, valdes en ny styrelseledamot och flera delegater till SFS-mötet i Linköping.

– Det var på håret [eller något liknande], sa fumordförande Jonathan Arvidsson när man kunde konstatera att endast 28 ledamöter var på plats vid öppnandet av gårdagens fullmäktigemöte. De var alltså på håret beslutsmässiga, något som varit ett problem vid flera fullmäktigesammanträden, vilket också var bakgrunden till den motion som lades fram av kårpartiet UUS om att minska antalet platser i fullmäktige. Men mer om den senare.

Ordförandeduon föredrog sitt PM om vad som hänt sedan senaste fum. Daniel Simmons berättade bland annat att rektorsprocessen dragit igång och att Caisa Lycken och Sara Andersson valts in i rekryteringsgruppen. Kårens externfinansierade verksamhet Esmeralda söker ny verksamhetsledare och under dagen kommer också besked från Uppsala kommun om de ska fortsätta stötta verksamheten.
Återigen uppmanades ledamöterna att söka lediga uppdrag, bland annat till posten som jurymedelm i Disapriset.

– Jättebra om man gillar böcker, tips tips, snälla sök sök, sa Daniel Simmons.

Även presidieutskottet söker ordförande sedan Sofie Jansson gått på praktik.

Man diskuterade också UKÄ:s utredning kring studentinflytande. Sedan kårobligatoriet avskaffades har kårer kämpat med ekonomin, vilket riskerar att skada studentinflytandet. Rapporten från UKÄ föreslår därför att staten ska öka sitt anslag till kårerna.

– Idag får vi 100 kr per helårsstudent (HST) från staten, sedan går universitetet in med medel så att det totalt blir 315 kr per HST. Utredningen föreslår att staten ska gå in med 300 per HST. Men då finns en oro att Universitet i stället kommer minska sina anslag. Men det är lite för tidigt säga var allt det här kommer hamna, förklarade Daniel Simmons.

Två interpellationer, båda signerade VSF, hade inkommit.

– Jag blev lite fundersam över dessa då interpellationer endast får tas upp i fullmäktige om de är signerade av en fumledamot… så jag undrar varför ordförande, i strid med stadgarna, har valt att ta med den här interpellationen i dagordningen?, sa AFKs Fredrik Hultman.

Ett fumgemensamt “ooooh” följde frågan, som var så nära en så kallad “burn” man kommer i fullmäktigesammanhang. Fumordförande och tillika Hultmans partikollega, Jonathan Arvidsson, menade att interpellationerna kom från en privat mejladress från en fumledamot och att de därför skulle komma att tas upp som just interpellationer ändå.

Så till interpellationerna (Ergo-redaktionen har nu förbrukat antalet gånger man får använda ordet “interpellation” i en text, så hädanefter kommer de refereras till som “utförlig fråga”), den ena handlade om det nya officepaketet som erbjuds alla studenter. Tidigare har man uttryckt en oro över hur microsoft som står för det, hanterar personuppgifter. VSF frågade därför varför man beslutat att använda detta ändå.

– Det har hänt lite på den rättsliga fronten. Skillnaden mellan då och nu är att det här avtalet säkerställer personliga integriteten, sa Daniel Simmons.

Den andra utförliga frågan rörde bostadspolitikens utveckling, både den gemensamma bostadsförmedlingen och indicierna om att Heimstaden planerar att omvandla studentkorridorerna i Flogsta höghus till vanliga lägenheter.

Daniel Simmons förklarade att man inte hunnit göra så mycket i frågan om bostadsförmedlingen förutom att trycka på kommunen för att få dem att förstå skillnaden mellan studentbostäder och vanliga lägenheter. En oro som finns är att folk som står i bostadskö i Stockholm kan flytta över sina poäng till förmedlingen i Uppsala sedan årsskiftet, men att det inte är tillåtet att göra på samma sätt åt andra hållet. Detta riskerar att förvärra bostadssituationen för studenter i Uppsala ytterligare.

Rörande Flogsta-gate har styrelsen kontaktat HUS, universitetet och kommunen, men inte varit inblandade i diskussioner med Heimstaden. De har också uppmanat universitetet att ligga på Heimstaden samt frågat om universitetet eller kommunen har möjlighet att köpa loss bostadsområdet. Där har man dock inte fått några svar.

Så blev det då motionsdags. Gustav Sundell föredrog UUS förslag om att minska antalet mandat i fullmäktige från 41 till 33.

– Det är alldeles för få som dyker upp på mötena. Som det ser ut idag behöver vi engagera 82 personer med ordinarie ledamöter och ersättare och de platserna fyller vi inte idag. Vi tycker att det vore bra att minska antalet fullmäktigemandat med tanke på att vi har tappat medlemmar från flera fakulteter till nya kårer, sa han.

Fredrik Hultman, AFK, ställde sig positiv till UUS förslag och påtalade att man, även om man inte sitter som ledamot, kommer att kunna närvara och “lyssna på våra spännande möten” som kårmedlem. Martin Holmer, VSF, påpekade dock att även om fullmäktige skulle rösta igenom förslaget under kvällen så kommer det inte att kunna gå igenom under nästa möte (det krävs två separata rösttillfällen med 28 mandats majoritet för att en ändring i stadgorna, som den föreslagna, ska gå igenom) då det krävs att det har gått minst sex veckor mellan rösttillfällena, vilket det alltså inte kommer ha gjort då. En bordläggning av ärendet föreslogs därför och klubbades igenom. Fortsättning följer, med andra ord.

Max Stenberg, styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårers styrelse, SFS, redogjorde för arbetet inom organisationen. SFS är inte på grön kvist, vilket gjort att man övervägt att höja medlemsavgiften med 40 procent – vilket motsvarar en höjning från fem kronor till 7 kronor per HST. Han berättade också om de omorganisationer man gjort för att skapa en mer “spetsig organisation”. Efter att ha öst mycket positiva kommentarer om det spännande politiska arbetet man sysslar med i SFS blev det dags att nominera folk. Saida Kolmie, VSF valdes till delegationsledare och ett antal ledamöter ur UUS, VSF och S-studenter kommer åka till SFS fullmäktigemöte i Linköping. Fullmäktige nominerade också Johan Liljeholm och Martin Holmer till valberedningen samt Ann-Catrin Wells till SFS styrelse.

Slutligen blev det dags att fylla den vakanta styrelseposten i Uppsala studentkår. Efter en relativt kort utfrågning valdes politiskt obundna Caroline Bodin som bland annat jobbar deltid cemus som kurskoordinator. Den nästan obligatoriska frågan “politisk hemvist?”, ställdes inte trots att flera väntade.

Innan mötet kunde avslutas diskuterades även kåravgiften. Max Stenberg menade att den borde höjas från 55 till 60 kronor.

– Med tanke på allt profilmaterial vi har där det står 55 kr vore det dyrare att höja avgiften nu, menade Daniel Simmons.

Man konstaterade också att man redan budgeterat för 55 kronor och att en eventuell ändring först skulle komma att bli aktuell inför nästa år. Men höjningen fick inte många att jubla, vissa ansåg också att det krävdes en bättre utredning och man beslutade därför att fastställa förslaget om en terminsavgift på 55 kronor.

19.42 kunde terminens första fullmäktigemöte avslutas.


Annons

Annons

Uppsnappat

“Jag vill inte ha några dödsfall under min ordförarandetid” – Jonathan Arvidsson förklarar vikten av att inte tugga jordnötter under mötet pga allergi i rummet.

“Jag måste bara ta av mig byxorna” – Ergos redaktör har täckbyxor som måste av innan hon vågar närma sig “Hej fumledamot”.

“Bra häng utlovas” till den som kan tänka sig sitta i stipendiekommittén. Ingen nappade dock på Max Stenbergs lockbete.

Bara en knapp tredjedel av ledamöterna satt bekvämt under mötet om man får tro resultatet från testfrågan. 10 svarade “ja” mot 22 “nej”.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…