Annons
Annons
Cecilia Brenner, verksamhetsledare på ESmeralda, är glad att kommunen ser vinsten med förebyggande insatser.
Foto: Lina Svensk

Grönt ljus för Hayat och studentambassadörerna


Uppsala studentkårs mångfaldsbyrå ESMeralda kommer fortsatt att få fortsatt finansiering av Uppsala kommun under 2017- 18. Cecilia Brenner, verksamhetsledare, är glad åt beslutet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 8 februari bifölls förslaget om att kommunen ska avsätta 225 000 kronor per år till mångfaldsbyrån ESMeraldas delprojekt studentambassadörer och Hayat under 2017 och 2018, samt upprätta ett nytt avtal med Uppsala universitet om samarbete med verksamheten, vars syfte är att rekrytera ungdomar från inom akademin underrepresenterade grupper till högre studier.

Mångfaldsbyråns arbete står på tre ben: läxhjälp, studentambassadörer som informerar om högskolestudier på kommunens skolor samt mentorskapsprojektet Hayat, som förmedlar mentorer åt nyanlända elever på SPRINT-program. Sedan 2007 har ESMeralda finansierats till hälften av kommunen och till hälften av universitetet, men vid årsskiftet löpte avtalet ut. Då bedömde nämnden att endast läxhjälpen skulle ligga inom ramen för prioriterade aktiviteter. Liberalerna lämnade dock ett särskilt yttrande där man hävdade att en minskning av bidraget till ESMeraldas övriga projekt skulle få negativa konsekvenser, eftersom skolan inte specifikt har något uppdrag att minska snedrekryteringen till skola och universitet. Nu har alltså fullmäktige hörsammat behovet av fortsatt finansiering.

– Det är ju strålande att kommunen ser vinsten med förebyggande insatser. Vi ska diskutera vad detta betyder för verksamheten på styrgruppsmötet på måndag. Men pengarna ska ju gå till arbetet med Studentambassadörerna och Hayat, förhoppningsvis kan vi förbättra och utveckla de projekten. Genom Studentambassadörerna får vi möjligheten till flera kortare möten med ungdomar på skolor i Uppsala medan Hayat innebär färre, men djupare och troligtvis mer kvalitativa möten mellan nyanlända och universitetsstudenter, säger Cecilia Brenner, verksamhetsledare på ESMeralda.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…