Annons
Annons
Efter många om och men är hyressättningen slutförhandlad. Nu väntar arbetet med att minska slitage och skadegörelse i Flogsta höghus.
Foto: Ergos arkiv

Heimstaden och Hyresgästföreningen har enats


Till slut verkar det ha satts punkt i följetongen om hyresförhandlingarna i Flogsta höghus. Enligt Helena Nordlund, förhandlare på Hyresgästföreningen, är det nu det stora jobbet börjar.

Det har varit en utdragen och infekterad process att förhandla fram de nya hyrorna för Heimstadens studentbostäder i Flogsta höghus. Före jul valde hyresvärden att lämna förhandlingsbordet, och i början av januari saboterades Heimstadens kontor i protest mot den hyreshöjning de ville ha. Från den centrala Hyresgästföreningens och Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäders (HUS) sida har man uttryckt missnöje med Heimstadens förhandlingsmetoder. Nu har parterna till slut lyckats nå en överenskommelse: i korridorsrummen höjs hyran med 1,29 procent och i lägenheterna med 1,36 procent. Hyresgästföreningens förhandlare Helena Nordlund ser det som en rimlig kompromiss.

– Det är i linje med hyreshöjningarna i andra studentboenden, med tillägg för mjuka parametrar som kräver personal och resurser. Gatubelysningen ska bytas ut och brandskyddet säkras. Vi kommer också att införa korridorsvärdar, som ska ta ett hjälpande ansvar för att korridorerna hålls snygga och fungera som en länk mellan hyresgästerna, HUS och Heimstaden.

Hon säger att mycket behöver göras för att Flogsta höghus ska bli ett tryggt och trivsamt område. Många boende upplever att de inte blir tagna på allvar. Upprepade incidenter som sabotage och äggkastning ska inte förekomma.

– Det är nu jobbet börjar på riktigt, att ta sig an de mjuka värdena. Hyresgästerna måste också ta sitt ansvar där, säger Helena Nordlund.

Att parterna till slut lyckades nå en överenskommelse tror hon beror på att många aktörer engagerat sig i frågan – universitetet, studentkåren och lokalpolitiker har alla varit måna om att hitta en lösning.

– Efter så här lång tid är det skönt för alla att kunna enas. Jag tror att vi och Heimstaden är ungefär lika nöjda och missnöjda. I sådana här situationer är det stor risk att man målar in sig i ett hörn, men vi lyckades ta oss ut, säger Helena Nordlund.

Även Pontus Rode, senior investment manager på Heimstaden, är nöjd med att kunna lägga diskussionen om hyrorna till handlingarna.

– Det är alltid ett misslyckande när något drar ut på tiden så här länge, men vi är alla glada att ha hittat en överenskommelse. Självfallet är det framförallt bra för våra kunder.

Den nya hyran börjar gälla 1 april. De som inte betalade den frivilliga hyreshöjningen för januari till mars kommer inte att behöva betala något extra för dessa tre månader. De som betalade den frivilliga hyreshöjningen kommer att få betala 19 kr x 3 månader om de har tiomånadershyra och 16 kr x 3 månader om de har tolvmånadershyra för att kompensera för att de inte betalade boinflytande- och hyressättningsavgift under denna period. Heimstaden och HUS kommer att göra en kundundersökning för att arbeta fram ett bättre boende.

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?