Annons
Annons
Folkes livs kommer att rivas enligt detaljplanen för det nya Rackarberget, men istället får området en ny Icabutik.
Foto: Bildmontage: A-sidan arkitektkontor

Rackarberget ska förtätas varsamt


450 nya studentbostäder planeras på anrika Rackarberget. Arkitekten Åsa Flarup Källmark strävar efter att bevara kulturhistoriska värden. Tanken är också att området ska få ett gym och ett mer levande torg.

450 nya bostäder, ett nytt gym och fler butiker på torget. Detaljplanen för nyproduktion och renovering på Rackarberget är ute på granskning.

– 8 maj ska vi gå igenom synpunkter som har kommit in, men vad jag vet är det ingenting alarmerande, säger Åsa Flarup Källmark, arkitekt på A-sidan arkitektkontor, som har utformat detaljplanen.

Bland de vita punkthusen från 1960-talet tänker man bygga nya hus med samma höjd och bredd. De ska inrymma små studentlägenheter, däribland dubbletter som passar för par eller sammanboende kompisar. Nyproduktionerna ska vara fullt tillgängliga med rullstol.

– Vi vill bevara det fina området när vi förtätar. Det handlar om att foga in utan att förstöra, säger Åsa Flarup Källmark.

Enplanslängan med livsmedelsbutik och blomsteraffär kommer att rivas, för att uppföra ett fyravåningshus. Där kommer dock finnas plats för en ny Icabutik.

– Torget ska göras mer levande. Den mindre bilvägen kommer att försvinna så att torget utökas. Förhoppningen är att det ska öppna uteserveringar där, säger Åsa Flarup Källmark.

Även förskolebarackerna kommer att försvinna, för att skapa mer luft. Förskolelokaler planeras istället i ett av de nya husen, och den gamla förskolan från 1954 i mitten av området, som är ritad av den kände möbelformgivaren Bruno Mathson, planeras finnas kvar.

– Vi tar stor hänsyn till områdets kulturhistoriska värde, hur husen är inplanerade i förhållande till naturen, säger Åsa Flarup Källmark.

Samtliga befintliga byggnader ska renoveras. Målsättningen är att korridorsrummen ska få egna toaletter. Hissar har man dock prioriterat bort i de äldre husen, eftersom det skulle innebära mindre bostadsytor.

– I punkthusen som vetter mot Ekonomikumparken kommer det att byggas ett gym, och eventuellt andra vardagsfaciliteter. Det kommer att ge liv åt området, säger Åsa Flarup Källmark.

Det rör sig alltså om två parallella projekt: renovering och nybygge. Tidsplanen är än så länge oklar.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?