Annons
Annons
Det är svårt att göra något bra av ett förslag som redan från början var så absurt som det här var, men jag tror att det här var den bästa lösningen som gick att få till i nuläget, säger Gaudeamus chefredaktör Cornelia Thomasson.
Foto: Miriam Bratt

Gaddens oberoende säkrat, men tidningsproduktionen läggs på is


Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus oberoende som granskande tidning är inte längre hotat. Detta efter att en justerad version av den omdebatterade propositionen angående tidningens framtid antogs under kårens fullmäktigemöte igår. Men exakt vad som kommer att hända med Gadden är ännu oklart då man även beslutade att lägga produktionen av papperstidningen på is under kommande hösttermin.

Cornelia Thomasson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Ergos motsvarighet i Stockholm – Gaudeamus (även kallad Gadden), är lättad, om än inte helt nöjd när vi pratar med henne under fredagsförmiddagen.
– Det känns ändå ganska bra. Propositionen, som den såg ut från början, gick inte igenom, så verksamhetschefen kommer inte att bli ansvarig utgivare för Gaudeamus, säger hon.
Kårstyrelsens kontroversiella proposition, som den senaste veckan uppmärksammats och fått kritik i bland annat Expressen, Dagens nyheter, Journalisten och Medievärlden, föreslog alltså att studentkårens verksamhetschef skulle ta över rollen som ansvarig utgivare, vilket skulle innebära att Gaudeamus oberoende som granskande tidning äventyras.

Men under torsdagskvällens fullmäktigemöte klubbade man igenom ett ändrat förslag, i vilket rollen som ansvarig utgivare istället tillfaller den projektledare som kommer få i uppdrag att utreda Gaudeamus och dess framtid under höstterminen.
– Det är svårt att göra något bra av ett förslag som redan från början var så absurt som det här var, men jag tror att det här var den bästa lösningen som gick att få till i nuläget. Och det visar ändå att kårpolitikerna vill bevara tidningens oberoende, säger Cornelia Thomasson.
Bakom ändringsyrkandet stod kårpartierna VSF, Fi-studenter och S-studenter.

Under mötet valdes även Henric Södergren (Fi-studenter) om till ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS). Som styrelseledamot var han en av de som låg bakom förslaget att göra kårens verksamhetschef till ansvarig utgivare, men även medlem i ett av de partier som lade fram ändringsyrkandet under gårdagen.
– I det här fallet såg de uppenbarligen att det fanns utrymme för förbättring i propositionen vad gällde frågan om ansvarig utgivare och därför lades ett ändringsyrkande fram.
Om ändringsyrkandet bifölls till följd av den mediala uppmärksamhet som förslaget fick kan han inte uttala sig om, säger han, men framhåller att den justerade propositionen gick igenom enhälligt under fullmäktigemötet och att han själv är nöjd med utfallet.

Det redaktionella oberoendet förblir alltså intakt för Gaudeamus, men i rambudgeten för kommande verksamhetsår, som antogs under gårdagens fullmäktige, har man inte gjort utrymme för tryck och försändning av en pappersupplaga av tidningen. Det innebär att Gaudeamus inte kommer att ges ut i pappersform under hösten och att tidningen därmed inte heller kommer att ha någon redaktion.
– Vi kommer att lägga närmare en miljon på den här utredningen av Gaddens framtid och i och med att vi har begränsade resurser så har vi dessvärre inte några möjligheter att producera en tryckt tidning parallellt med denna. Vi börjar om från noll med det här och avsikten är att vi ska landa i en långsiktig plan för Gadden. Om det innebär att vi återupptar produktionen av den tryckta tidningen, satsar enbart på webben, eller vad det nu kan bli återstår att se, säger Henric Södergren.
Att det finns en framtid för Gadden och att tidningen kommer att gå att återuppta efter ett uppehåll tror han absolut är en möjlighet.
– Det är därför vi genomför den här satsningen, för att vi ska veta hur man på bästa sätt ska kunna utveckla Gadden. Hur det kommer att se ut återstår dock att se.

Cornelia Thomasson tycker att det är synd att den tryckta tidningen kommer att vara vilande under hösten och potentiellt även därefter. Förslaget att lägga den fysiska tidningen på is hade inte kommit till redaktionens kännedom när de publicerade terminens sista nummer.
– Vi fick ingen möjlighet att kommunicera till våra läsare att de inte längre kommer att få Gadden i brevlådan under höstterminen, säger hon.
I juni kommer hon och redaktörskollegan Miriam Bratt att gå av sina uppdrag på Gaudeamus redaktion. Fram till dess hoppas Cornelia Thomasson att stämningen på kontoret, som de delar med SUS ledning, kommer att bli bättre än vad den var efter att redaktionen fick ta del av den ursprungliga propositionen, då den var ”kylig”.
– Jag hyser egentligen inget agg mot personerna i styrelsen som la fram propositionen, jag förstår att alla spelar den roll som de tilldelats, det gör ju även vi. Jag är snarare arg på propositionen som sådan, säger hon.
Att kåren i slutändan valde att inte överlåta rollen som ansvarig utgivare på sin egen verksamhetschef ser hon ändå som en liten vinst i det stora hela.
– Om det faktum att jag har höjt min röst mot det här förslaget och att jag har varit besvärlig har haft inverkan på att propositionen ändrades och att Gadden får behålla sitt oberoende, så är jag nöjd och stolt. Då har jag bidragit till att skapa bättre förutsättningar för Gaddens framtid som en oberoende granskande tidning.


Annons

Annons

Bakgrund

Stockholms universitet har tidigare bidragit till Gaudeamus drift genom ett öronmärkt bidrag på 1,8 miljoner kronor årligen. Inför kommande verksamhetsår har universitetet beslutat att inte längre öronmärka pengarna till Gaudeamus, vilket innebär att Stockholms universitets studentkår (SUS), som äger Gaudeamus, själva får besluta hur detta bidrag ska fördelas på verksamheten. Till det valfullmäktige som SUS höll igår, lade kårstyrelsen fram en proposition rörande tidningens framtid, där man föreslog att SUS verksamhetschef skulle ta över rollen som ansvarig utgivare. Detta skulle i praktiken innebära att en person anställd av SUS, som Gaudeamus har i uppgift att granska, skulle ha sista ordet rörande vad som publiceras eller inte publiceras i tidningen.

Läs mer

2020-10-15 11:15
Flera granater har hittats i Fyrisån i år och många fler om man går bakåt i tiden. Men hur hamnade de där? Är…
2020-10-10 11:45
Regeringens budskap under fredagens pressträff var tydligt – studenter måste sluta festa och ta sitt ansvar.
 – Ni är…
2020-10-08 10:42
Verkar Flogsta-grannen ha bott i studentlägenhet sedan 70-talet? Det är inte helt omöjligt. Namnet till trots hyrs…