Annons
Annons
Uppropet syftar till att ställa krav på nationerna att arbeta aktivt med att förhindra trakasserier och fostra en kultur där utsatta vågar träda fram och där allas berättelser blir tagna på allvar.
Foto: Kollage: Lina Svensk, foton: Therese Jansson

826 nationsmedlemmar i upprop


inationensintresse är ett upprop som undertecknats av drygt 800 nationsmedlemmar. De kräver bland annat att nationerna ska arbeta proaktivt för att förhindra sexuella trakasserier och vidta åtgärder då sexuella övergrepp förekommer.

*Texten publicerades ursprungligen i UNT 4/1.

Nationerna samlar studenter från alla discipliner och har anor från 1600-talet. Grundtanken är att verksamheten drivs av studenter, för studenter och nationen ska fungera som studentens andra hem. På nationerna erbjuds studenter möjligheter till personlig utveckling under den formbara tid i livet som studieåren ofta är. Nationerna liknas ibland vid ett tvärvetenskapligt seminarium, där studenterna ges möjlighet att knyta kontakter över såväl disciplins- som generationsgränserna. Nationerna är tätt sammankopplade med Uppsala universitet, men utgör också en egen värld där en lång historia och stadgar med formuleringar från tidigare sekler är några faktorer som leder till att nationerna i vissa avseenden lever kvar i det förgångna. Studentuppsala speglar samhället i stort när det kommer till strukturer och förekomst av sexuella trakasserier, men mycket i vittnesmålen går att härleda till den unika studentmiljö som nationerna är. Som ny student är du recentior och längst ned i den inofficiella hierarkin. Högst upp finns kuratorer, förtroendevalda studenter med uppdraget att leda nationerna. Därtill finns styrelseledamöter, hedersmedlemmar, inspektorer och skattmästare. Dessa är personer som ideellt ägnar sig åt nationsarbete vid sidan av att yrkesarbeta.

nbsp;

Vi är 826 nationsmedlemmar som står bakom denna text. Vi är kvinnor, icke-binära och transpersoner. De två senaste veckorna har vi gått samman i en sluten Facebookgrupp där vi kunnat dela berättelser om kränkande upplevelser från nationslivet med varandra. Våra vittnesmål beskriver bland annat sexuella övergrepp, kränkande behandling och sexism. Förövarna är nästan uteslutande män; äldre män högt upp nationshierarkin, manliga studenter med stöd från inofficiella nätverk, manliga nationsbesökare som tar sig friheter både verbalt och fysiskt. Inte sällan är de utsatta unga, nya kvinnliga nationsmedlemmar. Oftast finns alkohol med i bilden och används som en ursäkt för mannens beteende och ett skuldbeläggande för den som utsatts. Sexuella övergrepp anmäls sällan, men några av de nationsmedlemmar som ändå vågar anmäla vittnar om uteblivet stöd. Rådande strukturer tar sig även uttryck i de många sexistiska och inte sällan våldtäktsromantiserande sånger som fortfarande sjungs på nationerna. Kvinnor, transpersoner och icke-binära måste kunna verka vid våra nationer utan att riskera att bli utsatta för fysiska övergrepp och psykiskt våld av män, just för att de är kvinnor, transpersoner eller icke-binära.

nbsp;

Våra krav:

- Nationerna ska fostra en kultur där utsatta vågar träda fram och där allas berättelser blir tagna på allvar.

- Nationerna ska vidta åtgärder då sexuella övergrepp förekommer.

- Nationerna ska arbeta proaktivt i stället för reaktivt med dessa frågor.

nbsp;

Att underteckna uppropet betyder inte att man personligen utsatts för sexuella övergrepp.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…