Annons
Annons
Sexuella trakasserier inom akademin ska kartläggas. Både UHR och lärosätena har fått uppdrag av regeringen.
Foto: Illustration: Sandra Gunnarsson

”Vi vill belysa det som inte syns”


Det tycks finnas ett stort mörkertal av sexuella trakasserier i akademin. Därför har UHR fått i uppdrag av regeringen att kartlägga lärosätenas arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Akademiuppropet visar att sexuella trakasserier förekommer i alltför hög grad på svenska universitet och högskolor, och att det påverkar både studenters och anställdas arbetsmiljö. Universitetsledningarnas ansvar är tydligt i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, påtalar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
– På ett möte med Universitets-och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet i december kom det fram att vi har en svag bild av hur vanligt förekommande sexuella trakasserier är och hur universiteten och högskolorna jobbar med det här, därför behövs det en kartläggning, säger Helene Hellmark Knutsson till Universitetsläraren.
Regeringen har därför gett lärosätena i uppdrag att sammanställa sitt förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Universitets-och högskolerådet (UHR) ska samtidigt kartlägga både det förebyggande arbetet och hur högskolorna och universiteten hanterar fall där trakasserier misstänks ha förekommit. UHR ska också presentera och sprida goda exempel. Projektledaren Aleksandra Sjöstrand på UHR vill understryka att olika grupper inom akademin behöver undersökas, såväl studenter som anställda. Uppropet har visat att problemet finns på alla nivåer.
– Uppenbarligen är mörkertalet mycket stort, det har metoo visat. Samtidigt har alla lärosäten en policy men väldigt få ärenden kommer in. Vad beror det på? Vi vill belysa det som inte syns. Därför måste vi närma oss frågan från olika håll, bland annat genom att kontakta högskoleledningar och forskare som studerat sexuella övergrepp, säger Aleksandra Sjöstrand till Universitetsläraren.
Enkäter ska skickas ut till lärosätena med sista svarsdatum före sommaren, och en rapport beräknas bli presenterad till årsskiftet.
– Jag hoppas att vårt arbete ska bli ett stöd till lärosätena. Att fler vågar anmäla och att lärosätenas arbete blir bättre, säger Aleksandra Sjöstrand till Universitetsläraren.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…