Annons

Saco-studenter vill ha nolltolerans


Akademiker, och i synnerhet kvinnor, mår allt sämre. Sacos studentråd välkomnar regeringens beslut om att synliggöra arbetet mot sexuella trakasserier men vill se ett ännu tydligare ställningstagande.

Lärosätena måste vidta aktiva åtgärder i kampen för ett jämställt arbetsliv, fritt från machokultur och trakasserier, anser Sacos studentråd. I samband med metoo hamnade frågan högt på dagordningen, och 20 december 2017 fattade regeringen ett beslut om att universitet och högskolor ska synliggöra hur det arbetar med den.
– Det välkomnar vi. Men vi vill trycka på ännu mer för att synliggöra bryggan mellan studier och arbetsliv, säger Malin Påhls Hansson, ordförande i Saco studentråd.
En medlemsundersökning bland fackförbundet Juseks studentmedlemmar visar att betydligt fler kvinnor än män upplever oro och ångest över sina studieresultat. Enligt statistik från Saco följer den nbsp; trenden med ut i arbetslivet.
– Attityder och värderingar grundläggs under studietiden. för att få ett mer jämställt arbetsliv måste man ta tag i frågan på lärosätena, menar Malin Påhls Hansson.

Hon betonar att kvinnor i regel får sämre utdelning på arbetsmarknaden än män, vilket delvis beror på normer som motarbetar dem. Det är en gemensam utmaning för arbetslivet och högre utbildning.
– Fler kvinnor än män studerar, men de får inte samma lön för mödan, säger Malin Påhls Hansson.
För att belysa bryggan mellan utbildning och arbete kräver Saco-studenter tre reformer. Akademin ska ställa krav på att externa aktörer som de samarbetar med kan uppvisa ett aktivt jämställdhetsarbete. Det ska införas en nationell nolltolerans mot könsrelaterade trakasserier inom högre utbildning. Man vill också se att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, får i uppdrag att kartlägga lärosätenas åtgärder för att främja en jämställd högskola.
– Informationen om hur man jobbar för jämställdhet behöver bli mer tillgänglig. Studenter är mer uppsökande idag, lärosätena vinner på att visa hur de jobbar, säger Malin Påhls Hansson.
Efter metoo har engagemanget för ett jämställt arbetsliv varit stort på många håll, men Saco studentråd hoppas att mer fokus ska läggas på just sambandet mellan studentliv och arbetsliv.
– Åtta av tio studerar för att få jobb. Vi vill se att kvinnor får samma utdelning som män – värdig lön på andra sidan. Det här är morgondagens samhällsbyggare, därför är det viktigt med ett bra klimat på högskolorna, säger Malin Påhls Hansson.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…