Annons

”Falska” tjänster skapar stress


Enligt högskoleförordningen måste en doktorandtjänst bedömas vara fullt finansierad för att få lysas ut. I verkligheten finns i vissa fall bara pengar till en licentiatexamen.

Tidigare doktoranden ”Björn” berättar för Ingenjören.se att han utgick från att den doktorandtjänst han sökte och fick skulle innebära en anställning på minst fyra år. När han skulle upprätta sin individuella studieplan blev han misstänksam, eftersom den bara gällde två år.
– Jag blev förvånad och frågade om anledningen till detta men fick inga riktigt bra svar. Ingen sa heller rakt ut att det egentligen handlade om en licentiatavhandling, säger han till Ingenjören.se.
Ett halvår senare fick Björn svart på vitt att det inte fanns finansiering för mer än 2,5 år, och att han alltså bara vara var garanterad att kunna ta ut en licentiatexamen. Lärosätet som anställde honom försvarar sig med att Björn inte har förstått den mening i annonsen som förklarar att tjänsten bara är bindande i två år. Björn har därför valt att hoppa av sin forskarutbildning och börja jobba i näringslivet.
– För mig blev det inte möjligt att fortsätta utan att veta att jag kommer att kunna doktorera, säger han till Ingenjören.se.

Till den som funderar på att söka doktorandtjänst säger Björn att anställningsavtal inom akademin kan vara svåra att tolka. Doktorander får förordnanden på ett år i taget, även om det finns full finansiering för hela tiden, vilket gör anställningsformen mer komplicerad. nbsp;
– Läs annonsen noga och ställ frågor om finansieringen. Du har rätt att känna till förutsättningarna, säger Björn till Ingenjören.se.
Per Hellström, doktorandombud vid Göteborgs universitet och doktorand i elektronik, säger att frågan om finansiering är en källa till stress. Själv är han fullt finansierad för fem år, men känner till att tjänster lyses ut trots bara två års finansiering kan garanteras. Han tror att det från lärosätenas sida inte enbart handlar om pengar.
– Det är också en väg för att se om personen funkar bra i sammanhanget. Som en form av provanställning, säger han till Ingenjören.se.

Sofie Liljegren och Maciej Kaplan, doktorandombud vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, säger att lagstadgade fyraåriga doktorandtjänster aldrig utlyses som tvååriga på deras institution.
– Det jag däremot hört om vid flera tillfällen är studenter som anställs ett halvår som forskningsassistent. Som ett sätt att testa om samarbetet funkar. Om det går bra har personen fortsatt som doktorand och då fått ytterligare fyra hela år, säger Maciej Kaplan till Ingenjören.se.
Även han tror att det handlar om att ge doktorander en prövotid. Som doktorand är man starkt skyddad av lagen om anställningsskydd, vilket i ett fall har inneburit att en person som dömdes för att ha tillverkat droger på sin arbetsplats och sålde fick ha kvar sin tjänst.
– Det är oerhört svårt att avskeda en doktorand så jag tycker att det är begripligt om man först vill pröva hur en person funkar på en arbetsplats, säger Maciej Kaplan till Ingenjören.se.
Mattias Klintenberg, professor vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, uppger för Ingenjören.se att de enda som antas till enbart licentiatutbildning är industridoktorander, som är anställda på ett företag som ingått avtal med universitetet.
– Hos oss är finansieringen för doktorander strikt reglerad. Alla doktorander har fyra års heltidsstudier och antas inte utan att full finansiering är klar.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…