Annons
Annons
Fler än tidigare har svårt att klara sig på studiemedlet.
Foto: Wikimedia commons

Fler studenter missnöjda med ekonomin


Studenter är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än för tre år sedan, enligt en undersökning från CSN. Extra svårt att få det att gå ihop har äldre studenter och studenter med barn.

65 procent av landets studenter anser sig ha en bra ekonomisk situation. 2015 var siffran 67 procent. Undersökningen som gjorts av CSN visar att en lägre andel säger att de använder sparade medel, stöd från anhöriga eller löneinkomster för att finansiera studierna
– Det gör att studiemedlet tycks bli allt viktigare för de studerandes ekonomi. Trots att studiemedlet höjts de senaste åren är det osäkert om det kompenserar för att förekomsten av andra inkomstkällor har minskat, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN i ett pressmeddelande.

Knappt tre fjärdedelar av studenterna i undersökningen säger att studiemedlet täcker mer än 75 procent av deras levnadsomkostnader. Det finns stora skillnader mellan olika studentgrupper.
– Äldre studerande och studerande med barn har ofta högre kostnader än yngre studerande, exempelvis för bostaden. De äldre gör också en mer negativ bedömning av hur långt studiemedlet räcker jämfört med dem som är yngre, säger Andreas Dahlkvist i pressmeddelandet.
Undersökningen visar också att 43 procent arbetar vid sidan av sina studier, varav fyra av tio menar att jobbet påverkar studierna negativt.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?