Annons
Annons
Forskaren får rätt – överklagandenämnden för högskolan anser att Uppsala universitet har stridit mot sin anställningsordning.
Foto: Simon Sara Borsiin

Hübinette får rätt mot UU


Forskaren som överklagade tillsättningen av en tjänst vid Uppsala universitet till högskolans överklagandenämnd får delvis rätt. Två sakkunniga anses ha fuskat med sina rankningar och nämnden beslutar därför att undanröja den fyraåriga anställningen.

I mars anmälde forskaren Tobias Hübinette Uppsala universitet till högskolans överklagandenämnd, efter att ha begärt ut mailkorrespondens mellan inblandade i rekryteringen av en tjänst vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Hübinette hade själv sökt men inte fått tjänsten och i hans tycke fanns det i mailen tecken på att de sakkunniga – i strid mot reglerna – tillsammans gjort upp om hur de sökande skulle rangordnas. Överklagandenämnden ger honom nu rätt i detta och beslutar att den fyraåriga anställningen ska undanröjas och att ärendet ska visas åter till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.

I sin anmälan menade Hübinette också att det kunde föreligga jäv mellan sökande och sakkunniga. Detta väljer överklagandenämnden dock att inte pröva.

Mattias Martinson är dekanus för teologiska fakulteten. När Ergo når honom understryker han att ärendet kom in igår tisdag, och att fakulteten därför ännu inte hunnit vidta några åtgärder i ärendet.

– Men vi tar allvarligt på beslutet. Vi fortsätter under dagen idag för att se vad det betyder för oss då det inte är glasklart hur vi ska förhålla oss och förstå beslutet. Det är en stor sak och i överklagan fanns det även en jäv-anklagelse, så vi måste titta på flera aspekter, säger Mattias Martinson.

Hur fortsätter ni arbeta med detta?

– Vår rekryteringsgrupp måste ta upp det här ärendet igen. Vi får se hur vi gör det, säger Mattias Martinson.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-14 12:33
Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk-…
2021-10-12 15:33
Den äldre juriststudent som bott på Rackarberget sedan 2012, men inte kunnat uppvisa några studieresultat sedan 2013…
2021-10-11 15:35
Ska man dömas för fusk även om man inte känner till vad det får konsekvenser? Ja, det menar både Uppsala universitets…