Annons
Annons
Efter lite om och men kunde FUM-deltagarna förevigas utanför Segerstedtshuset.
Foto: Sandra Gunnarsson

Nytt presidium och prostitution på konstfum


På måndagen valdes Ludvig Lundgren och Joel Cevey Tärnholm till ny ordförandeduo i Uppsala studentkår. Efter en del pappersexercis stod just valet av ny styrelse i centrum. Mest brände det till under utfrågningen av kandidaterna med frågor om politisk färg och feministiska värderingar.

FUM inleddes med att konstatera att ett kårval gått av stapeln och att resultatet från detta betydde att Allians för kåren och Uppsala universitets studenter nu har majoritet i fullmäktige. Agnes Svedberg, ordförande i valutskottet, inledde med en presentation av hur valprocessen sett ut. Där gav hon cred till de som ingick i arbetsgruppen och underströk att det som borde förändras är ett nytt system för rösträkning (då det nuvarande inte är anpassat till det rätta antalet ledamöter) och att valutskottet borde väljas tidigare för att ha tid med arbetet.

– Man minns bäst det man hörde sist i ett tal, så jag upprepar: välj valutskottet i september Avslutade hon sitt anförande.

Efter detta kom man fram till kanske kvällens största händelse: val av ny ordförande för Uppsala studentkår. I och med att kårpartierna Uppsala universitets studenter och Allians för kåren tillsammans fick majoritet i årets kårval, var det de som lade fram kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande. De hade valt juriststudenten Ludvig Lundgren från kårpartiet Allians för kåren (AFK) till sin kandidat, och han gav sig upp i talarstolen och höll ett, vad det verkade, välförberett tal.

– Jag har varit engagerad i uppsala studentkår sedan jag började studera här för ett och ett halvt år sedan, och jag har ett stort engagemang för att studenter ska få göra sin röst hörd. Jag vill att Uppsala studentkår ska vara den organisation där vi känner att vi får vår röst hörd.

Han lyfte fram att de viktigaste frågorna han kommer att driva under kommande verksamhetsår är att arbeta för att ge sektionerna mer inflytande och fokusera på kårens grunduppgift – studiebevakning och studentservice – samt att jobba aktivt mot den psykiska ohälsan bland studenter.

Efter talet som togs emot med applåder fick han flera kritiska frågor, bland annat om hur han såg på sitt politiska engagemang i Moderata Studenter. Han meddelade att han kommer att lämna sina politiska uppdrag i veckan för att helt fokusera på arbetet som kårens ordförande.

Alva Cedergren (S-studenter) undrade varför han valt att engagera sig i Uppsala studentkår och inte Juridiska föreningen.

– Innan jag började på universitetet ville jag engagera mig i kåren och visste inte att juristerna hade en egen kår. Uppsala studentkår är den stora kåren som omsluter många medlemmar, även de som läser juridik, här kan jag få ut den viljan att engagera mig som jag eftersträvar. Den här kåren är med i Sveriges förenade studentkårer och jag tycker att studentfrågor ska diskuteras nationellt och det är därför jag vill vara med här.

Efter ganska många seriösa frågor kom så slutligen en avslutande fråga från fum – i vilken organisation hade Ludvig Lundgren varit med i längst – Uppsala studentkår eller Bajen? Han berättade att han varit medlem i Hammarby sedan 2006 och bland annat suttit i styrelsen och anordnat bussresor, men varit engagerad i elevråd sedan han var sju. Så det berodde lite på. Efter det lilla konstaterandet valdes han till ordförande för Uppsala studentkår.

Innan val av vice ordförande och ny styrelse kunde ta vid kom en ordningsfråga om att flytta fram punkten rambudget, vilket fann bifall. Där utbröt en smått rörig diskussion då det fanns totalt fyra yrkanden på ändringar i rambudgeten. Efter överläggning ströks ett yrkande men de tre övriga röstades igenom, varav ett bestod i att ta höjd för en arvoderad verksamhetsutvecklare. Det fastställdes också att kåravgiften från och med nästa termin ska vara 75 kronor.

Ett något missnöjt mummel surrade i salen hördes innan man kunde gå vidare till kandidaten för vice ordförande och kallade ner Joel Cevey Tärnholm (UUS), som för närvarande är vice ordförande i samsek. Han var inne på samma linje som Ludvig Lundgren gällande sektionsinflytandet.

– Jag vill jobba med att få sektioner och programföreningar närmare kåren. Jag vill också arbeta med kårens synlighet och visa vad vi gör för våra studenter, sa Joel Cevey Tärnholm.

Jakob Stone (s-studenter) passade på att fråga hur Joel skulle arbeta för att skapa bra stämning – något som det varit lite si så där med under våren.

– Jag är en sån som vill göra alla glada, även om jag vet att det inte alltid går. Jag kommer jobba mycket med interna kommunikation och förankring.

Han fick även frågor om feminism och politisk hemvist. Joel Cevey Tärnholm intygade att han ansåg sig vara feminist och hade på frågan om politik förberett ett skämt.

– Jag kommer rösta så långt till vänster om Ludvig som möjligt.

Fullmäktige sökte klarhet och bad honom svara på frågan mer precist.

– Ok mitt skämt föll platt. Jag kommer troligen rösta S eller vänster i nästa val.
Fum nöjde sig efter ytterligare några frågor och valde honom till vice ordförande.

Därefter fick de kandiderande till styrelsen gå ner på golvet för presentation och frågor från de församlade. Samtliga ville arbeta för mer sektionsinflytande och flera tog upp frågor som psykisk hälsa och arbetsmiljö som hjärtefrågor.

Det konstaterades att styrelsen hade en klar övervikt mot män: bara fyra av totalt elva ledamöter var kvinnor. Samtliga i styrelsen tyckte denna fördelning var problematisk.

– nbsp;Det är beklagligt, men det finns inte så mycket vi kan göra åt det nu. Jag hoppades att vi kunde få in mer kvinnor och fler könsidentiteter i styrelsen det är något vi måste jobba med, sa Sarah Ericsson.

Sedan hettade frågestunden till – Isabel W. Sörensen från Fi-studenter frågade den tilltänkta Leo Pierini om han fortfarande stod bakom den artikel han publicerade för 12 år sedan där han uttalat sig positivt om prostitution och beskrivit det som ett lukrativt yrke.

– Men det är ju inte ett yrke, utan en misshandel, menade Isabelle W Sörensen, och bad Leo Pierini beskriva sin nuvarande syn på prostitution.

– Jag tycker att prostitution ska legaliseras, ja, blev hans svar, varpå frågor om de övriga kandiderandes relationer till prostitution följde. Det konstaterades att även Theo Herold ansåg att prostitution borde legaliseras, medan de övriga var emot. I samma veva kom också frågor om de varit i samröre med föreningen Heimdal. Theo Herold, Michelle Grönlund (inte närvarande, gav svar via ombud) och Leo Pierini sa att de varit i sammanhang med föreningen Heimdal, de övriga sa att de inte hade något samröre med föreningen. Det kom även frågor om de kandiderades politiska hemvist och om de betraktade sig som feminister eller inte. Detta ledde till krav på streck i debatten, och de utfrågade fick i en form av protest frågan av vilka deras favortifärger var (vilket visade sig vara bland annat silver, orange, blått och turkos). Även denna passage ledde till viss irritation.

– Det är viktigt med utfrågning för oss som inte blir representerade i styrelsen, kommenterade S-studenters Jakob Stone.

Efter röstningen som gjordes med lappar som lades i en brödpåse kunde man konstatera att samtliga styrelseledamöter hade valts. Det ska dock ha kommit in en reservation mot beslutet att välja Theo Herold och Leo Pierini, just på grund av deras åsikter i prostitutionsfrågan, från samtliga representanter i FI-studenter, S-studenter och Vänsterns studentförbund.

Man gick över till övriga valärenden. Mest konkurrens blev det om posten som ledamot i konsistoriets styrelse. Efter en omröstning stod det klart att AFK:s Therese Schagerholm Dahl valdes framför s-studenten Max Stenberg.

Innan mötet avslutades passade Isabel W. Sörensen på att ställa frågan om prostitution även till de nyvalda presidialerna.

– Jag tycker att prostitution ska vara förbjudet, sa Ludvig Lundgren.

– Jag instämmer med Ludvig, svarade Joel Cevey Tärnholm. nbsp;


Annons

Annons

På nya poster:


Ordförande: Ludvig Lundgren (AFK)

Vice ordförande: Joel Cevey Tärnholm (UUS)

nbsp;

Styrelseledamöter:

Johannes Bäck (UUS)

Sarah Ericsson (UUS)

Camila Lacorazza (UUS)

Jonas Lundström (UUS)

Theo Herold (AFK)

Alexander Holsteiner (obunden)

Ellen Göransson (obunden)

Michelle Grönlund (AFK)

Leo Pierini (obunden)

Läs mer

2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.
2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…