Annons
Annons
Det var ett glest fullmäktige som hade samlats i Blåsenhus på måndag kväll.
Foto: Sandra Gunnarsson

”Det är respektlöst”


Det extrainsatta fullmäktigemötet fick ett snopet slut efter några minuter. Ledamöterna var långt ifrån fulltaliga, så ärendena fick skjutas till framtiden.

Styrelsen hade kallat till ett extrainsatt fullmäktigemöte den 28 maj, vilket ifrågasattes av ett flertal ledamöter redan när det tillkännagavs på aprilfum, och flera hävdade att ett majfum sannolikt inte skulle bli beslutsmässigt.

När kvällen var inne fanns 13 ledamöter på plats. Ytterligare åtta hade krävts för att kunna fatta beslut. Av de närvarande kom fem från Fi studenter, tre från Vänsterns studentförbund (VSF), tre från S-studenter, en från Allians för kåren (AFK) och en från Uppsala universitets studenter (UUS).

Uppsala studentkårs ordförande Max Stenberg uttryckte att den låga närvaron visar på en dålig inställning till fullmäktige.

– Det fanns väl annat som de tyckte var mer intressant. Det är tentapluggperiod. Men man borde kunna avsätta några timmar, fullmäktige är studenternas högsta beslutande organ. Det är inte bra för studentdemokratin, menade han.

På dagordningen stod bland annat beslut om offert för den nya Ergowebben, ställningstagande om Studentbokhandelns styrelse, en proposition med femton att-satser om den tidigare omdiskuterade organisationskommittén samt beslut om tillägg till Uppsala studentkårs åsiktsprogram.

– Det är respektlöst mot de som har förberett handlingar att inte dyka upp, menade Max Stenberg.


Annons

Annons

Läs mer

2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.
2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…