Annons
Annons
Mentometerknapparna användes flitigt under kvällen. Alla visste dock redan innan hur de olika röstningarna skulle falla ut – blockpolitik gäller fortfarande inom US.
Foto: Sandra Gunnarsson

Näst sista spiken i kistan för tidningsutskottet


Verksamhetsårets första kårfullmäktige blev en lugn och sansad historia. Ganska snabbt lyckades man klubba igenom både budgetproposition och verksamhetsplan för det kommande året – alla oppositionspartier var dock “på” att reservera sig mot vissa punkter.

Kaffe, mackor och upprop inledde i vanlig ordning höstterminens första kårfullmäktigemöte. nbsp;
Kårordförande Ludvig Lundgren (AFK) föredrog styrelsens pm och berättade att problemen med siten Uppsalastudent.com som Ergo tidigare rapporterat om kvarstår. Tanken med sajten är att man ska kunna bli medlem i både kår och nation, men om man redan är medlem i en nation så går det inte att teckna medlemskap i kåren.

– Sidan har legat nere under sommaren. Vi tror att det kan komma att innebära ganska stora ekonomiska konsekvenser för Uppsala studentkår, sa Ludvig Lundgren.

Då man budgeterat för ett visst antal medlemmar, men förmodligen tappat en del på grund av detta strul, kan man komma att behöva justera budgeten framöver. Förhoppningen är att man ska få ersättning för förlusten av det ansvariga företaget. Det är kuratorskonventet, KK som skött kontakten med dem.

– Det vi gjort för att lösa situationen är att vi legat på KK och försökt få dem ligga på. Men det har inte gett det önskade resultatet. I stället har vi skaffat swish för att kunna skaffa medlemmar på det sättet, sa Ludvig Lundgren.

Från ett strul gick man över till ett annat – tillsättningen av personal.
Amand Tedenljung (Fi-studenter) sade att hon saknade uppgifter i pm:et om de poster som inte är fyllda, nämligen kommunikationsansvarig och jämlikhetsansvarig.

– Vi tillsatte personer som hoppade av. Den ena för att det inte gick att kombinera med studier och den andra för att den fick en praktikplats. Vi har återutlyst posterna och fått in en ansökan till kommunikationsansvarig, svarade Ludvig Lundgren.

Martin Holmer (VSF) undrade hur kårens hemsida fungerar, eftersom där inte finns några protokoll från styrelsen. Ludvig Lundgren menade att man ligger efter med informationen på hemsidan just eftersom kommunikationsansvarig saknas.

nbsp;

Efter sektionernas pm, som kortfattat handlade om att “komma igång” och visa upp sig på programmen, gick man över till Martin Holmers (VSF) motion. Han hade föreslagit att sektionerna skulle tas bort för att på så sätt avlasta studiebevakarna från det administrativa arbetet (t. e.x. att anordna inspirationsföreläsningar, arbetsmarknadsdagar och sittningar). I stället skulle man inrätta en studentsenat och studentrepresentanstkoordinator. nbsp;

– nbsp;Detta skulle avlasta studiebevakarna. I dagsläget gör de mycket mer än att bevaka studier. Genom detta förslag skulle man kunna renodla studiebevakarrollen, sa Martin Holmer.

Då sittande styrelse, vars partier gått till val på att just öka sektionernas inflytande, var det inte helt oväntat ett avslag som väntade. Styrelseledamot Sarah Ericsson (UUS) menade att diskussionen om avlastning kunde vara relevant att ha – men att ta bort sektionerna ansåg de inte var rätt väg att gå.
Votering begärdes och efter femton minuters försök att få igång röstningsprogrammet stod det klart att Martin Holmers motion fick avslag.

nbsp;

Nästa punkt gällde verksamhetsplanen. Skrivelsen föredrogs av Ludvig Lundgren, som berättade att styrelsen vill ändra processen för framtagande av densamma. Syftet skulle bland annat vara att skapa bättre förankring i sektionerna. Arbetet med kommande verksamhetsårs verksamhetsplan ska enligt förslaget påbörjas redan under vårterminen och kunna klubbas igenom på konstituerande fullmäktige.

– Jag ser på rak arm att detta innebär mycket extraarbete. Ska de sittande på våren skriva nästa års verksamhetsplan?, invände Amanda Tedenljung (Fi-studenter).

Styrelseledamoten Sarah Ericsson (UUS) svarade att det inte handlar om det, utan om att man ska kunna påverka arbetet med verksamhetsplanen under våren. Ludvig Lundgren inflikade att det ännu inte finns något förslag på vem som ska ha i uppdrag att skriva verksamhetsplanen, men att han är övertygad om att det är rätt att anta den innan verksamhetsåret börjar.

– Jag tror det är rätt väg att gå för att hela organisationen, ska vara med, sade han.

Oppositionen var fortfarande kritisk, varför skulle en nytillträdd styrelse behöva komma in och vara låst av en verksamhetsplan skriven av någon annan? De ansåg det bättre att utreda detta innan det skrevs in i verksamhetsplanen.

Mötet ajournerades i fem minuter för att styrelsen skulle få tid att prata ihop sig. De gick därefter med på att man skulle göra en utredning av förfarandet vid verksamhetsplanskrivning. nbsp;

En annan del av verksamhetsplanen som väckte motstånd var formuleringen om att ombilda kårsamverkan till ett samarbetsorgan. Oppositionen hävdade att ett sådant beslut måste förankras grundligt, och yrkade på avslag.

– Jag är helt för ett samarbetsorgan, men inte det organet. Kårsamverkan finns inte ens på pappret, det är ett väldigt stort beslut att skriva in det i verksamhetsplanen, sade Martin Holmer (VSF) och fick medhåll från övriga oppositionspartier.

Dessa ställde sig också kritiska till att beslutet inte hunnit förankras i Organisationskommitén, OK. nbsp;

Därefter kom en fråga om Studentbokhandeln. Kåren ska enligt verksamhetsplanen ta ställning till huruvida man ska fortsätta driva Studentbokhandeln och fullmäktige ville veta varför. Ludvig Lundgren förklarade att situationen för butiken är kritisk. Studentbokhandeln har fått ett lån, men när det är slut – ganska snart – kommer bokhandeln antagligen inte att kunna drivas vidare. Som majoritetsägare har Uppsala studentkår den sista rösten i frågan och ett ställningstagande krävs. nbsp;

– Vårt mål är till 100 procent att den ska drivas vidare, men om den ekonomiska situationen är ohållbar kan vi antingen avveckla den eller låta den gå i konkurs, sade Ludvig Lundgren.

Efter ytterligare några små inspel och justeringar i verksamhetsplanen kunde den röstas igenom. Oppositionspartierna ämnade dock att inkomma med reservationer mot vissa av ovan nämnda punkter.

Därefter skedde en rekordsnabb genomgång av budgetproposition som klubbades igenom utan gnäll. På propositionsfronten avhandlades införandet av ett nytt OK-reglemente snabbt. Lite längre diskussion uppstod kring propositionen om att lägga ner tidningsutskottet, TU.

Redan vid dragningen av verksamhetsplanen hade man varit inne och nosat på frågan om Ergo och tidningsutskottets vara. Ludvig Lundgren inledde med att berätta om hur värdefull Ergo är för studenter, universitet och kår, men att Ergos framtid måste utredas. TU, som sköter det administrativa kring Ergo och tidigare ålagts att utreda Ergos framtid, har dock inte fungerat på flera år. [Deras främsta insats förra året var att trolla kommentarsfältet på Ergos artiklar, reds anm.] Förslaget var därför att TU skulle läggas ner och att utredningen skulle övertas av styrelsen och en arbetsgrupp bestående av representanter från kårens sektioner och partier. Denna utredning ska presenteras i februari. Amanda Tedenljung var kritisk.

– Jag vänder mig emot att lägga ner TU. Att en organisation har en tidning som ligger precis under styrelsen tycker jag att man ska undvika, sa hon och menade att det skulle vara bättre att skapa en arbetsgrupp som skulle arbeta i samråd med tidningsutskottet.

Ludvig Lundgren sa att de övervägt att behålla TU, men landat i att det inte skulle vara hållbart.

– Tidningsutskottet har inte fungerat under väldigt lång tid. De andra uppgifterna som TU har ligger i princip redan på styrelsen, redaktörerna eller Casper [kårens kanslichef reds anm.] Det kommer inte göra någon skada att lägga ner. Visst finns en oro att styrelsen får inflytande över Ergofrågan. Men i praktiken blir det ingen skillnad, sa han.

Vänsterflanken var fortfarande inte positiva till förslaget. En annan fråga som väcktes var varför styrelsen trodde att de skulle lyckas bättre än TU.

– Det är styrelsen som tar över ansvaret för förslaget som ska läggas fram. Vi kommer se till att det ska bli möten, vi ska lyssna och vi ska diskutera tillsammans vilka möjligheter som finns, sa Ludvig Lundgren.

Fullmäktige röstade därefter igenom förslaget om att lägga ner TU. Men då stadgeändring krävs behöver man komma fram till samma beslut även nästkommande möte för att det ska gälla.

nbsp;

Valärendena avhandlades relativt snabbt. Flera fick vakantsättas eller delegeras till styrelsen på grund av för lågt intresse. Fullmäktiges ordförande Björn Lindahl blev rättad när han uttalade “standarförare” med betoning på första stavelsen, men det underlättade inte tillsättningen av sådana. Inte ens till posterna som tofsvipor var det någon rusning utan Alva Cedergren (S) och Charlie Strängberg (Fi) valdes utan att behöva konkurrera med några andra.

nbsp;


Annons

Annons

Uppsnappat

“Nån mer som är på?” Alva Cedergren (S) eftersöker fler reservationssugna bland oppositionspartierna.

“Det är två långa rep från standaret som man håller i”. Fullmäktiges ordförande Björn Lindahl förklarar tofsvipornas uppgift.

Två av de närvarande såg ut att vara på en biodejt, med nypoppade popcorn och allt. Ja, vad ska man säga, filmen är ju ändå av ganska sekundär betydelse på en dejt.

Läs mer

2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.
2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…