Annons
Annons
Jakob Stone (S-studenter) hade mycket att säga i de flesta frågor under tisdagens novemberfum.
Foto: Sandra Gunnarsson

Novemberfum och handlingsfrosseriet


Verksamhetsberättelser, sura miner, Studentbokhandeln och standar-drama avhandlades under gårdagens kårfullmäktigesammanträde som kan ha slagit rekord i antal medskickade handlingar. Hela 46 stycken fanns upplagda i Driven inför mötet.

Tonläget var högt redan från första punkten på dagordningen efter formalia när novemberfum drog igång igårkväll. Ann-Catrin Wells, vice kårordförande verksamhetsåret 2017/2018, var på plats för att svara på frågor om den förra styrelsens verksamhetsberättelse. Theo Herold (AFK, Allians för kåren) hade förberett ett frågebatteri om flera av punkterna. Han undrade bland annat vad som hände med den arbetsgrupp som tillsattes för att hantera kårens ansträngningar inför valet (en grupp vars insatser rann ut i sanden om man får tro den interpellation som dess medlemmar hade skickat in till f.d. kårordförande Max Stenberg).

Ann-Catrin Wells menade att man lämnade över det material man hade samlat ihop tillsammans med debattartiklar till nu sittande styrelse som fick ta över ansvaret för påverkansarbetet då valet trots allt hölls i september.

– Vi kan inte styra över vad nuvarande styrelse valde att göra med vårt material, sa hon.

Ytterligare några invändningar inkom, men en märkbart irriterad Ann-Catrin Wells svarade att…

– Vet ni vad, valet är över Det är tråkigt att vissa saker föll mellan stolarna, men det finns inget vi kan göra åt det nu. Vi kan bara berätta om vad vi har genomfört och vad vi inte har genomfört.

Fler frågor från Theo Herlod, bland annat om varför man inte utrett Ergos framtid (“Tidningsutskottet skötte inte sitt jobb, vi fick inte lägga oss i” blev svaret i ett nötskal), underblåste irritationen från Ann-Catrin Wells som till slut snäste att Theo uppenbarligen inte hade läst verksamhetsberättelsen.

– Jo det har jag

En halv evighet senare – eller vad som kändes som det från åskådarbänken – avslutades frågestunden med att Ann-Catrin bad om ursäkt för att hon blev irriterad.

– Men jag blir så trött när man med flit missförstår det som står i verksamhetsberättelsen.

Och jag tycker det är så tråkigt när jag får reda på att stämningen här inte blivit bättre än förra året. Ni borde verkligen ta er en tankeställare.

nbsp;

Kårens kanslichef Casper Wahlund, som för dagen var på ett ovanligt skojfriskt humör, föredrog förra verksamhetsårets balans och resultaträkning. Han tyckte inte att församlingen skulle oroa sig så mycket över den ekonomiska situationen.

– Kårens ekonomi är inte så dålig som alla säger, med den takt som underskotten ökar hinner i alla fall jag och det flesta av er avlida innan kåren är bankrutt, sade han.

Man hade budgeterat pessimistiskt och räknat med att gå back runt en halv miljon kronor, men kårens slutgiltiga underskott för förra verksamhetsåret landade på -54 000 kronor. Anledningen till att resultatet blev så mycket bättre än man hade räknat med är att kåren varit tvungen att registrera om en stor del av sina fonder till stiftelser.

– Tidigare låg allt i fonder och då kunde man inte utläsa vilka som var sådana som kåren kunde disponera fritt, och vilka som man inte kunde disponera fritt, alltså stiftelserna, förklarar Casper Wahlund (dagen efter fum).

När man “sorterat ut” vad som är stiftelser (som innehåller öronmärkta pengar till stipendier), har det alltså blivit tydligare vilka medel i fonder som kåren har och i teorin kan använda. Dessa fonder räknas in i kårens bokslut.
Hade inte stiftelseändringen gjorts och bokslutet räknats ut som tidigare år skulle minusresultatet ha landat på -279 000 kronor.

Därefter blev det dags för revisionsberättelse, men revisorn Karl Klintstedt från PwC, hade inte med sig någon. Det visade sig att förra presidiet tecknat ett avtal med kuratorskonventet och de andra kårerna om att införa gemensamma standar. Uppgifter hade inkommit som tydde på att det här avtalet kanske inte hade fastställts på rätt sätt. Om avtalet inte gjordes enligt stadgarna eller om de nya standaren till exempel orsakar ekonomisk skada för kåren, kan ansvarsfrihet avstyrkas. Detta betyder att tidigare styrelse eller delar av den kan hållas ansvarig. Om fel har begåtts ska dock utredas vidare i veckan. nbsp;

– Anledning till att jag inte har en revisionsberättelse är att jag inte hunnit gå till botten med det här avtalet. Då de här två rapporterna, årsredovisning och ansvarsfrihet, hänger ihop kan jag därför inte ge någon rekommendation i frågan.

Trots att det öppnades upp för frågor, var församlingen tyst – mycket märkligt med tanke på det enorma engagemang som minsta lilla knyst om standar annars brukar uppbåda. Som lite kuriosa kan nämnas att Uppsala studentkår, då de nya standaren är på plats, inte kommer att få ha med sitt gamla standar vid akademiska högtider. Detta eftersom universitetet har beslutat att det max får vara två standar vid dessa högtider. Uppsala studentkår kommer fortfarande få använda sitt gamla vid andra ceremonier, till exempel Valborg och Gustav Adolfsdagen. De nya kan dock komma att kosta pengar (ska ju vara snyggt, med “tassles” och grejer).


Den senaste tidens
heta fråga om Studentbokhandelns varande eller icke-varande skulle formellt avhandlas i styrelsens proposition om att avveckla verksamheten. Kårordförande Ludvig Lundgren förklarade att bokhandeln har gått back sedan 2013 och att Uppsala Akademiförvaltning har lånat ut stora summor pengar för att de ska gå runt, men att den ekonomiska situationen nu är ohållbar. Även Uppsala studentkår fick frågan om att skjuta till pengar genom ett lån, men styrelsen landade i att man inte hade resurser för det. Jakob Stone (S-studenter) menade att hans parti ville ha bättre förutsättningar för att ta ställning, det vill säga mer bakgrundsinformation.

– Om kårens ekonomi nu inte är så dålig som vi hade trott, enligt vad Casper sa, så borde vi kanske försöka hitta möjligheter för att inhysa Studentbokhandeln i kårens lokaler?

Ludvig Lundgren berättade att Studentbokhandeln redan i början av oktober bad kårstyrelsen om en avsiktsförklaring inför deras möte med Akademiförvaltningen:

– För Studentbokhandeln fanns tre alternativ: flytta bokhandeln till nya lokaler, drastiskt dra ner på personalstyrkan eller avveckla. Vi i kårstyrelsen kom fram till att det inte fanns möjlighet för ytterligare investeringar när bokhandeln dras med så stora förluster – i synnerhet inte när de dessutom har skulder på runt fyra miljoner kronor – och att det inte finns möjlighet att inhysa den i kårens lokaler då det skulle innebära enorma utgifter. Slutsatsen blev att det enda alternativet var avveckling och det var det vi skrev i den avsiktsförklaring som skickade till Studentbokhandelns styrelse.

Bokhandelns styrelse beslutade därför att avveckling var det bästa alternativet, inte minst för deras personal. Kårfullmäktige röstade igenom propositionen att avveckla Studentbokhandeln med 16 av 28 röster.


Därefter avhandlades en
proposition om att ändra tiden för skrivande av verksamhetsplan – en fråga som redan diskuterades ingående på septemberfum. Förslaget handlade om att verksamhetsplanen ska skrivas på våren och klubbas igenom i maj i stället för i september. Argumenten bakom var att många andra organisationer gör på detta vis och att en nytillträdd styrelse då kan ägna sig åt frågorna direkt, utan att behöva lägga tid på att skriva en plan under sommaren.

Propositionen mötte inte helt oväntat kritik. Oppositionspartierna ansåg att detta skulle riskera att bakbinda en nytillträdd styrelse, göra det svårare att få jobba med de frågor de gått till val på och vill driva.

– Jag ser problem när det kommer till ägandeskap. Jag vet att jag inte alls skulle vilja jobba med de frågor som presenterades i år, och jag tror inte heller att nuvarande styrelse skulle vilja jobba med de frågor som vi hade skrivit in i en verksamhetsplan, sa Fi-studenters Amanda Tedenljung.

Trots kritiken röstades propositionen igenom. För att en stadgeändring ska till krävs dock ytterligare ett ja innan förfarandet med verksamhetsplan kan ändras.

Även propositionen om att lägga ner Tidningsutskottet – som har haft i uppgift att hantera frågor om Ergos produktion, men som har, för att uttrycka det krasst, totalskitit i sitt uppdrag de senaste åren – bifölls för andra gången (det rör sig också om en stadgeändring och måste röstas igenom två gånger). Ansvaret för dessa frågor kommer hädanefter att tillfalla styrelsen.

När det blev fråga om att rösta igenom propositionen om ett nytt reglemente för styrelsen – där det framgår att styrelsen har ansvar för att handlägga ärenden som rör Ergos produktion, ekonomi och distribution – kom dock vissa invändningar från vänstersidan.

– Det ser ju väldigt konstigt ut att kårstyrelsen ska utfärda instruktioner för Ergos redaktion. Vill man ha en kritiskt granskande tidning så kan man inte ha en styrelse som ska lägga sig i produktionen hur som helst. Vi tycker också att Ergo är jobbiga ibland, men vi tycker också det är viktigt det är att de får behålla sitt oberoende. Jag är helt med på att TU inte har varit alla tiders, men det blev ju till för att säkra Ergos oberoende, borde vi inte genomföra en utredning för att se om det finns andra lösningar än att styrelsen tar över uppgifterna? sa Jakob Stone (S-studenter).

Ludvig Lundgren (AFK) höll med om att frågan om oberoende är viktig och menade att styrelsen inte har några som helst planer på att inkräkta på tidningens oberoende. Daniel Simmons (UUS) la in ett ändringsyrkande, och skrev ihop en lydelse om att Ergos självständighet och redaktionella oberoende ska garanteras, vilket även vänsterflanken kunde ställa sig bakom och propositionen röstades därmed igenom.

Klockan närmade sig 21, mötets utsatta sluttid. När någon nämnt “råbiff i morgon”, avhandlades resterande punkter med en sådan fart att mötet kunde avslutas tio minuter senare.


Annons

Annons

Uppsnappat:

Ergo noterade att flera ledamöter spelade mötesbingo i bänkraderna (med bräde från avgåalla.nu). Det ryktades om att någon långt fram i salen hade fått bingo redan tidigt under kvällen.

nbsp;

“Var fick du pins ifrån? Jag fick inga pins när jag var valförrättare.” Magnus Jansson, UUS, var halvkränkt över att Samseks Fabian Klein hade en pin att visa upp från sitt uppdrag som röstmottagare vid valet.

nbsp;

“Vi i S-studenter tar avstånd från att ni främjar tvåsamhetsnormen.” Jakob Stone kommenterade skämtsamt(?) nyheten om att Fabian Klein förlovat sig.

nbsp;

“Hej fumledamot ” uteblev dessvärre den här gången då Ergo dragits med svåra andningsrelaterade krämpor sedan förra veckan och inte ville riskera att smitta ner någon (kanske, eventuellt, orkade vi heller inte ta tag i uppgiften pga jobbade till kl 01 med tidningstryck natten innan fum).

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…