Annons
Annons
Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren är nöjd med konsistoriets beslut.
Foto: Sigrid Asker

Gläds åt historiskt beslut


Studenternas inflytande vid tillsättning av ny rektor kommer att stå kvar på samma nivå, och dessutom skriva sin i Uppsala universitets arbetsordning.

– Ett historiskt stort beslut, säger Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren.

Oro väcktes när en arbetsgrupp inom konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, i höstas föreslog en minskning av antalet studentrepresentanter i hörandeförsamlingen från 18 till 15. Samtliga studentkårer vid Uppsala universitet gick samman och protesterade mot förslaget, bland annat genom en debattartikel i UNT.

– Det vore ett av de mest skadliga besluten i modern tid gällande studentinflytande, sade ordförande Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren till Ergo 17 september.

Idag kan de pusta ut. Konsistoriet har beslutat att hörandeförsamlingen även fortsättningsvis kommer att ha 18 studentmandat.

– För första gången kommer studentinflytandet dessutom att stå inskrivet i Uppsala universitets arbetsordning. Det är något Uppsala studentkår förde fram redan på 1990-talet. Det är ett historiskt stort beslut, säger Ludvig Lundgren.

En annan förändring är att hörandeförsamlingen kommer att ha en särskild grupp för ”övriga anställda” vid universitetet, det vill säga mestadels administrativ personal. Arbetet med att rekrytera en ny rektor kommer att påbörjas hösten 2019 och avslutas i slutet av 2020.


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-16 14:50
Ekonomikumparken, Seminarieparken och Stadsträdgården kommer inte att vara tillåtna besöka under valborgshelgen…
2021-04-16 11:34
Med sol i hjärtat, sol i sinne tog sig Ergo ut på tur längsmed Fyrisån för att höra vad studenterna tycker om lite…
2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.