Annons
Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Eva Åkesson, rektor, hade en hetsig men ändå av god ton präglad diskussion om varför regeringen inte ger mer pengar till grundutbildningen.
Foto: Sandra Gunnarsson

Minister pressades om studenternas stress


Psykisk ohälsa stod på schemat när Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning besökte Uppsala universitet. Studentrepresentanterna på plats passade även på att pressa henne på varför inte mer resurser läggs på grundutbildning.

Det är en förberedd skara kår- och nationsrepresentanter som samlats i Studenthälsans lokaler för att föra fram sina åsikter till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Det lilla rummet fylls snabbt upp när ministern anländer med stab, rektor och universitetets kommunikationsavdelning i följe. Stämningen är inledningsvis ganska lugn, men blir ganska snart inriktad på att utkräva svar.

Att studenter mår dåligt har bekräftats i flera undersökningar och det är också anledningen till besöket – att fånga upp varför. En av de första frågorna som kommer upp handlar inte oväntat om att det är svårt att vara deltidssjukskriven som student.

– Man kanske missar en tenta, inte får CSN och tvingas jobba extra för att klara sig. Det är så lätt att studenter hamnar i den här nedåtgående trappan. Och det blir ännu svårare att få det att funka när det är så svårt att vara sjukskriven på deltid som student, säger Märta Lindquist, ordförande i Farmacevtiska studentkåren.

Matilda Ernkrans säger att hon tycker att mycket bra idé att man ska kunna vara sjukskriven på deltid. Men exakt när det kommer att fattas något beslut kan hon inte svara på.

– Det finns ett förslag som har remitterats och som för närvarande bereds i regeringskansliet. Vi kommer att meddela när det finns ett nytt beslut.

En annan aspekt av den psykiska hälsan handlar om ensamhet och stress. Eva Söderman, verksamhetschef på Studenthälsan, säger att de märkt av en ökning av besök från internationella studenter. De söker ofta hjälp för kulturella och ensamhetsrelaterade problem. En lösning på detta som lyfts är den sociala samvaro som nationer och kårer kan erbjuda. Men även där har det uppstått ett moment 22. En av kårrepresentanterna berättar att många är för stressade för att engagera sig i nationslivet.

– Folk vill inte engagera sig för att det är för mycket press med studierna. Då tappar man många studenter som hade haft nytta av gemenskapen.

Matilda Ernkrans säger att ökningen av den psykiska ohälsan bland internationella studenter är något både hon och lärosätena måste tänka på. Rektor Eva Åkesson inflikar att problemen inte bara gäller här i Uppsala.

– Det ä inget specifikt problem bara här. Större mångfald innebär större mångfald av de här problemen. Svenska studenter kan också uppleva otrygghet när de läser utomlands, säger Eva Åkesson.

Ludvig Lundgren menar att en anledning till att studenter upplever psykisk ohälsa är att för lite resurser läggs på grundutbildningen.

– Jag bor i korridor, där det också bor en del internationella studenter. Många av de jag bor med vet inte vad de ska göra om dagarna. De har kanske bara två timmars undervisning per dag. Dessutom lägger vi studenter i Sverige minst tid på självstudier, säger Ludvig Lundgren ordförande i Uppsala studentkår.

Han säger att resurserna till grundutbildningen har minskat. Visst har man satt till extra bidrag för att öka den lärarledda tiden inom humaniora och samhällsvetenskap – men det är bara en tillfällig lösning som inte kommer leda till bättre utbildning. Matilda Ernkrans svarar att vi alla måste anstränga oss för att få mer lärarledd tid, och att det beslutats om i januariavtalet. Så även om en utbyggnad av platserna med tillhörande finansiering. Men att göra förändringar är svårt.

– Jag känner att det är fint att ni har en tilltro till en ny minister, att jag ska kunna ändra det här som varit i många år. Men jag vet att det är ett bekymmer. Vi vill fortsätta stärka basanslagen och i den utredning som är ute på remiss…

– Där finns ingen förstärkning till lärosätena, inflikar Eva Åkesson.

– Ja nu vet jag inte hur det ser ut vid Uppsala universitet, men många myndigheter har samlat på sig myndighetskapital, säger Matilda Ernkrans.

– Här är det starkt krympande, svarar Eva Åkesson.

Matilda Ernkrans menar att just humsam är en utmaning, men lyfter fram att de ska förstärka lärarutbildningen och satsa på forskning.

Ludvig Lundgren ger sig inte och säger nu med lite skämtsam ton:

shy;– Inte ett enda förslag stärker resurserna till grundutbildningen. Vi kräver det här, vi kommer att gå ut på gatorna och kräva det här

Matilda Ernkrans uppmuntrar tilltaget.

– Ju fler med engagemang desto lättare är det att vara minister.


Annons

Annons

Läs mer

2023-06-01 09:42
Nu söker Uppsala studentkår en ny journalist till tidningen Ergo! Vill du bevaka Uppsala universitet och studentlivet…
2023-05-17 17:31
Konstituerande fullmäktige bjuder på partidrama, Comic Sans-hat och en ganska dålig stämning. Ett nytt kårpresidium kan…
2023-05-12 10:47
Under torsdagen besökte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar Uppsala och på agendan stod bland annat ett samtal…