Annons
Annons
Karin Röding
Karin Röding vill se krafttag mot sexuella trakasserier och tystnadskultur i akademin.
Foto: Pressbild/UHR

Lärosäten uppmanas förebygga tystnadskultur


Problemen med sexuella trakasserier i akademin måste tacklas genom att man analyserar den egna organisationen, anser Universitets-och högskolerådet. Särskilt doktorandernas utsatthet behöver uppmärksammas mer.

Inget svenskt lärosäte har funnit några heltäckande lösningar för hantering av sexuella trakasserier. Det visar den undersökning som Universitets-och högskolerådet (UHR) har genomfört på uppdrag av regeringen.

– Att informera och utbilda är viktigt men räcker inte för att stoppa sexuella trakasserier. Lärosätena måste arbeta mer förebyggande: Analysera den egna organisa­tionen, ta stöd från forskningen och sedan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

Doktorander bedöms vara en extra utsatt grupp som behöver uppmärksammas särskilt. Många vågar inte anmäla trakasserier av rädsla för repressalier. Undersökningen visar att kvinnor som inte får stöd från ledningen i samband med en anmälan i stor utsträckning lämnar arbetsplatsen.

– Effekten blir att nästa kvinna som utsätts för trakasserier drar sig för att göra en anmälan. Tilltron till ledningen minskar när den inte tar itu med problemen. Det skapar en tystnadskultur, säger Karin Röding.

– Få lärosäten lyfter fram att de aktivt försöker motverka repressalier mot dem som anmäler. Det finns heller inte så många veten­skapliga utvärderingar som beskriver lämpliga rutiner för att förhindra repressalier, säger utredaren Aleksandra Sjöstrand i samma pressmeddelande.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…