Annons
Annons
Foto septemberfum
S-studenter lyckades inte skrapa ihop speciellt många ledamöter till terminens första fullmäktigemöte.
Foto: Sandra Gunnarsson

Ingen hysteri på septemberfum


Mer pengar i kassan från universitetet och en ny hemsida på plats. Stämningen var dock något avslagen på terminens första fullmäktige och det var knappt att ens valet av tofsvipor lyckades höja pulsen.

(Artikeln publicerades 2019-09-19)

Under onsdagen hölls terminens första kårfullmäktigemöte och det skulle komma att bli ett av de lugnaste och snabbast avklarade mötena i den här redaktionskonstellationens historia. Efter närvarokoll, där det konstaterades att S-studenter endast lyckats skrapa ihop fyra ledamöter (av 14 mandat), drog mötet igång.

Först upp i talarstolen var Johannes Bäck som redogjorde för styrelsens proposition om rektorsvalet. 

– Det har blivit dags att välja ny rektor och prorektor. Det kommer bli första gången sedan 2011 som vi kommer att välja en ny rektor och prorektor, vilket är ett viktigt studentrepresentantuppdrag, sa Johannes Bäck, ordförande i Uppsala studentkår.

Att välja ny rektor, och senare också prorektor är ett ganska långt förfarande. För att vaska fram rätt kandidater finns både en rekryteringsgrupp och en hörandeförsamling. Den senare består av lärarrepresentanter, ledamöter från personalorganisationer och studentrepresentanter. Denna församling förbereder bland annat frågor till rektorskandidaterna samt röstar om vilken de anser vara bäst lämpad. Studenterna har 18 av platserna i hörandeförsamlingen och Uppsala studentkår har åtta – var och en med sin personliga suppleant.   

Propositionen, som yrkade på att samtliga kårpartier och sektioner får välja var sin kandidat och suppleant, samt att den åttonde platsen delegeras till styrelsen, röstades snabbt igenom.

Sedan blev det dags för valärenden och när platserna skulle fyllas i valutskottet som rattar kårvalet blev det nästan pinsamt tyst i salen. Inga kandidater hade heller skickats in i förväg. Samtliga poster i valutskottet vakantsattes – undantaget valobservatörerna som endast måste kolla så att rösträkningen går rätt till på själva valdagen. 

“StandarDförare”, nej standarförare, gick lättare att välja och när det blev dags för de ärovärda posterna som tofsvipa rasslade kandidaterna in. S-studenter nominerade Mikaela Hansson, men drog ganska snabbt tillbaka sin nominering då de med endast fyra ledamöter i salen inte skulle ha någon chans mot de av UUS nominerade Olivia Andersson och Michelle Grönlund som också senare valdes. Mikaela Hansson fick bli vice tofsvipa medan den andra posten som sådan vakantsattes. Kan det vara första gången i fums historia?

Kårens kanslichef Casper Wahlund och Johannes Bäck klev upp för att föredra propositionen om budgeten. Beräknat tidigare var att gå runt 1,2 miljoner kronor back, en siffra som nu budgeterats till 600 000 kronor minus. En förklaring är att Uppsala universitet ökat bidraget som de ger till kårerna  baserat på hur många helårsstudenter de representerar från 330 till 350 kronor. En ökning som genererat runt 300 000 kronor mer för Uppsala studentkår. 

– Denna ökning kommer också att påverka sektionsmedlen. I och med att vi får högre ersättning per helårsstudent kommer också sektionerna att få mer, sa Johannes Bäck.

Casper Wahlund berättade vidare att man förra året budgeterat för att gå runt 640 000 kronor minus, men att resultatet nu ser ut att hamna under det. 

– Det blir inget farligt underskott, det kanske ligger på runt 100 000 back så det är ingen hysteri.

Efter en kort paus drogs promemoriorna. Först ut var styrelsen, som bland annat kunde berätta att kårens nya hemsida är i bruk och att stora förändringar är på gång på universitetet, såsom ny arbetsordning och uppdaterade mål och strategier. Den som inte blev upphetsad av det senare kanske kan glädjas åt att kårens medlemsrekrytering har fått ett lyft genom att nya studenter numera erbjuds gratis medlemskap via ett pilotprojekt med två kårföreningar. 

Samsek, Sektion Lära och Medsek drog också PM men Humsek hade ingen representant närvarande.

– Då får de skylla sig själva, sade fumordförande Sofia Granberg skämtsamt.

Efter en presentation av projektbeskrivningen för det nya Klimatutskottet kunde mötet avslutas efter mindre än en och en halv timme. 

Foto: Sandra Gunnarsson

Hej fumledamot!
Mikaela Hansson, 22 år, läser freds- och utvecklingsstudier och sitter som ledamot för S-studenter.

Har vi sett dig här tidigare?
– Nej, det här är mitt första möte som fullmäktigeledamot.
Och så lämnas du nästan helt ensam, varför är ni så få?
– Ja, det är tyvärr lite tråkigt, men tyvärr har det blivit så. Vi har ju inte jättemycket makt och då är det svårt att driva frågor.
Vad hoppas du få uppleva under året som fullmäktigeledamot?
– Att få lära mig mer om hur den här organisationen fungerar, vilken makt vi har och vilka gränser vi kan töja på. Jag vill komma in på insidan och få bättre förståelse för en så pass stor och gammal föreningsstruktur.
Du ville bli tofsvipa, varför det?
– Det verkade som en kul grej att få se studentlivet från den sidan.
Kanske hade du haft chans på standarförarposten? Eller var du rädd för att det skulle bli för tungt?
– Ja, även om man har bärsele är jag lite osäker på hur stark man måste vara. Men jag kanske tänker om och kandiderar som vice sen.
Standarförare och tofsvipor får gå på nobelfesten. Är du inte rädd att svimma eller spy när du står där?
– Nej, det vore ju roligt att få gå på nobelfesten, få se den här glamouren från andra sidan.


Annons

Annons

Uppsnappat

Så tyst i salen att man hade kunnat höra en knappnål falla – om det inte varit för en aggressivt surrande datorfläkt.

Läs mer

2020-11-27 16:38
Smittskyddsenheten har fått motta flera mail där studenter uppger att kursare kommer skriva salstententa trots att de…
2020-11-27 15:58
Om du för en stund tänker bort den där stora blobben som är pandemin – vad är egentligen det jobbigaste med att studera…
2020-11-26 14:40
Har du någon smart och påhittig idé som rör hur UU kan minska sin klimatpåverkan? Snart kan du återigen söka medel ur…