Annons
Annons
Kollage Majklockan vatten
Runt 2000 studenter kan få höjd hyra till följd av den nya vattentaxan, däribland boende i Majklockan. Höjningen väntas främst drabba studenter som bor i studentbostadsstiftelsernas lägenheter.
Foto: Lina Svensk och Sandra Gunnarsson

Ny vattentaxa kan slå hårt mot studenter


Med ett nytt sätt att beräkna kostnaden för vatten och avlopp ska Uppsala vatten få in mer pengar. Förändringen väntas leda till hyreshöjningar i studentbostadsstiftelsernas lägenheter på uppemot 2 procent.
– Det drabbar studenterna som kommer få betala oproportionerligt mycket, säger Rolf Kroon, ordförande i nationernas skattmästarkonvent.

Det var i höstas som Uppsala kommunfullmäktige fattade beslut om att ändra ”taxekonstruktionen” vilket kortfattat betyder att Uppsala vatten inför en ny vattentaxa som reglerar hur mycket vatten och avlopp ska kosta. För närvarande baseras kostnaden till största del på hur mycket vatten som förbrukas i en fastighet. Men med den nya vattentaxan, som träder i kraft 1 april, kommer kostnaden att bestå till hälften av en fast avgift och till hälften en rörlig del. Då den fasta avgiften kommer baseras på antal mätstationer i en byggnad kommer avgiften att bli hög för fastigheter med många små lägenheter. Framförallt kommer det att slå hårt mot studentbostadsstiftelsernas lägenheter.
– Det drabbar studenterna som kommer få betala oproportionerligt mycket, säger Rolf Kroon, ordförande i nationernas Skattmästarkonvent, som i en skrivelse till kommunstyrelsen och Uppsala vatten vädjar om översyn och förändring av beslutet för studentbostadsstiftelsernas räkning.

Enligt skrivelsen kommer en fastighet med många små lägenheter få en 50-procentig ökning av vattentaxan. Då detta slås ut på lägenheterna kommer hyreshöjningen för de som bor i studentbostadsstiftelsernas lägenheter att uppgå till mellan 1,5-2 procent, enbart för att kompensera för den nya taxan. Därtill finns den årliga justeringen av hyran som krävs för att täcka andra kostnader. Då man plussar ihop de båda kan hyran komma att höjas med upp till 4 procent.
– De har inte tänkt på vilken effekt det kommer att få för studenterna. Det här beslutet motverkar de ideella stiftelsernas försök att hålla hyrorna nere, säger Rolf Kroon.
Denna höjning väntas drabba de som bor i stiftelsernas lägenheter vid Ekonomikum, Majklockan och Studentvägen samt de 700 lägenheter som håller på att byggas på Flogstavallen. Totalt räknar Rolf Kroon att runt 2000 studenter kommer att drabbas.
Ökningen kommer dock inte bli lika hög för de som bor i stiftelsernas studentkorridorer.

Förhoppningen är att skrivelsen ska få kommunstyrelsen och Uppsala vatten att se över sitt beslut.
– Vi gör vad vi kan och hoppas att de tar upp en diskussion med stiftelserna och kommer överens om en ny taxa eller en långsam upptrappning. Det är en sak att de måste göra en höjning, men när de låtit bli att höja på flera år blir det en chock. Då är det viktigt att de ser till att ingen blir orättvist drabbad, säger Rolf Kroon.

Uppsala vattens vd Sigrid de Geyter säger att en ny taxa krävs för att de ska få in mer intäkter. Som det ser ut idag har de inget ekonomiskt utrymme att jobba stabilt, långsiktigt och kunna göra investeringar. Från bolagets sida vill man få Uppsalaborna att konsumera mindre vatten, något som inte riktigt fungerat när man samtidigt är beroende av intäkter som nästan uteslutande baseras på hur mycket vatten som konsumeras. Hon berättar att man försökt se till att den nya taxan ska fördelas skäligt och rättvist över alla kundgrupper, men att det är oerhört komplext.
– Vi har mellan 200 000 - 300 000 kunder, det vore omöjligt att för varje fastighet ta fram en specifik taxa. Vi har tagit hänsyn till studenter som grupp genom att det finns en speciell reglering för de som delar kök, vilket innebär en lättnad för de som bor i korridor.
Sigrid de Geyter säger att hon inte läst in sig på just den skrivelse som Rolf Kroon skickat, men att hon tycker att det låter mycket att den nya taxan skulle leda till en 2-procentig hyreshöjning. Vilka fastigheter som ska betala vad kan dock komma att justeras framöver.
– Nu är beslutet fattat och då kan vi gå ner och titta på fastighetsnivå. Syftet är att taxan ska vara skälig och rättvis enligt lagen. Kommer vi se om ett år eller två att fördelningen inte är rättvis kan vi skruva på parametrarna och föreslå förändringar som är mer riktade och tydliga, säger Sigrid de Geyter.

De studenter som bor i Studentstadens och Uppsalahems studentlägenheter kommer troligtvis inte drabbas av någon höjning.
– I korthet så får inte höjningen av vattenavgiften någon direkt effekt på vår hyressättning av våra studentbostäder då vi ingår i en större koncern där våra kostnader för vatten fördelas ut över vårt fastighetsbestånd av 17 000 bostäder. Indirekt påverkas alla våra ökade kostnader dock av att vi måste tillgodose dem med ökade hyresintäkter, skriver Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden.

 

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-01-15 12:06
Arbetslösheten bland akademiker må ligga på rekordnivåer just nu, men håll ut! Om fem år ser det desto ljusare ut.
2021-01-12 15:28
"Hur firar du jul i år?" var frågan - med familj/släkt blev svaret. Från de flesta av er i alla fall.
2021-01-12 10:41
Ett ironiskt uttalande, menade han. En kränkande kommentar, tyckte många andra. Karlstad studentkårs ordförande…