Annons
Annons
Uppsala studentkår logga
Valutskottet informerar om kårvalet som hålls 7-21 april.
Foto: Uppsala studentkår

Kårval 2020


Under vårterminen är det dags för val till Uppsala studentkårs fullmäktige. Nedan följer information från valutskottet.

Enligt Uppsala studentkårs stadgar ska information om kårvalet presenteras i Ergo. Nedanstående information presenteras av valutskottet.

Valet inleds den 7 april 12:00, och avslutas 20:00 den 21 april. Rösträtt har alla medlemmar i Uppsala studentkår som har betalat sin medlemsavgift för vårterminen 2020 senast den 31 mars. Röstningen sker under valdagarna digitalt.

Den röstberättigade kan rösta på parti och kandidat efter att ha identifierat sig med sitt personnummer och den valkod som återfinns på studentlegitimationen.

För de föreningar som vill registreras som parti måste ansökan om registrering vara valutskottet tillhanda senast den 1 februari.

I denna ansökan ska föreningens namn och förkortning framgå, liksom partiombuds namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

För helt nya kårpartier krävs även en förteckning över minst tjugofem (25) medlemmar i Uppsala studentkår som uttryckligen stödjer registreringen genom sitt undertecknande, samt personnummer och kontaktuppgifter till dessa, medan det för de partier som redan nu finns representerade i kårfullmäktige räcker med ett justerat protokoll där det framgår att partiet beslutat om att ansöka om registrering.

Därefter är det dags att registrera kandidatlista. Detta görs senast den 1 mars, och av listan ska framgå alla kandidaters namn, personnummer, telefonnummer, e-postadresser och studietitlar, samt hur partiet har rangordnat dessa kandidater.
För mall till registreringsansökan, se bifogat dokument.
Kandidatlistan ska även innehålla samtliga kandidaters signaturer, för att försäkra om att alla kandidater gett sitt medgivande att bli upptagna på listan.
Valbara är de som finns upptagna på ett registrerat partis kandidatlista, samt betalat sin medlemsavgift i Uppsala studentkår för vårterminen 2020 senast den 1 mars.
Registreringsansökan, kandidatlistor samt övriga frågor till valutskottet kan skickas elektroniskt till val@uskar.se, eller läggas i valutskottets postfack i Kårhuset på Övre slottsgatan 7.

Nils Dahlgren, Valutskottets ordförande


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…