Annons
Annons
Bild Centrum för genusvetenskap
"För oss är det viktigt att frågor om hat och hot mot forskare tas på allvar, men också att bilden av incidenters sort och grad är så korrekt som möjligt." säger Helena Wahlström Henriksson, föreståndare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.
Foto: Sandra Gunnarsson

Missvisande rapportering om hot


I veckan rapporterade media om genusforskare som tystas efter hot. I artiklarna och inslagen målades det upp en mörk bild av hur situationen ser ut vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala. En bild som föreståndare Helena Wahlström Henriksson menar är missvisande.
– Det råder inte en akut eller eskalerad krissituation på Centrum i nuläget.

I början av veckan rapporterade SVT om hoten som tystar genusforskare. I inslaget lades ganska stort fokus på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet och det konstaterades bland annat att man numera har väktare vid alla öppna föreläsningar. Ergo var inte sena att haka på och gjorde en ”re-write” av inslaget. Så även TT och nyheten fick stor spridning. I Facebookgruppen Högskoleläckan har det delade inslaget för närvarande 192 kommentarer. Ganska snart fick samtliga medier som rapporterat om hotbilden en rättelse från Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Det konstateras bland annat att de inte har några väktare vid öppna föreläsningar och att incidenten med en person som gick in med en hammare skedde för flera år sedan.

Helena Wahlström Henriksson, föreståndare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Privat

Båda incidenterna var allvarliga, men det råder inte en akut eller eskalerad krissituation på Centrum i nuläget

När Ergo ringer upp Helena Wahlström Henriksson, föreståndare vid Centrum för genusvetenskap blir det tydligt att SVT-inslaget gav en missvisande bild av nuläget på Centrum.
– Det har förekommit för flera år sedan att en person kom in med en hammare, och en gång att en anställd blev hotad med en kniv. Båda incidenterna var allvarliga, men det råder inte en akut eller eskalerad krissituation på Centrum i nuläget, vilket journalistens kommentar gjorde gällande, säger Helena Wahlström Henriksson.
Incidenter kan dock förekomma. Helena Wahlström Henriksson uppskattar att det sker några gånger per termin att mail eller telefonsamtal inkommer till Centrum som kan upplevas obehagliga eller hotfulla. Hon framhåller också att den offentliga debatten kring genusforskningen har en annan ton än för tio år sedan.
– Vi märker av att det finns en debatt som är anti-gender, tonen är hårdare och det påstås saker om genusforskning och genusforskare som inte är grundade i fakta.

Det finns ingen statistik kring hur många hot som kommit in. Om man tittar drygt två år tillbaka i diarierna finns inga handlingar registrerade som rör hot mot Centrum för genusvetenskap eller de forskare som arbetar där. Helena Wahlström Henriksson säger att det inte nödvändigtvis betyder att inga hot kommit in, bara att inget diarieförts. Efter den senaste tidens medierapportering kommer Centrum att strama upp rutinerna omkring diarieföring och i och med det få en bättre överblick kring hur en eventuell hotbild ser ut.
– Framöver ska diarieföringen skötas korrekt, medarbetare som blir utsatta för hat och hot behöver veta hur detta hanteras vid UU och behöver kunna känna sig trygga på jobbet.

En annan effekt av medierapporteringen är att många som sett inslaget blivit oroliga och hört av sig med frågor. SVTs initiala inslag har klippts om efter att Centrum påtalat att det innehöll vissa felaktigheter.
– För oss är det viktigt att frågor om hat och hot mot forskare tas på allvar, men också att bilden av incidenters sort och grad är så korrekt som möjligt.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…