Annons
Annons
Bild februarifum
En stor UUS-bikupa försökte vaska fram kandidater till SFS-delegationen. Den gav inte så mycket honung.
Foto: Lina Svensk

Avmätt stämning och dödstädning på februarifum


Stadgeändringar och valärenden stod på schemat under årets första kårfullmäktige som nog kan ha varit det mest energilösa sammanträdet i kårens historia. Ett trött fullmäktige lyckades i alla fall rösta igenom en hel drös förändringar i stadgan och skaka fram några personer till tidigare vakanta poster.

Trött ingress? Ja det är inte så lätt att skriva en intresseväckande inledning efter att observerat gårdagens fullmäktigemöte. Denna redaktionskonstellation har då aldrig tidigare varit med om ett så sömnigt möte och det är lätt att med nostalgi i blick minnas alla utstormningar, hetsiga debatter och väggsparkar som varit vardagsmat under fumsammanträdena för bara några år sedan. Men man får trösta sig med att gårdagens möte var effektivt!

Ja, i alla fall. 19 ledamöter var på plats och första punkten handlade om att välja hur många – och vilka – som skulle ingå i den delegation som ska åka till Sveriges förenade Studentkårers (SFS) fullmäktigemöte senare i år. Fullmäktige ordnade sig i partibundna “bikupor” för att ta reda på vilka som kunde vara intresserade. Man fastställde att kåren ska ska skicka fem personer men mötet lyckades bara vaska fram två: Mårten Andersson (redan vald till delegationsledare) och Jakob Lidman (UUS). Övriga poster delegerades till styrelsen att välja ut.

Jakob Lidman var också pepp på den vakanta posten i kårens styrelse.
– Ända sedan jag gick med i kåren har jag varit intresserad av att sitta i styrelsen och föra arbetet framåt, sa han innan han valdes in i styrelsen.Sedan tillsattes standarförare och tofsvipor ganska lätt – men det var inte alls den anstormning av kandidater som tidigare varit standard. S-studenten Pavlos Cavelier Bizas (“Lagom provocerande sosse-twittrare” enligt hans twitterbio) fick feeling i stunden och kandiderade till tofsvipa.
– Jag kan nominera mig själv YOLO, sa han innan han valdes.
Man valde också in en marskalk och därefter var punkten valbara poster avklarad.

 


Annons

Annons

Tre propositioner – alltså förslag från styrelsen – hade inkommit. Den första och den sista var snabbt avklarade:
Ska förfarandet för utdelning av Gustaf Fröding-stipendiet (som var tredje år delas ut av US till en svensk diktare) vara detsamma som det var för tre år sedan (juryn utses av US styrelse och ska bestå av fem ledamöter samt att uppdra åt styrelsen att fastställa tidsram och hur röstningen ska gå till)? – Ja.
Ska terminsavgiften för kårmedlemskap för kommande verksamhetsår vara densamma som den varit det här verksamhetsåret, det vill säga 75 pluringar? – Ja.

Föredragandet av den mellersta bocken proposition var desto mer långdragen. Det gällde ett antal förändringar i stadgarna, närmare bestämt sex A4 med förändringsformuleringar.
– Vi i styrelsen tyckte det behövdes en del ändringar. Stadgan ska vara ett levande dokument och inte hugget i sten, sa kårordförande Johannes Bäck (UUS).
En del av bakgrunden till propositionen är att samtliga kårer i höstas blev informerade om att universitetet framöver kommer att titta hårdare på formuleringarna av kårernas syfte i kårstatusansökningarna och därför vill man ändra vissa formuleringar för att de ska passa dagens lagstiftning bättre. “US ändamål går att härleda till högskolelagen från 1980-talet” som de skriver i propositionen.
I ett nötskal föreslog styrelsen att den tidigare formuelringen av kårens syfte skulle förenklas (= vara mindre bajsnödig) och att det ska förtydligas att man ska “tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen” snarare än “studenternas intressen” som den tidigare formuleringen löd.

En annan av de större föreslagna förändringarna var att plocka bort det så kallade presidieutskottet, eller PRUT, som har fungerat som en remissinstans där sektionerna har getts möjlighet att komma med åsikter om de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige (≈ den här textens mest ointressanta mening om man inte är insatt i kårens förehavanden. Förlåt!).
– PRUT fyller inte längre någon funktion då sektionerna numera är garanterade plats i styrelsen, förklarade styrelseledamot Jacob Färnert.
Totalt föreslogs drygt 30 ändringar. Är du intresserad av samtliga kommer de att finnas tillgängliga på Uppsala studentkårs dokumentarkiv på deras hemsida framöver.

Ett par synpunkter om propositionen kom upp under den efterföljande diskussionen.
– Jag fick ingen känsla för hur stadgan är formulerad i nuläget av er proposition. Ni har ju suttit med de här dokumenten under lång tid och för er är det säkert helt självklart, men inte för mig. Jag vill ha möjlighet att gå tillbaka och titta på den här propositionen om två år och veta hur stadgan såg ut innan den här propositionen antogs, sa Johannes Öhlin (UUS).
Han fick en del medhåll, bland annat av Alva Cedergren (S-studenter) som menade att hon också gärna hade sett att skälen till varje ändringsförlag fanns med i propositionen. Till slut kom man fram till en kompromiss där man skulle lägga till en bilaga med originalformuleringarna till handlingarna. Propositionen bifölls, men eftersom den rör stadgarna så krävs att den röstas igenom vid ytterligare ett fullmäktigemöte för att den ska börja gälla.

En paus senare gick församlingen över till att dra de PM som kommit in, alltså en kort uppdatering från styrelse och sektioner om vad de sysslat med sedan de sågs senast. Kårens vice ordförande Mårten Andersson hade varit på SFS medlemsmöte där de bland annat diskuterat vad SFS ska ha för fokusfråga under de kommande tre åren. SFS styrelse vill fokusera på hållbarhet, men Uppsala studentkår, är av åsikten att det är bättre att SFS driver på för en förändring av CSN. Detta kommer de nu försöka driva igenom tillsammans med andra kårer.

Sektion Läras ordförande Alina Lantto Qvarfort berättade att mångfaldsperspektivet tycks ha fallit bort från lärarutbildningarna.
– Tidigare hade man en obligatorisk kurs i mångfald. Men den togs bort för att lämna plats åt en metodkurs och i stället skulle mångfald integreras som en strimma i alla kurser, förklarade hon.
Det har dock visat sig att mångfaldsstrimman har försvunnit från institutionens medvetenade, något som sektionen ska försöka ändra på.
– Vi måste ha mångfaldsperspektivet, det är otroligt viktigt för lärare.

Slutligen klev Micaela Janatuinen fram för att föredra humanistiska sektionens pm som hennes kollega Katja Byström hade skrivit.
– Vi la kanske lite för mycket tid på att skriva pm:et, sa hon lite ursäktande.
Här vill Ergo inflika att fler sektioner borde lägga lika mycket tid på sina pm om det är detta som blir resultatet:
Såhär halvvägs genom verksamhetsåret kunde Micaela konstatera att hon sannolikt skulle dö av Coronaviruset (‘Jag visste att jag skulle dö av en reptilsjukdom’, sa hon avmätt under en lunch) och HumSek drog därför igång ett avstämningsarbete gällande Sektionens progression i förhållande till verksamhetsplan och budget. Man vill ju ogärna lämna efter sig oredighet i dokumentationen.” – Pris för roligaste PM:et som lagst fram på fum under de senaste fem åren! Läs och lär!

Förutom att “dödstäda” hade sektionen också tillfrågats efter studentrepresentanter till den bedömarpanel som ska utvärdera språkvetenskapliga fakulteten. Sektionen utannonserade posterna och intresset var stort – inte minst för att att dessa studentrepresentanter skulle få hela 50 000 kronor var för uppdraget. HERRE!

Mötet kunde därefter avslutas närapå rekordtidigt – 18.39. (Här fanns tidigare en ursäkt för tråkigt och långdraget referat, men vi ska sluta kacka i eget bo).

Ergo recenserar

“Uppsnappat” utgår till följd av att inget uppseendeväckande hände eller sades. Istället får ni här en kort recension:

+God ton och effektivt möte.
+Ett roligt PM!
+Kaffet var ovanligt gott.

- Skral opposition – ingen debattvilja alls.
- Osten och smöret på mackan låg för långt ut – innersta halvan hade nästan ingen substans utöver brödet.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…