Annons
Annons
Turkiets flagga
Av de ansökningar om att få sin utländska utbildning bedömd av UHR förra året gällde 645 utbildningar från Turkiet.
Foto: Creative commons

Fler turkiska utbildningar erkänns i Sverige


Allt fler ansöker om att få sina utbildningar från Turkiet erkända i Sverige. En förklaring till ökningen kan vara det politiska läget i Turkiet.

För den som vill studera vidare eller arbeta i Sverige, men har en utländsk utbildning som ännu inte erkänts här kan det behövas ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet, UHR, om vad utbildningen motsvarar i Sverige.
Förra året ansökte 18 536 personer om att få sin utländska gymnasieutbildning, högskoleutbildning eller eftergymnasiala yrkesutbildning bedömd av UHR och drygt 16 000 fick ett utlåtande. Utbildningar från Syrien har varit vanligast förekommande bland ansökningarna de senaste åren till följd av flyktingkrisen, men de har minskat markant från 2016 och 2017, då antalet ansökningar var över 10 000, till förra året då antalet var 3 700.

Ansökningarna som gäller utbildningar från Turkiet har dock ökat stort de senaste åren. Av 2019 års ansökningar gällde 645 utbildningar från Turkiet, en ökning med drygt 147 ansökningar jämfört med 2018. Sedan 2015 har ansökningar från Turkiet mer än sexdubblats.
– En förklaring kan vara det politiska läget i Turkiet och att syriska flyktingar som befunnit sig där lämnar landet. Allt fler ansökningar till UHR gäller gymnasieutbildningar som påbörjats i Syrien och avslutats i Turkiet, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR i ett pressmeddelande.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-17 12:11
Regelverket för hur man ansöker om kårstatus är i flera avseenden oklart menar Sveriges förenade studentkårer, som i en…
2020-02-13 15:32
Under det glassiga 80-talet började ungdomar ge varandra rosor i skolan och firandet av alla hjärtans dag tog fart på…
2020-02-07 11:28
Stadgeändringar och valärenden stod på schemat under årets första kårfullmäktige som nog kan ha varit det mest…