Annons
Annons
Uppsala studentkår

Stipendieutlysning


Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Gunnar Wennerbergs resestipendium: Ett eller flera stipendier om sammanlagt ca 125.000 kr till studerande kårmedlem som i utlandet “önska idka konsthistoriska, alt. kompositionsstudier eller musikaliska, studier av vetenskaplig art” under längre eller kortare tid. Resplan skall bifogas ansökningen.

Syskonen Stranenskys stipendium: Ett stipendium om ca 29.000 kr till studerande som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Till ansökan skall konfidentiell självdeklaration bifogas.

Fonden för avhandlingstryck: Ett eller flera stipendier om sammanlagt ca 15.000 kr till doktorand som är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Till ansökan skall kostnaderna för trycket bifogas. Förtroendeuppdrag som doktorand är meriterande. Kårmedlemskap krävs.

Jonas Samzelii minne: Ett eller flera stipendier till studerande kårmedlem som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår.

 

Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 3122.

Ansökningar / nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till studentkårens expedition, Övre Slottsgatan 7 senast onsdagen den 15 april 2020.

Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 018-480 3100, alt på vår hemsida www.uskar.se


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…