Annons
Annons
Universitetshuset
Vill du basa över det här?
Foto: Lina Svensk/Ergoarkivet

Hög tid att nominera rektorskandidat


Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera kandidater till det kommande rektorsvalet.

I nästan ett decennium (minus ett år) kommer Eva Åkesson ha varit rektor för Uppsala universitet när hon vid kommande årsskifte lämnar över stafettpinnen till det nya befälet. Vem det blir står än så länge skrivet i stjärnorna. Rekryteringsprocessen för ny rektor är i full gång och just nu inväntar rekryteringsgruppen ansökningar och nomineringar av potentiella kandidater till uppdraget.

Är du professor och internationellt erkänd forskare med gedigen erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap och kan omsätta visioner i handling, samt har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället? Grattis! Då uppfyller du åtminstone några av grundkraven för att själv söka tjänsten senast 28 februari.
De flesta dödliga besitter dock varken erfarenheten eller de ledarskapsförmågor som efterfrågas i kravprofilen för rektor, men det innebär inte att alla andra saknar möjlighet till inflytande. Studenter och anställda vid Uppsala universitet kan fram till och med måndag, 24 februari, nominera kandidater genom att höra av sig till rekryteringsgruppen.

"Vi är angelägna om att ingen ska dra sig för att höra sig för om den här befattningen."

Gunnar Svedberg är ordförande i rekryteringsgruppen som tar emot ansökningarna till rektorstjänsten. (Foto: Privat)

Gunnar Svedberg är ledamot i konsistoriet (Uppsala universitets styrelse) och ordförande i rekryteringsgruppen som tar emot och behandlar de ansökningar och nomineringar som kommer in till rektorsposten. Han kan inte avslöja hur många ansökningar som inkommit i skrivande stund, men han känner sig trygg i att de kommer att ha ett antal mycket kompetenta kandidater att välja mellan. Det står även rekryteringsgruppen fritt att själva nominera kandidater.
– Det viktigaste jobbet för rekryteringsgruppen är att, när ansöknings- och nomineringstiden har gått ut, säkerställa att alla bra kandidater kommer upp till prövning och att vaska fram toppkandidaterna, säger Gunnar Svedberg.


Annons

Annons

I teorin kan vilken student eller anställd som helst kontakta rekryteringsgruppen med en nominering.
– Det finns inga egentliga formaliteter för hur nomineringarna går till, men vi i rekryteringsgruppen måste förstås ta kontakt med den nominerade och förvissa oss om att denne är med på det hela och vill kandidera, säger Gunnar Svedberg.
Har man som nominerad en fördel framför de som sökt själva? Då vet man ju att det i alla fall redan finns ett stöd hos de som nominerade en?
– Nej, vi kollar bara på sakunderlag – CV, meritförteckning och så vidare i förhållande till kravprofilen. Referenstagning är också viktig i ett senare skede i processen. Skulle det vara så att en kandidat är så pass nära någon i rekryteringsgruppen att risk för jäv föreligger så får den personen givetvis inte vara med när den specifika kandidaten diskuteras, säger Gunnar Svedberg.
För att ytterligare försäkra sig om att förfarandet går rätt till har man hjälp av en rekryteringskonsult. De ansökningar som skickas direkt till universitetet blir offentliga för allmänheten och rekryteringskonsulten är delvis till för att även de som inte vill att deras namn ska bli offentliga tidigt i processen ska ha möjlighet att vara med i leken.
– Vi är angelägna om att ingen ska dra sig för att höra sig för om den här befattningen. Har man ett jobb där man är högt uppsatt med ett stort ansvarsområde blir man inte så populär på sin arbetsplats om man börjar annonsera vitt och brett att man ska söka till rektor för Uppsala universitet. Så rekryteringskonsulten ger oss bättre möjlighet att hantera nomineringar och intresseanmälningar och ändå klara lagstiftningen när det gäller offentlighetsprincipen. Sedan hjälper den oss också med andra rekryteringsfrågor som är svåra att hantera om man inte jobbar med rekrytering professionellt, säger Gunnar Svedberg och är noga med att poängtera att konsulten inte har eget mandat att headhunta kandidater till tjänsten.

Gunnar Svedberg har själv varit rektor vid Mitthögskolan och Göteborgs universitet (och vicerektor vid KTH) och menar att det är viktigt att en universitetsrektor är en väldigt bra forskare i grunden.
–  Det behöver också vara någon som har väldigt god och bred erfarenhet av utbildning på alla nivåer, såväl grund- som forskarutbildning. Man måste dessutom vara en duktig akademisk ledare. Har man aldrig haft ett ledarskap inom akademin, till exempel som dekan, prefekt eller ledare av en stor forskargrupp, tror jag det är väldigt svårt att arbeta som rektor.

I rekryteringsgruppen ingår även lärarrepresentanter från de tre vetenskapsområdena, en doktorand och en student. Märta Lindquist är studentrepresentant och menar att studentförsamlingen vid flera tillfällen gemensamt har kollat på den kravprofil som lagts fram gällande rektors bakgrund och ledarskapsförmåga.
– Vi ställer oss helt bakom den, säger hon.
Tobias Larsson, doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen, säger att doktoranders villkor och hälsa kommer vara en viktig fråga för honom och doktoranderna i universitetskollegiet som längre fram i rekryteringsprocessen kommer att utgöra delar av hörandeförsamlingen.
– Jag kan inte säga på rak arm vad huvudfokus kommer vara för oss vid hörandet än, men jag och de andra doktoranderna i hörandeförsamlingen träffas regelbundet och diskuterar de frågor vi tycker är viktiga och inhämta också synpunkter från doktorandnämnden, säger Tobias Larsson.

Sista dag att söka till rektorstjänsten är 28 februari och sista dag att nominera är 24 februari. Vill du ta del av hela kravprofilen och jobbannonsen hittar du den här.

Vad händer när ansökningsperioden gått ut?

 

  • Under mars och april kommer rekryteringsgruppen att gå igenom ansökningarna och välja vilka de vill kalla till intervju (det brukar vara runt tio kandidater enligt Gunnar Svedberg). När intervjuerna genomförts inhämtas även synpunkter från konsistoriet – universitetets styrelse.
  • Därefter beslutar rekryteringsgruppen vilka kandidater – det brukar röra sig om tre eller fyra stycken – man vill gå vidare med till hörande i det så kallade universitetskollegiet som består av totalt 65 representanter från vetenskapsområdena och studentförsamlingen (där även doktorander ingår) som får chans till utfrågning av kandidaterna.
  • En tid efter hörandet sammanträder universitetskollegiet igen för att rösta fram vilken kandidat man vill se som rektor.
  • Röstningsresultatet lämnas över till rekryteringsgruppen som till konsistoriet ger förslag till rektor. Konsistoriet fattar i sin tur beslut om förslag till rektor att skickas till regeringen som utser rektor och därmed den som blir myndighetschef för Uppsala universitet.
  • UUs nya rektor tillträder 1 januari 2021.

Läs mer

2020-03-27 14:14
Den verksamhetsförlagda utbildningen på Uppsala universitets läkarprogram ställs in för alla terminer förutom termin 11.…
2020-03-25 09:40
Campusundervisningen är nedstängd och lär så vara under en tid framöver. Hur kommer detta påverka kårvalet? Ergo ringde…
2020-03-24 17:45
Despite their protests, the students at the Department of Peace and Conflict Research will lose their “home” at Gamla…