Annons
Annons
Johannes Bäck
Mötet må ha blivit inställt, men kårordförande Johannes Bäck fick i alla tillfälle att mannekänga en av kårens nya merch-tröjor som kommer finnas till försäljning inom kort. Kanske i kårens webshop som tydligen är en sak som existerar.
Foto: Sandra Gunnarsson

Begreppsförvirring på icke-fum


För andra gången det här verksamhetsåret blev kårfullmäktige inställt till följd av för få ledamöter på plats. Trots det uppstod en livligare debatt än de gångna genomförda sammanträdena lyckats uppbåda. Om vad? Ja, förklara det i ett nötskal om ni kan!

Bara 15 ledamöter var på plats när marsfum skulle dra igång – 3 av 6 AFK-ledamöter, 9 av 13 UUS-ledamöter och 3 av 14 S-student-ledamöter. Två pers för få för att vara beslutsföra och mötet blev därmed inte av.
Jaha, bara att klappa ihop och dra hem då, tänkte Ergoredaktionen (som roddat om i sina kvällsscheman för att kunna närvara på mötet #offerkofta).
Icke!
Det visade sig att grejer på dagordningen tydligen skulle vädras ändå, trots brist på möjlighet att fatta beslut om dem.
Okej då.
Först ut föredrogs en proposition om att anta ett nytt SFS-reglemente för att “streamline:a hur valet av SFS-delegation ska gå till” (vice ordförande Mårten Andersson).
Någon synpunkt, sedan tumbleweed.

 

 

Desto mer diskussion – ja kanske den mest livliga under innevarande verksamhetsår – uppstod när propositionen om ett nytt kårföreningssystem skulle dras. Jacob Färnert föredrog propositionen.
– Ursprungliga syftet med kårföreningar var att värva medlemmar när kårobligatoriet föll 2010. Men det här har i princip aldrig fungerat, därför måste vi hitta en anledning att ha kårföreningar så att de har ett syfte i vår organisation.

Kortfattat gick förslaget ut på att skapa en tydligare skiljelinje mellan de kårföreningar som sysslar med studiebevakande verksamhet och de som “bara” håller på med studiesociala aktiviteter. I förslaget kallas de förstnämnda för studieråd och dessa föreslås få mer medel, hjälpa till med tillsättning av studentrepresentanter och ansvara för att samla in studenternas åsikter om vad de tycker om sin utbildning. De kårföreningar som inte är intresserade av att få status som  “studieråd”, utan kanske bara vill ägna sig åt studiesocial verksamhet ska få status som kårförening. I förslaget ingick också att ha en arvoderad person som sköter kårens kontakt med, och hjälper till att stötta, kårföreningarna.


Annons

Annons

Från sektionshåll höjdes nu röster kring att detta förslag inte var förankrat i kårföreningarna och att det kom hastigt på. Att många ord är snarlika skapade också en enorm begreppsförvirring. Ord som kårförening, sektionsråd, studieråd, strösslades med hej vilt och till och med Ergo, som deltagit i fum de senaste fem åren och borde ha koll, tappade tråden.
En av de nya ledamöterna fångade den oklarhet som rådde väl.
– Jag är lite förvirrad, kårförening, vad är det? Studieråd – ett begrepp.. är det en förening i sektionen som jobbar med utbildningsbevakning?
Det visade sig att Uppsala studentkårs nya ord “studieråd” också hade en motsvarighet på medicinska fakulteten, men att det då handlar om ett råd knutet till programkommittéer.


Debatten fortsatte och organisationssekreterare Jaroslav Marhun tappade humöret.
– Jag har varit på humanistiska sektionsrådet och informerat om det här och frågade om det fanns några frågor. Jag fick bara EN fråga.
– Det tar tid att få information att gå ner i ledet. Varför ställer ingen frågor, jo för att ingen fattar, sa Sofia Karlsson från UUS.
Emma Häggkvist, ordförande i medicinska sektionsrådet var inne på samma spår och inflikade:
– Tanken bakom den här lilla protesten, eller vad man ska kalla det, är att lyfta att kårföreningarna och studenterna har dålig koll på vad kåren gör. Jag kan inte förklara vad det här förslaget innebär för föreningarna för då måste jag först förklara vad kåren gör och vad typ fullmäktige är till för och då har plötsligt det som borde vara en timmes diskussion blivit fem timmars diskussion.
Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck, nu lite röd om kinderna, svarade.
– Det kan jag tycka är sektionernas ansvar, att förklara vad kåren gör, sade han.


När den förvirrande diskussionen var till ända (vem vet, kanske blir det en repris på nästa “riktiga” fum när faktiska beslut förhoppningsvis kan fattas?) drog S-studenterna kort en motion som de lagt fram om att kåren borde ha en nedskriven värdegrund som komplement till stadgarna.
– Vi tänker att den ska innehålla självklara grejer som alla kan ställa sig bakom, sa Pavlos Cavelier Bizas.
Styrelsen kommer att ta fram en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på detta till nästa möte.

Nu var det många som var hemsugna. Pavlos Cavelier Bizas undrade om man skulle gå igenom de pm som skickats in. Tack och lov var det någon som sa nej och ickemötet kunde avslutas.

 

S-student Klara van Blaricum bidrog med kårbingo (mer sånt!). Efter "avslutat" "möte" kan vi dock konstatera att det var en bit kvar till bingo.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…