Annons
Annons
Bild Akademiska
Studenter på läkarprogrammet är oroliga över att de sprider smitta när de under sin VFU rör sig mellan olika avdelningar och sjukhus. I bild syns Akademiska sjukhuset.
Foto: Lina Svensk

Läkarstudenter oroliga att sprida smitta


Att verksamhetsförlagd utbildning fortsätter som vanligt har väckt frågor bland läkarstudenter. Att ständigt byta sjukhus och region är inte förenligt med att värna om patientsäkerheten, menar en student som hört av sig till Ergo.
– Vi är oerhört måna om vår utbildning men vi anser också att våra patienters säkerhet är viktigare än vår praktik. Vi förväntas fortsätta som om ingenting hänt.

Förra veckan beslutade Uppsala universitet att övergå till distansundervisning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan dock fortsätta förutsatt att praktikplatsen kan ta emot studenter. En läkarstudent som har några terminer kvar på sin utbildning hör av sig till Ergo och ifrågasätter att VFU:n fortsätter som vanligt. Studenten menar att man bör eliminera all onödig mellanmänsklig kontakt för att begränsa smittspridningen. Något som inte följs när studenterna skickas ut på VFU som planerat.
– Vi byter sjukhus och region varje vecka, vandrar mellan flera avdelningar och mottagningar inom samma sjukhus på en dag. Ordinarie personal är stationerad vid ett sjukhus, en avdelning och har betydligt färre antal mellanmänskliga kontakter, skriver läkarstudenten.
Hen menar att flera läkarstudenter reagerat och tycker att det är olämpligt att de tillåts vistas på olika sjukhus där det i övrigt råder besöksförbud.
– Detta försätter oss läkarstudenter i en etiskt tvivelaktig situation. Vi är oerhört måna om vår utbildning men vi anser också att våra patienters säkerhet är viktigare än vår praktik. Vi förväntas fortsätta som om ingenting hänt.
Studenten menar vidare att de studenter som fortfarande är under utbildning är en belastning för vården, snarare än en hjälp. En läkarstudent, som ännu inte läst termin nio och därmed inte är behörig att jobba som underläkare, konsumerar resurser från vårdpersonal då den kräver undervisning.
– Studenter producerar inte vård, vi är ingen nödvändighet för att sjukvården ska fullfölja sitt samhällsuppdrag.


Annons

Annons

Bertil Lindahl som är ordförande i läkarprogrammets programkommitté säger att man fortsätter med VFU:n så länge som regionerna upplåter platser, men att denna hållning givetvis kan ändras beroende på hur situationen utvecklar sig.
– Jag förstår att studenterna har många funderingar, det är en jättesvår situation. Men det är ju angeläget att studenterna, framförallt de som läser sista terminen, ska bli färdiga. Och för regionerna är det ju än så länge viktigt att se till att man får sjukvårdspersonal även framöver, säger Bertil Lindahl.
Han menar att det är regionerna som har sista ordet och det är upp till deras smittskyddsläkare att avgöra om det är tillräckligt säkert att ha VFU-studenter på plats. Vissa enheter inom sjukvården, till exempel infektionskliniken och akutmottagningen vid Akademiska sjukvården, har meddelat att de inte kan ta emot studenter just nu.
Den student jag varit i kontakt med menar att studenter som inte kommit så långt i sin utbildning konsumerar resurser från vårdpersonal, hur tänker ni kring det?
– Jo så är det ju, samtidigt är det något sjukvården måste få bestämma. Det är en av anledningarna till att vissa enheter inte tar emot studenter just nu.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?