Annons
Annons
Bild Anders Hagfeldt
Rektorskandidat Anders Hagfeldt tycker att Uppsala universitet kan öka på takten i forskning som rör klimatet. Han är bosatt i Schweiz, men är på besök i Uppsala för att delta i utfrågningen av rektorskandidaterna – väl här hoppas han få tid att spela med sina tidigare Uppsalakollegor.
Foto: Privat

”Vi kan få en stark klimatprofil i Uppsala”


Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika vetenskapsområden är vägen framåt för UU.
– Uppsala universitet är ganska unikt i sin helhet, det är en otroligt spännande miljö där alla områden finns.

Att Anders Hagfeldt skulle stå som en av slutkandidaterna i rektorsvalet vid Uppsala universitet kom som en överraskning, berättar han när Ergo når honom på telefon från Schweiz.
– När jag fick veta att jag stod som en av tre slutkandidater kändes på en gång mycket roligt och spännande, säger Anders Hagfeldt, professor fysikalisk kemi vid École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), i Schweiz, som liksom de tre andra rektorskandidaterna blev nominerad till posten. Anders Hagfeldt har sedan sex år tillbaka varit stationerad i Lausanne, där han är professor och chef över ett laboratorie där man forskar om solceller. Den typ av solceller de tagit fram i labbet där han arbetar har bland annat slagit världsrekord sett till effektivitet. Denna forskning började han med redan som doktorand vid Uppsala universitet och det var också här han lade grunden för sin akademiska karriär. Vid sidan av det vetenskapliga arbetet har han bland annat varit prefekt vid institutionen för kemi och sektionsdekan vid Uppsala universitet. 
Bland kandidaterna som gör upp om rektorstiteln är Anders Hagfeldt den mest välmeriterade forskaren. Men är han beredd att lägga solcellerna på hyllan för att bli rektor?
– Det är inte ett beslut man fattar lättvindigt. Samtidigt har jag fått ut mer av forskningen än vad jag hade kunnat drömma om. På så vis innebär rektorskapet något nytt och spännande och jag ser stor potential i Uppsala.   
Han säger att det är Uppsala universitets bredd som lockar. Som rektor skulle han gärna vilja ta tillvara på detta och skapa fler mötesplatser för tvärvetenskapligt arbete.
– Uppsala universitet är ganska unikt i sin helhet, det är en otroligt spännande miljö där alla områden finns. Som rektor skulle jag vilja få till en bra samverkan mellan olika vetenskapsområden samt mellan forskning och utbildning.


"Jag känner mig inte prestigefull och tror att det gäller att ha ett starkt lagarbete inom ledningen för att tillsammans kunna hitta lösningar på eventuella problem."

Som solenergiforskare har han automatiskt blivit uppkopplad mot klimatfrågor, och det är också inom detta område han tycker att Uppsala universitet har potential att utvecklas.
– Jag tror man kan få en väldigt stark profil kring klimatfrågor i Uppsala. Särskilt när man kan integrera allt från naturvetenskap och teknikutveckling till hälsa, statskunskap och ekonomi, säger han och fortsätter:
– Jag läste att det även hålls teologiska föreläsningar kring klimatfrågor kopplat till mänskliga rättigheter. Bredden kring klimatfrågor är stor och där har Uppsala chans att skapa en stark profil.
Anders Hagfeldt lyfter också fram vikten av att integrera studenterna i forskningen. Man får inte glömma bort att de kan komma med nya värdefulla perspektiv.
– Studenterna kan mycket och är också väldigt engagerade i frågor som rör klimat, hälsa och internationalisering.
Du är ju främst kunnig inom Teknat-området. Hur kan du sörja för Humsam-studenternas behov om du skulle bli rektor?
– Jag skulle ta en lyssnande roll för att lära mig. Jag kan inte Humsam som jag kan Teknat. Då är det viktigt att träffa studenter och höra vad som är annorlunda, vad det finns behov och vilka resursprioriteringar som krävs för att göra det bättre.
Du har ju varit utlandsstationerad sedan 2014, har du tillräckligt bra koll på Uppsala universitet för att bli en bra rektor?
– Jo men det tror jag nog, jag har varit prefekt i två omgångar, kemidekan och gästprofessor. Hemma för mig är fortfarande Uppsala och jag känner inte att jag har varit borta för länge. Förutom tiden i Lausanne har Anders Hagfeldt också varit gästprofessor vid universitet i stora delar av världen, däribland Singapore, Saudiarabien och Indien. Att ha varit utomlands så pass mycket menar Anders Hagfeldt är en styrka i rollen som rektor.
– Man får perspektiv på vad som funkar bra i Uppsala och vad som funkar bra på andra platser. Det är erfarenheter kommer jag kunna ta med mig till Uppsala. Tiden utomlands har fått honom att uppskatta den kollegialitet och samarbetsvilja som finns i Uppsala. Anders Hagfeldt säger att det fortfarande känns lite ovant när studenter och doktorander kallar honom ”professor”.
– Det är något jag verkligen uppskattar med Uppsala, att det är fullständigt naturligt för lärare att vara tillgänglig och nära studenterna, det känns inte som att det finns ett hierarkiskt glapp.
Anders Hagfeldt återkommer till denna prestigelöshet när jag frågar honom om han inte är nervös över att i rollen som rektor bli kritiserad – så som nu sittande rektor blev 2014.
– Man ska vara medveten om att man som rektor leder en verksamhet 40 000 studenter och runt 8 000 anställda. Det är klart man måste vara ödmjuk och beredd på att det kommer svårigheter. Men jag känner mig inte prestigefull och tror att det gäller att ha ett starkt lagarbete inom ledningen för att tillsammans kunna hitta lösningar på eventuella problem.

"Då kommer vi tillbaka till att vara lärare – det handlar om att förmedla entusiasm och väcka intresse, oavsett om det handlar om pingis eller fysikalisk kemi. "

Foto: Privat

 


Annons

Annons


Något som inte står med i Anders Hagfeldts tunga CV, är att han varit pingistränare som ung. Han berättar att det var hans föräldrar som styrde in honom på tränarrollen då han inte var tillräckligt duktig för att själv hålla i pingisracket. Med tiden kom han att uppskatta tränarrollen mer. Lusten att leda och peppa andra har han haft med sig även i den akademiska karriären.
– Jag tyckte det var fantastiskt roligt att få träna ungdomarna och se hur engagemanget och motivationen växte. Den känslan var större än att vara bra på att spela själv. Då kommer vi tillbaka till att vara lärare – det handlar om att förmedla entusiasm och väcka intresse, oavsett om det handlar om pingis eller fysikalisk kemi. Det finns fler visioner att hämta från pingisvärlden, menar Anders Hagfeldt. Under 80-talet var Sverige världsledande i pingis och lyckades år 1989 slå Kina i VM-final.
– Det var fascinerande hur ett litet land som Sverige med runt 20 proffsspelare kunde slå Kina hade 2 miljoner proffsspelare, säger han och fortsätter:
– Det kan jämföras med vad vi gör här vid Uppsala universitet, vi har inte de resurserna som finns ute i världen. Samtidigt går det att konkurrera. Genom att vara lite annorlunda och tänka lite djärvt så kunde lilla Sverige slå Kina.

Kort om Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi

 

Född: 16 februari 1964

Familj: Frun Simone och två barn från ett tidigare äktenskap, en dotter och en son.

Intressen: Spela trummor, rock och blues. Brukar spela med två kompisar som också är professorer i Uppsala.

Bästa minne från tiden som student: Jag träffade mamman till mina barn som student och vi gifte oss också som studenter. Sedan finns det studentupptåg men de kanske man ska ligga lågt med…

Här kan du ta del av Anders Hagfeldts CV

 

Här kan du läsa intervjuerna med de andra kandidaterna

 

Anders Hagfeldt

Eva Tiensuu Janson

 

Läs mer

2021-04-16 14:50
Ekonomikumparken, Seminarieparken och Stadsträdgården kommer inte att vara tillåtna besöka under valborgshelgen…
2021-04-16 11:34
Med sol i hjärtat, sol i sinne tog sig Ergo ut på tur längsmed Fyrisån för att höra vad studenterna tycker om lite…
2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.