Annons
Annons
Ekonomikum 2020
På bland annat Ekonomikum har studenter lagt märke till att campusväktare har fotat dem utan samtycke.
Foto: Sandra Gunnarsson/arkiv

Får väktare fota studenter på campus?


Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
– Säkerhetsavdelningen ville veta hur det såg ut på campus med hänsyn till social distansering, säger Uppsala universitets säkerhetschef Christina Boman, som dock menar att metoden inte var sanktionerad av universitetet.

All undervisning vid Uppsala universitet genomförs sedan 18 mars på distans för att minska spridningen av covid-19. Campusbyggnaderna har dock varit fortsatt tillgängliga för de med passerkort, vilket många studenter har utnyttjat. Nu har dock ett antal studenter reagerat på att de Securitas-väktare som patrullerar campus och uppmanar folk att hålla avstånd, också har fotat personer som sitter där och pluggar med sina mobilkameror.

En student vittnar om att väktare på Blåsenhus tagit överblicksbilder på campusets studieutrymmen från flera håll och att en person som konfronterade vakterna blev tillsagd att ta upp sina synpunkter med universitetet. En student på Ekonomikum noterade samma sak – att väktare utan samtycke fotograferat de som sitter där och studerar – och kontaktade universitetet för att, med hänvisning till dataskyddsdirektivet, be dem radera de bilder som eventuellt fanns på hen.

Så vad gäller egentligen? Får campusväktarna fotografera studenterna på campus?


Annons

Annons

Uppsala universitets säkerhetschef, Christina Boman, berättar att man nu jobbar på att ta fram riktlinjer och styrdokument för hur väktarna får använda sina kameror på campus, med anledning av kritiken som framkommit.
– Anledningen till att de fotade var för att vi på säkerhetsavdelningen ville veta hur det såg ut på campus med hänsyn till social distansering för att sedan kunna rapportera det till ledningen. Alla undrar ju hur mycket folk det är. Väktarna trodde givetvis inte att de gjorde något fel och det fanns inget uppsåt att kränka någon, säger Christina Boman.
Säkerhetsavdelningen har alltså ombett väktarna att notera hur tätt studenterna sitter. Att de valde att fotografera var en tolkning som inte var sanktionerad från universitetets håll.
– Men vi kommer givetvis styra upp så att det här inte händer igen. De ska inte fotografera människor så att det går att urskilja specifika individer. Och vi kommer givetvis radera bilderna på studenten som hörde av sig, säger hon.

"Vi har satt upp avspärrningar och plockat undan stolar för att minska smittspridningen, men studenterna plockar bort avspärrningstejpen och ställer tillbaka stolarna."

Christina Boman, säkerhetschef för UU. (Foto: Lina Svensk/arkiv)

Den ursprungliga anledningen till att universitetet bad Securitas dokumentera den sociala distanseringen, eller snarare bristen därav, på campusområdena var för att de den senaste tiden blivit uppmärksammade på att många studenter ignorerar direktiven. Ekonomikum tycks vara värst.
– Vid ett tillfälle räknade man att det satt ungefär 350-400 studenter och pluggade på Ekonomikum. Vi har satt upp avspärrningar och plockat undan stolar för att minska smittspridningen, men studenterna plockar bort avspärrningstejpen och ställer tillbaka stolarna, säger Christina Boman.
Skulle ni inte kunna stänga campusbyggnaderna helt och hållet?
– Vi vill ju inte behöva göra det. Vi har anmodat studenterna, som är vuxna naturligtvis, att ta till sig av våra uppmaningar och sitta längre isär. Men uppenbarligen når det inte fram. På de flesta campus funkar det, men det är några vi har problem med – där vill alla sitta och gärna i princip i knät på varandra.

Läs mer

2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…
2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…