Annons
Annons
Bild Anders Hagfeldt och Universitetshuset
Professor Anders Hagfeldt är Universitetskollegiets favorit till rektorsposten. Universitetskollegiets ordförande Shirin Ahlbäck Öman säger att det ska mycket till för att konsistoriet ska välja en annan kandidat.
Foto: Privat/Lina Svensk

”Ovanligt starkt stöd för en kandidat”


Mest meriterad och med ett stort intresse för klimatforskning och utbildning – det var några av de förtjänster som fick studenterna att rösta på Anders Hagfeldt i Universitetskollegiets omröstning.
– Han hade ett genuint intresse för att förstå Uppsala universitet och Uppsala som studentstad, säger Hannes Thorell, en av studenterna som röstade fram Anders Hagfeldt.

Under måndagens omröstning i universitetskollegiet stod det klart att professor Anders Hagfeldt var den som Universitetskollegiet helst ville se som rektor vid Uppsala universitet. I Universitetskollegiet, som består av anställda och studenter – totalt 65 personer, var det hela 88 procent som röstade på Anders Hagfeldt. Han fick 57 röster, kandidat nummer två, Mats Larhed fick åtta.

Studenterna och doktoranderna hade tillsammans 18 röster. Denna ”studentförsamling” hade träffats innan omröstningen för att diskutera igenom vilken av kandidaterna de helst ville se som rektor. Det var ”högt i tak” och bra diskussioner inom studentförsamlingen – även om alla inte vara eniga om vilken kandidat som var bäst, berättar Gustaf Jansson Bjurhammer. Som doktorandernas representant var han en av de som fick ställa frågor till rektorskandidaterna under hörandet. Han menar att det var flera olika faktorer som ledde till att Anders Hagfeldt blev favorit.
– Om jag ska sammanfatta hela studentgruppens syn, så handlade det om Anders Hagfeldts vetenskapliga tyngd. Han är en välmeriterad forskare internationellt vilket ger legitimitet. Han kan också bidra med värdefulla kontakter till kommittéer och stiftelser, säger Gustaf Jansson Bjurhammer, doktorand i pedagogik och en av de som sitter i studentförsamlingen.

Gustaf Jansson Bjurhammer, doktorand i pedagogik och en av de som sitter i studentförsamlingen. Foto: Uppsala universitet

"...han verkade vara påläst och intresserad. Det appellerade till mig som samhällsvetare."


Han lyfter också fram Anders Hagfeldts klimatfokus och inställning till studenter som några av förtjänsterna.
– Han hade en intressant bild av kopplingen mellan forskning och utbildning. Han sa att han lika gärna hade kunnat jobba i företag och forska om solceller, men att han valt att inte göra det för att han då skulle gå miste om att träffa studenter. Det visar på att han vill skapa det här breda universitetet, säger Gustaf Jansson Bjurhammer.
Han menar vidare att Anders Hagfeldt, trots sin naturvetenskapliga bakgrund, också pratade om universitetet på ett sådant sätt att även de verksamma inom humsam kunde känna sig inkluderade.
– Han pratade om hur viktigt det är att ha alla tre vetenskapsområdena och tog upp olika forskningsprojekt inom Humsam och verkade vara påläst och intresserad. Det appellerade till mig som samhällsvetare.

Även Hannes Thorell, civilingenjörsstudent, fick ställa frågor till rektorskandidaterna å studentförsamlingens vägnar. Han talar för egen del och röstade på Anders Hagfelt för att han ur utbildningssynpunkt var den starkaste kandidaten.
– Han hade väldigt bra syn på utbildning och undervisning och tyckte att det ska ha samma status som forskning – inte att det ska ses som två konkurrerande fält, säger Hannes Thorell, civilingenjörsstudent, och en av de som sitter i studentförsamlingen.
Han gillade även Anders Hagfeldts klimatengagemang och vilja att skapa en bred klimatprofil i Uppsala – en fråga som de andra rektorskandidaterna inte pratade om. Hannes Thorell tyckte också att Anders Hagfeldt var den av kandidaterna som uttryckte mest glädje över att faktiskt bli rektor.
– Han hade ett genuint intresse för att förstå Uppsala universitet och Uppsala som studentstad. Han ville prata med folk för att få en förståelse för de olika delarna och bygga universitetet som ett lag.

 


Annons

Annons

Shirin Ahlbäck Öberg som är ordförande i Universitetskollegiet säger att man bland lärarna och de andra anställda som ingår i kollegiet inte pratar ihop sig på samma sätt som bland studenterna, utan att det är upp till enskilda individer göra sin egen bedömning om vilken kandidat man tycker är bäst. Därför svarar hon bara lite svepande på varför hon tror att Anders Hagfeldt fick så stort stöd.
– Han har förankring inom Uppsala universitet och har varit verksam internationellt vid andra universitet, säger Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och Universitetskollegiets ordförande.

"Det ska väldigt mycket till – även om bollen ligger hos konsistoriet – att ändra ett beslut efter att ha hört lärare, personal och studenter."

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och Universitetskollegiets ordförande. Foto: Uppsala universitet

I rektorsvalet 2005 blev Anders Hallberg vald efter att ha fått 66 procent av rösterna i Universitetskollegiet. I valet 2011 blev Eva Åkesson rektor efter att ha fått 59 procent av rösterna. Det tycks alltså ha rått stor enighet vid just det här valet där hela 88 procent röstade på Anders Hagfeldt.
– Jag kan inte med säkerhet säga hur det sett ut i de tidigare valen, men baserat på de senaste årens siffror är det ett ovanligt starkt stöd för en kandidat, säger Shirin Ahlbäck Öberg.
Betyder detta att det blir Anders Hagfeldt som blir rektor?
– Ja det skulle jag nog säga. Kollegiet är egentligen bara hörda, det är konsistoriet som nominerar en kandidat till regeringen. Men jag skulle säga att det ska väldigt mycket till – även om bollen ligger hos konsistoriet – att ändra ett beslut efter att ha hört lärare, personal och studenter.

I UNT framkom att facket uttryckt att de hellre hade sett någon av de två andra kandidaterna på posten som rektor. Ergo har sökt Kirsi Höglund, ordförande i Sacoföreningen, för en kommentar.   

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…