Annons
Annons
Bild tentaresultat
På bilden syns delar av tentaresultaten från omtentan i galenisk farmaci – endast tre studenter fick G. (Galenisk farmaci berör administrering, formulering och tillverkning av läkemedel.)
Foto: Sandra Gunnarsson/Wikimedia Commons

78 av 81 studenter underkändes på tenta


Nästan alla studenter som skrev en tenta på apotekarprogrammet underkändes. Tentan var för svår, menar studenterna som också är upprörda över att nästa tillfälle ges först i oktober.
– Det är osannolikt att alla 78 personer skulle ha pluggat för dåligt, säger en av studenterna.

I början av maj hölls en omtenta motsvarande 16,5 högskolepoäng i galenisk kemi på apotekarprogrammet. På grund av distansundervisningen gavs skrivningen som hemtenta. När studenterna fick sina resultat stod det klart att endast tre av de totalt 81 tentanderna hade fått godkänt. En av studenterna som kontaktar Ergo säger att tentan var alldeles för svår om man jämför med de tidigare salstentorna.
– De hade skurit ner på tiden till fyra timmar, när den gavs senast var skrivtiden sex timmar. I salstentan var det många kryssfrågor, nu fanns inga kryssfrågor, utan svaren krävde förklaringar, säger studenten.
En ytterligare försvårande faktor var att det inte gick att bläddra i tentan och gå tillbaka till frågor man var osäker på, vilket ledde till att många fastnade i början och sedan inte hann skriva klart. Därtill innehöll tentan en del svåra uträkningar.

Tentan gavs under en kurs i det gamla ”apotekarprogrammet” och ges därmed bara för studenter som började innan nya apotekarprogrammet togs i bruk. Då det var en omtenta var det många studenter som gjort tentan tidigare.
– Det finns studenter som skrivit den flera gånger och då varit runt en eller två poäng från godkänt, i den här omgången var de 20 poäng ifrån gränsen. De kan ju inte ha blivit så mycket sämre – snarare borde de ha blivit bättre då de gjort den tidigare, säger studenten som på grund av ett studieuppehåll själv skrev tentan för första gången.

"Vi vill att en oberoende part ska granska tentan."


Annons

Annons

Studenten som Ergo pratar med har gått ihop med ett trettiotal andra studenter som fick underkänt för att försöka få examinatorn att se över tentan.
– Det är osannolikt att alla 78 personer skulle ha pluggat för dåligt. Vi vill att en oberoende part ska granska tentan. Vi vill också få en chans att skriva om och hinna få den rättad innan höstterminen börjar.
Studenterna trodde att tentan skulle ges igen 17 augusti, då det stod så på Studentportalen. Det ska dock ha rört sig om en administrativ miss och tentatillfället plockades senare bort. Nästa tid är först i oktober. Det sena datumet ställer till det för flera av studenterna som planerat att gå på praktik i höst. För att få ha praktik måste samtliga kurser vara avklarade. Även om tentan hade givits 17 augusti är det inte säkert att de hade hunnit få den rättad i tid för kursstart. Studenterna önskar därför få ett tidigare tentatillfälle som tar höjd för de 25 dagar en lärare har på sig att rätta en tenta. 

Ergo ringer upp examinator Maria Karlgren för att fråga om det kan vara så att tentan faktiskt var för svår.
– Vi håller på att titta på det, jag vet att många studenter upplevde det så. En svårighet kan vara att de är vana vid salstenta, men att det är ett helt annat upplägg på en hemtenta. En del har också sagt att den inte var för svår, men att det var för ont om tid, säger Maria Karlgren, lektor vid institutionen för farmaci.
Kommer de att få chans att göra en omtenta innan hösten?
– Det kan jag inte svara på just nu.
Det är ju många studenter som inte kommer kunna göra praktik i höst till följd av detta.
– Det är klart att det är olyckligt om de inte kommer ut på praktik. Men vi vet inte om tentan var för svår. Tentan blev färdigrättad för inte allt så länge sedan. Vi kommer att diskutera detta i lärargruppen.

Läs mer

2021-01-25 16:04
Genom att överklaga alla beslut har den högskoleprovsfuskande läkarstudenten kunnat fortsätta studera. Men nu, efter tre…
2021-01-25 13:45
Uppsalas främsta folkfest blir inte av i år heller. Under fredagen beslutade Uppsala kommun, tillsammans med övriga…
2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…