Annons
Annons
Bild Septemberfum
Typ första gången det såg ut att vara nagelbitande jämnt vid votering. Vad röstades det om? Det kan du läsa om längst ner i detta epos.
Foto: Sandra Gunnarsson

Cash in/cash ut på septemberfum


Mer pengar i fickan till kårens arvoderade och begränsning av kohandel med fjäder-i-hatt-poster – det handlade två av de propositioner som klubbades igenom under gårdagens kårfullmäktige om.

En extra stor sal, hörsal 2 på Ekonomikum (som dock saknade eluttag i bänkraderna – buu!), hade bokats till gårdagens kårfullmäktigemöte som var verksamhetsårets första. 25 ledamöter var på plats vid mötets öppnande och den fysiska distanseringen fungerade därför finfint.
Efter upprop bad kårordförande Jacob Färnert att få lägga till en punkt på dagordningen – återkallande av mandat. Det gällde David Jonsson som är en av Uppsala studentkårs ledamöter i Folkuniversitetets styrelse.
– Folkuniversitetet har haft problem med att komma i kontakt med David, så det har blivit ett problem för dem att genomföra viss verksamhet på grund av det. Vår bedömning är därför att det bästa för samtliga vore att återkalla hans mandat, sa Jacob Färnert.
Röstningen skulle ske via mejl och medan det drog ut på tiden passade fumordförande Isak Rutqvist på att dra en mikroutbildning av fumledamöter. Han pratade bland annat om vad fum är till för och förklarar vad en motion (skriftligt förslag som får läggas fram av samtliga kårmedlemmar) och interpellation (fråga till kårens förtroendevalda) är. Kan säkerligen behövas för vissa då en del förvirring har uppstått historiskt.
När röstningen var genomförd stod det klart att fum höll med om att det vore bäst för alla om David Jonsson blev av med sitt mandat.

Sektion Lära, som representerar pedagogik- och lärarstudenter, fick berätta kort vad de sysslat med sedan terminsstart. Mycket jobb har lagts på att informera om sektionen och kåren i stort och att fylla många studentrepresentantposter.
– Nu framöver kommer vi fokusera mycket på UKÄ-utredningen av ämneslärarprogrammet där vi fick underkänt. Vi ska se till att det finns studentrepresentanter i den utredningen. I höst är det också prefektval på EDU där vi jobbar för att sammanföra studentrösterna, sa sektionsordförande Emmy Schylander.
Insparken vid sektionen har fungerat bra, men i efterhand har det framkommit att några studenter som deltog har testat positivt för covid-19.
– Efter att det hände har vi följt alla riktlinjer för hur man ska agera – alla som kan ha varit i kontakt med de smittade har blivit kontaktade, sa Emmy Schylander.
De ansvariga ska dock ha följt de riktlinjer som fanns – 50-gräns på alla aktiviteter, allt var utomhus, insparken var förkortad och den inplanerade gasken ställdes in.

Därefter avhandlades vad som kändes som 100 valärenden (men som väl var snarare 19). I vanlig ordning vakantsattes flera på grund av bristande intresse, däribland alla poster i valutskottet (som sköter kårvalet), två platser i styrelsen och tre suppleantposter till densamma (tre styrelseposter tillsattes dock). Däremot var före detta kårordförande och vice kårordförande, Johannes Bäck och Mårten Andersson, snabba på att axla rollerna som klubbmästare och vice klubbmästare – alltså de som roddar i Råbiffen (en årlig kår- och nationsgemensam fest).
Bland de andra poster som tillsattes återfinns delegationsledare för SFS, ledamot i kårens stipendiekommitté och ledamot i stiftelsen UBBOs arbetsutskott.

"Vi måste göra en prioritering! Vi tycker det är jätteviktigt, för det är arbetsrättsligt fruktansvärt vidrigt."


Annons

Annons

Det blev så dags för propositionerna och här stod makuleringar av reglementen på agendan. Styrelsen ville ta bort “reglemente för studiebevakare”, bland annat för att sektionerna uttryckt att de vill ha mer flexibilitet i sina arbetsuppgifter. Dessutom är det ändå styrelsen som beslutar om villkoren.
– Att vi ska utföra uppdragsbeskrivningar står i våra stadgar, så det här dokumentet är onödigt, sa Louise Ingemarsson, vice ordförande i Uppsala studentkår.
Det blev ett snabbt bifall och man gick över till “makulering av reglemente för valberedningen" som också bifölls. Valberedningen ansvarar idag för utlysning av vissa kåruppdrag men har enligt ordförande Jacob Färernt inte fungerat på flera år och därför är det bättre att styrelsen tar över ansvaret. En liknande modell praktiseras inom Stockholms universitets studentkår.

Så blev det dags för värdegrundspunkten. I våras bestämdes att Uppsala studentkår ska ha en värdegrund och att denna skulle läggas fram nu i september. Men styrelsen tyckte nu att den borde förankras bättre inom hela organisationen och föreslog därför att skicka den på remiss. Även detta förslag bifölls och så var vi framme vid den kanske mest spännande punkten på hela kvällen: styrelsens förslag om att höja alla arvoden. Ny rad.

Louise Ingemarsson berättade att man med höjda arvoden – det vill säga de lön-liknande utbetalningar som ges till presidialer, studiebevakare och andra arvoderade på kåren – vill skapa bättre arbetsvillkor och mer trygghet.
– Som arvoderad på Uppsala studentkår har man väldigt dåliga arbetsvillkor, man är utsatt på ett helt annat sätt än om man är anställd, sa Louise Ingemarsson.
Förhoppningen är också att ökade arvoden ska locka fler att söka sig till kårens uppdrag och att man ska hamna mer i linje med vad andra kårer betalar sina arvoderade.

Kårens kanslichef Casper Wahlund förklarade att arvoderade idag har 14 509 kronor innan skatt – efter denna höjning kommer de att få 17 501 kronor. En höjning som kommer att kosta kåren drygt 450 000 per år.
Varför denna satsning när kåren går back?, undrade någon från AFK.
Vice ordförande Klara van Blaricum tog till stora ord för att bedyra vikten av att göra denna höjning.
– Vi måste göra en prioritering! Vi tycker det är jätteviktigt, för det är arbetsrättsligt fruktansvärt vidrigt att ha så låg ersättning för en så osäker uppdragsform.
Hon berättade vidare att regeringens budget som släpptes i måndags, innehöll satsningar på just kårer. Även om styrelsen planerat denna höjning sedan tidigare, blir det ännu lättare nu när Uppsala studentkår kommer få mer pengar av staten. Runt 1,5 miljoner mer cash 2021 och 1 miljon extra 2022. Fullmäktige röstade därefter igenom förslaget om att höja arvodena.

På tal om pengar så gick fum över till att besluta om detaljbudget. Jacob Färnert redogjorde kort om de investeringar man planerar att göra. Bland annat ska man avsätta 100 000 kronor för att fixa till en ny kårvalssida a.k.a digital valurna. Som bekant har den befintliga sidan strulat i flera år (uppmärksamma läsare av Ergo minns när Ergoredaktör “redan hade röstat” när hon försökte rösta i våras). För att få folk att intressera sig för kårvalet ska man också investera i en projektledare.

Jacob Färnert berättade också att man beräknar att få runt 800 000 av rektor (hon delade ju ut totalt 4 miljoner till nationer och kårer för att de skulle kunna ordna säker inspark och fler studieplatser). En del av denna summa kommer att användas till buddyprogrammet som går ut på att internationella studenter får en “buddy” när de kommer hit. Efter lite information om hur det går för kårens torp Norreda – jo det går äntligen bättre efter en tuff vår med inga uthyrningar pga corona – kunde detaljbudgeten röstas igenom.

Den sista propositionen hade det oerhört icke-upphetsande namnet “Ett mer syftesenligt konstituerande fullmäktige”. Vad det i korta drag innebär är att kåren, i enlighet med verksamhetsplanen, ska ta fram ett nytt tillvägagångssätt för att tillsätta konsistorieplatserna där medlemsinflytande tas i beaktning.
Låter det fortfarande krångligt?
Så här är det: konsistoriet är Uppsala universitets styrelse och universitetets högst beslutande organ. Uppsala studentkår har en ordinarie och en suppleantplats i denna styrelse. Platserna är förstås mycket eftertraktad då man dels får insyn och inflytande i beslut som fattas väldigt högt upp och dels får möjlighet att gnugga axlar med riktiga big shots (t.ex. Anne Ramberg, före detta generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, Elisabeth Dahlin, före detta generalsekreterare för Rädda barnen och, förstås, rektor, myndighetschef för Uppsala universitet). En rejäl fjäder i hatten och möjlighet till “networking” med andra ord.
I dagsläget beslutas vem som får den där eftertraktade platsen på konstituerande fullmäktige i maj, men under det mötet gäller inte kårens Rekryteringspolicy som ska tillförsäkra att alla rekryteringar till kårens poster och tjänster genomförs på ett genomskinligt sätt och med analys och eftertanke.
Som det är i dagsläget kan alltså valet till denna post ske genom någon typ av kohandel inför konstfum där ett parti utlovas till exempel kårordförandeposten i utbyte mot att ett annat parti får konsistorieposten. Inte särskilt transparent tycker kanske vissa.
Därav propositionen.
Enligt förslaget som lades fram under gårdagen föreslås valet av konsistorieledamot och flera andra studentrepresentantuppdrag flyttas till ett tidigare fullmäktige, företrädesvis i april, då Rekryteringspolicyn gäller.

Puh! Hängde ni med?

Hursomhaver mötte propositionen motstånd från vissa ledamöter.
– Varför ska ett avgående fullmäktige få bestämma vilka som ska få sitta i konsistoriet?, undrade Anton Sanchez Sulejmani (S).
– Det är ett val av en studentrepresentant – då ska man representera alla studenter, inte ett specifikt fullmäktige, sa Jacob Färnert som också menade att kommande fum har chansen att rösta om vem som får posterna året efter.
Alva Cedergren (S), som för tillfället innehar den där eftertraktade konsistorieposten, undrade varifrån förslaget kom.
– Fullmäktige har beslutat att styrelsen ska ta tag i den här frågan, vi har tagit fram den här propositionen enligt projektplanen. Det här gör att fler studenter har möjlighet att söka posten och att det görs i enlighet med rekryteringspolicyn. Det är fortfarande fum som fattar det slutgiltiga beslutet, men processen blir mer transparent än den varit innan, svarade Jacob Färnert.
Förslagen “bifall” och “avslag” ställdes mot varandra och fumordförandes bedömning var att “avslag” rungade högst. Men någon ropade “votering” och efter handuppräckning stod det klart att förslaget bifölls med sex rösters marginal.

Mötet avrundades med att styrelsen och övriga sektioner fick berätta vad de haft för sig sedan sist, men nu är det här referatet så pass långt att vi själva rundar av här. Är du väldigt intresserad av vad de hade att säga kan du själv läsa deras PM här.

Uppsnappat


 

Det gick ingen nöd på Ergoredax.

“Upprop, inte uppror!” Fumordförande var nära att skapa kalabalik redan vid mötets öppnande. Snygg räddning!

“Jag måste dra en pudel – jag har glömt att beställa fika. Jag ska åtgärda det nästa fum … om det inte är en ursäkt god nog får ni avsätta mig. Jag har två dumle som ni får slåss om.” Mötesordförande Isak Rutqvist begick det grövsta av brott men Ergo hade tagit höjd för med stora chokladasken, honungsnötter och Kitkat.

Fem nyanser av polo. Den lite tunnare polotröjan är ett fumplagg i tiden – vi räknade till hela sex stycken i varierande färg från vitt till senapsgult.

 

Läs mer

2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…