Annons
Annons
Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vill bland annat undersöka om studenter ska behöva visa utdrag ur belastningsregistret redan innan antagningen till vissa utbildningar.
Foto: Sigrid Asker

Vill göra det lättare att stänga av olämpliga studenter


En person kan begå en grov våldshandling – men ändå tillåtas fortsätta studera till läkare. Nu vill regeringen undersöka hur man kan göra det lättare att avskilja studenter som begått brott från sin utbildning.

Det var i slutet av oktober som regeringen tillsatte en utredning för att kunna se över möjligheten att avskilja studenter. Detta efter flera fall där studenter kunnat gå kvar på vårdutbildningar, trots att de begått grova brott.

DN, som skrev om utredningen förra veckan, tar bland annat upp ett fall där en läkarstudent vid Lunds universitet dömdes för våldtäkt mot en annan student, men kunde gå kvar i flera år i väntan på att domen skulle vinna laga kraft. Även läkarstudenter som dömts för barnpornografibrott eller för att ha misshandlat sin fru har kunnat fortsätta studera.

Den nytillsatta utredaren ska därför lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet att avskilja en student från en högskoleutbildning. Framför allt rör det utbildningar där studenten senare ska jobba med människor.

– Det handlar om utbildningar där studenter under sin utbildning och senare i sitt yrkesliv kommer i kontakt med människor som är i beroendeställning till dem och där deras yrkesroll bygger på att de har förtroende för dem, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning till DN.

Hon nämner barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt som exempel på brott som skulle kunna vara aktuella i fråga om avskiljande.


Annons

Annons

Ett lärosäte kan inte besluta att en student ska avskiljas, utan det avgörs av Högskolans avskiljandenämnd. Men det ska ganska mycket till för att en student ska stängas av från fortsatta studier.
– Det har ofta fallit på att nämnden inte har kunnat visa att det funnits en tillräckligt påtaglig risk att studenten ska kunna komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen, säger Matilda Ernkrans.

Utredaren ska därför undersöka om nämnden ska får utökad möjlighet att avskilja studenter. Detta genom att se över högskolelagen.

Tanken är också att ta reda på om belastningsregisterkontroll ska bli aktuellt. Idag behöver lärarstudenter hämta ut utdrag ur belastningsregistret innan de ska göra praktik. I vissa fall har det hänt att en student som gjort sig skyldig till brottslighet då inte kunnat slutföra sin utbildning. Matilda Ernkrans menar därför att man bör undersöka om belastningsregisterkontroll ska göras redan vid antagningen samt om man också bör genomföra en sådan kontroll vid exempelvis vårdutbildningar.

Utredningen ska vara färdig i oktober nästa år.   

Läs mer

2020-11-24 16:17
A campus food farm is one of seven projects that was recently granted money by Uppsala university’s climate pot in an…
2020-11-24 13:24
Under gårdagen rapporterade UNT att Uppsala Akademiförvaltning planerar att avverka skog i Hågadalen-Nåsten. Nu har…
2020-11-20 17:00
Digitalt ska alltid väljas när det finns möjlighet – men än finns chans för lärare att hålla undervisningsmoment och…