Annons
Annons
Bild skogsbruk och Hågadalen
"Att avverka på detta vis är på tvärs med det som sägs i UU:s Mål och strategier om social hållbarhet och hållbar förvaltning med avseende på biologisk mångfald", tycker de 379 personerna som undertecknat uppropet.
Foto: Wikimedia commons BenFrantzDale/Sandra Gunnarsson

Forskare vill stoppa avverkning i Hågadalen-Nåsten


Under gårdagen rapporterade UNT att Uppsala Akademiförvaltning planerar att avverka skog i Hågadalen-Nåsten. Nu har drygt 300 forskare, anställda och studenter vid UU protesterat mot planerna.

Det var under måndagen som UNT och andra medier rapporterade om Uppsala Akademiförvaltnings* planer på att avverka skog i det populära naturreservatet Hågadalen-Nåsten. I artikeln uttryckte bland annat Naturskyddsföreningens ordförande i Uppsala sitt ogillande och nu har också universitetspersonal börjat protestera. I ett upprop som UNT skriver om kräver 379 forskare, personal och studenter, de flesta verksamma vid Uppsala universitet, att avverkningsplanerna ska stoppas. De skriver bland annat:
Hågadalen-Nåsten är ett tätortsnära naturreservat av mycket stort rekreationsvärde. Att avverka på detta vis är på tvärs med det som sägs i UU:s Mål och strategier om social hållbarhet och hållbar förvaltning med avseende på biologisk mångfald. Akademiförvaltningen borde istället vara framsynt och utveckla skogen med ambitiös naturvårdshänsyn (särskilt i ett naturreservat)." Bakom uppropet står bland andra Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, Per Alström professor i ornitologi och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.

Det är Uppsala akademiförvaltning som äger marken. Skogschef Anders Söderström säger till UNT att man planerar att inleda avverkningen när marken fryser på i vinter och att det rör sig om mellan 5,5-6 hektar i de södra delarna av reservatet. Han menar att planerna inte står i strid med att skogen ligger i ett reservat och att man avverkat tidigare – 2017-2018.
– Men då var det utan reaktioner. Jag vill vara tydlig med att det får bedrivas normalt skogsbruk här och att marken har varit i vår ägo sedan 1600-talet. I vårt uppdrag ingår att avverka när skogen är avverkningsmogen och ersätta med ny skog. Kretsloppet behöver snurra, säger Anders Söderström, skogschef vid Uppsala akademiförvaltning till UNT.

* Uppsala Akademiförvaltning har anor från 1600-talet och förvaltar de donationer som getts till Uppsala universitet. Akademiförvaltningen äger bland annat fastigheter och mark. Avkastningen som genereras går till att främja forskningen vid Uppsala universitet.

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…