Annons
Annons
Karolina Kjellberg
Miljöchef Karolina Kjellberg hoppas på nytänkande projekt när rektor återigen öppnar kappsäcken och delar ut pengar till klimatgynnande initiativ.
Foto: Uppsala universitet/Arkiv

”Hellre tokiga idéer än business as usual”


Har du någon smart och påhittig idé som rör hur UU kan minska sin klimatpåverkan? Snart kan du återigen söka medel ur rektors klimatpott. Denna gång hoppas man på projektidéer som vågar sticka ut.
– Det vore kul att få in en ansökan som verkligen är utanför boxen, säger Uppsala universitets miljöchef Karolina Kjellberg.

För att Uppsala universitet ska minska sin klimatpåverkan har rektor skapat en så kallad klimatpott – en summa pengar som delas ut till nytänkande projekt som rör klimatarbete vid UU.

– Tanken med klimatpotten är ta tillvara på den kreativitet som finns bland våra medarbetare och studenter och låta dem göra ett projekt som de kanske annars inte hade haft möjlighet att genomföra, säger Karolina Kjellberg, miljöchef vid byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet.

För några veckor sedan beslutade en bedömningsgrupp vilka initiativ som uppfyllde kraven. Därefter beslutade rektor att bevilja medel till sju olika projekt, däribland ett som rörde matodling på campus, som Ergo skrev om igår, och ett annat projekt som handlade om att skapa mer hållbar labbverksamhet på universitetet.

Några av de andra projekten tyckte inte jag var inte speciellt nytänkande – ett handlade om att få pengar för att åka tåg till ett möte, ett annat handlade om att anordna en föreläsning. Har ni inte varit lite väl generösa med till vilka ni beviljat medel?

– Bedömningsgruppens generella omdöme var att vissa av ansökningarna kunde ha haft större inslag av nytänkande och kreativitet. Men det här var första ansökningsomgången, ansökningsperioden var under sommaren och det har varit covid – så utifrån detta är vi ändå glada att vi fick in ett antal ansökningar, säger Karolina Kjellberg och fortsätter:

– Bedömningsgruppen valde att ha en lite generösare hållning gentemot projekt som kom från studenter – där vet man att lite pengar kan göra stor skillnad.

På grund av att alla ansökningar man fick in inte uppfyllde kraven eller bedömdes vara tillräckligt nytänkande, finns fortfarande pengar kvar att dela ut. Därför kommer man nu att inleda en ny utlysningsomgång som sträcker sig mellan 1 januari och 28 februari. Studenter kan söka, men måste då se till att förankra sin projektidé med en kontakt vid universitetet.  

Karolina Kjellberg säger att man denna gång kommer trycka extra hårt på att projektidéerna ska vara nytänkande. Hon hoppas få se påhittiga initiativ.

– Hellre tokiga idéer, där man får testa något som kanske inte funkar, än business as usual. Det vore kul att få in en ansökan som verkligen är utanför boxen.

 


Annons

Annons

Rektors klimatpott

 

För att minska Uppsala universitets klimatpåverkan har rektor avsatt två miljoner kronor till en klimatpott för projekt och initiativ som kan bidra till universitetets klimatarbete.

Har du en idé som kan minska universitetets påverkan? Här kan du läsa mer om hur du ansöker om hur du ansöker om medel ur rektors klimatpott

Under hösten beviljade rektor medel till följande projekt:

Inspiration för klimataktion
Projektledare: Vanja Selander och Anne-Marie Landtblom, institutionen för neurovetenskap

Minskad klimatpåverkan från Eramusprogrammet
Projektledare: Sara Laginder, avdelningen för internationalisering

Matodling på campus
Projektledare: Sagnik Sinha Roy, Otilia Björndahl João och Ian Snowball, institutionen för geovetenskaper

Initiativ för resurssnålare labb
Projektledare: Brian McCarthy, institutionen för kemi Ångström

Videokonferensanläggning och omställning till miljövänligare kårverksamhet
Projektledare:
Måns Bengtsson, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Åsa Kassman Rudolphi, institutionen för materialvetenskap

Hållbart resande integrerat med socialt och akademiskt program
Projektledare: Joakim Crona, institutionen för medicinska vetenskaper

Tågkonferenser
Projektledare:
Olivia Andersson, Uppsalaekonomerna
Arne Sjöblom, företagsekonomiska institutionen

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…