Annons
Annons
Grumlig bild från fum
Vi ber om ursäkt för vad som kan vara den absolut sämsta bildsättningen i Ergos historia. Men man tager vad man haver, i det här fallet är det screenshots på fumordförande Isak Rutqvist (uppe till vänster), före detta kårordförande Johannes Bäck (nere till vänster), röstresultat från när Acacia Holland blev vald till vice fumordförande, Medseks ordförande Emma Häggkvist (mitten till höger) och en lite fnissig kommentar från ledamot Oskar Jonson.
Foto: Ergoredax

Novemberfum i cyberrum


Ny kåravgift, ansvarsfrihet för före detta styrelsen och tjocka minussiffror för kåren, det var några av huvudnumren som avhandlades under gårdagens Zoom-baserade fullmäktige, som befarades bli en mardröm, men som ändå gick hyfsat smärtfritt.

Det var ett historiskt fullmäktige som bevittnades genom valfri internetansluten enhet igår. Det var nämligen det första som genomförts helt och hållet över Zoom. Nog för att aprilfum i år i praktiken fungerade ungefär på samma sätt, men då var det valfritt om man ville vara med på plats eller via länk, vilket det alltså inte var igår.

– Zoom har sina fördelar, förkunnade fumordförande Isak Rutqvist (Allians för kåren) efter att man konstaterat att hela 31 ledamöter var närvarande vid mötets öppnande.

Valärendena avhandlades i ganska rask takt. Mest imponerande var att man nu lyckats få en kandidat till posten som valutskottets ordförande. En Isabella Hasic hade uttryckt intresse för posten som bland annat innebär att man håller i arbetet med kårvalet.

– Är kandidaten införstådd med det stora arbete kopplat till ämbetet i och med hemsidan?, undrade en AFK:are och syftade på att kårvalshemsidan i år måste göras om.

– Hon kommer att få stort stöd från styrelsen och vet att vi har satsat extra resurser på det här i år, svarade Jacob Färnert, ordförande i Uppsala studentkår.

Isabella Hasic var för dagen inte på plats i Zoom och kunde därför inte själv föra sin talan. Men det var inte något problem för fum som nog var glada att äntligen ha fått en person på posten.

"Den är inte rolig den siffran."

Efter en kort paus blev det dags att presentera (förklara) resultaträkningen från årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår. Rent ljudlogistiskt var det kanske inte toppen att kårens kanslichef, Casper Wahlund (som inte är känd för att vara en tech wizard och därför fick snålåka på andras datorer), fick föredra årsredovisningen videomässigt via kårordförande Jacob Färnerts webcam men ljudmässigt via fumordförande Isak Rutqvists mikrofon (de satt alltså i samma fysiska mötesrum). Helt lätt var det inte att hänga med i Caspers “förenklade” förklaring av resultaträkningen för kårens ekonomi under förra verksamhetsåret, men kortfattat gick den ut på att kåren gick back 755 000 om man tar bort siffror som friserar upp resultatet (de externa projekten, som Esmeralda, reavinster och utdelningar som av anledningar inte ska räknas med).

– Den är inte rolig den siffran. Och den blir inte roligare om man betänker att det i den här resultaträkningen finns en annan siffra vad gäller arbetsgivaravgifter som minskade i våras på grund av corona. Det kan vi inte kan räkna med framöver, sa Casper Wahlund.

Surast i surdegen framställdes i vanlig ordning Ergo som, hör och häpna, tappat annonsintäkter till följd av att man plockade bort papperstidningen och dessutom fått minskade intäkter från webbannonser till följd av pandemin. Även kontot “terminskort” var en grov kostnad till följd av övergången till Studentkortet från Mecenat, samt de många turer som uppsalastudent.com gett upphov till, men det ordades det inte lika ingående om.
Som vanligt hade noll personer frågor eller synpunkter på surdegen som därefter kunde fastställas och läggas till handlingarna.

Ex-presidiet Johannes Bäck och Mårten Andersson “klev upp i talarstolen” för att dra sin verksamhetsberättelse. Det blev ett mycket kort anförande.

– Vi tänker inte gå igenom allt som står på de 70 sidorna, utan om ni har några frågor får ni gärna ställa dem annars drar vi de stora punkterna. Det vi arbetade mycket med och var oroliga över var rektorsprocessen, corona och Studentkortet, sa Johannes Bäck.

Det var ingen som var sugen på att ställa någon fråga. Den före detta ordförande-duon kunde därför lugnt luta sig tillbaka samtidigt som fum:et gav föregående års styrelse ansvarsfrihet.


Annons

Annons

En rad propositioner (förslag från styrelsen) skulle därefter avhandlas. Först ut var proppen “Ett mer syftesenligt konstituerande fullmäktige” som röstats igenom en gång tidigare, under septemberfum (en pedagogisk förklaring av bakgrunden till proppen finns i septemberfumreferatet). Men då propositionen rör en stadgeändring behöver den röstas igenom två gånger, och igår var alltså den andra gången. Frågan tudelade i första röstningsomgången rummet och gjorde så även denna gång, i det virtuella rummet. Sixten Svanberg (S-studenter) upprepade den synpunkt som hans parti framförde även under septemberfum:

– Jag vill yrka på avslag. Det känns odemokratiskt att avgående fullmäktige ska bestämma vem som ska sitta i konsistoriet nästa år. Det går att utlysa konsistorieposten tidigare utan att byta själva valdatumet, sa han.

Hans partikamrat Mikaela Hansson förstod inte heller logiken i propositionen.

– Ett argument har varit att man ska ta bort posten från förhandlingsbordet inför konstituerande fullmäktige, men det är ju personer som är demokratiskt valda av medlemmarna som förhandlar om posten. Jag förstår inte varför det skulle vara dåligt?

Kårordförande Jacob Färnert (UUS) vidhöll att förslaget skulle göra valet av konsistorieledamot mer transparent.

– Styrelsen tycker att en studentrepresentant ska representera alla studenter och den här posten stängs inne mellan sex personer som sitter i ett rum om den ska förhandlas med inför konstfum. Det känns inte särskilt transparent mot våra medlemmar.

Efter votering stod det klart att fum biföll beslutet även denna gång, vilket innebär att propositionen kommer att verkställas. Samtliga S-studenter reserverade sig mot beslutet.

I vanlig ordning blev det dags att besluta om medlemsavgift för verksamhetsår 21/22. Vice ordförande Louise Ingemarsson berättade att man vill att höja med fem kronor.

– Det kommer innebära en inkomstökning med 80 000 om vi behåller samma medlemsantal, sa hon. Fum röstade bifall.

Lite mer gruff blev det när man gick över till att besluta om en ny rekryteringspolicy. Klara van Blaricum, vice ordförande, berättade varför det behövde göras.

– Det är svårt att följa nuvarande rekryteringspolicy – dels för att den är komplicerad och dels för att den inte är uppdaterad sedan 2009.

I stora drag kan man säga att den nya policy som låg på bordet innehöll ett tillägg om att man ska göra en behovsanalys innan man rekryterar. S-studenter ansåg i ett remisssvar att kårens jämställdhetsplan fortsatt skulle tas i beaktande vid rekrytering, men då denna plan inte är riktigt uppdaterad föreslog styrelsen i ett ändringsyrkande att man istället skulle lägga till stycket:
“Vid rekrytering till Uppsala Studentkår ska det tas särskild hänsyn till arbetsplatsens könsfördelning, fördelning vad det gäller etnisk bakgrund samt övriga diskrimineringsgrunder. Rekryteringsarbetet ska aktivt motverka en homogen arbetsplats.”
I chatten syntes då ett “ordet” från AFK:s Daniel Åkerman.

– Jag yrkar avslag på ändringsyrkandet, sa han för att uttrycka en stillsam protest.

Hans lilla försök fick dock inget gehör från fum som röstade för den nya policyn med S-studenters tillägg inkluderat.

"Vi tycker att man ska ha distanstentor."

Nu var fum inne på sluttampen och Jacob Färnert tog till orda för att berätta vad styrelsen sysslat med sen sist. Framförallt hade man drivit på för att samtliga tentor ska bli digitala, men utan att nå någon framgång hos rektor.

– Det finns fortfarande möjlighet för institutionerna att ha salstentor. Vi har jobbat mot det här för vi tycker att man ska ha distanstentor. Om man upplever att man inte får gehör, kan man kan kontakta oss så försöker vi påverka lokalt, för det har inte funkat mot rektor, sa Jacob Färnert. (Rektors hållning i denna fråga kan du läsa mer om här).

Sektionerna hade jobbat på sina håll med att kartlägga studenternas behov och problem i “dessa tider”. Emmy Schylander från Sektion lära hade dessutom lite roligare nyheter och berättade att man startat en bössa för att samla in pengar till musikhjälpen. Hon uppmuntrade de andra att hjälpa till eller utmana med en egen insamling.

Därefter hade ingen några övriga frågor att ta upp. Mötet kunde således avslutas strax efter klockan 19. En lättad Isak Rutqvist kunde andas ut.

– Det kändes som en mardröm att köra fum över Zoom, men det gick ju ändå ganska bra, sa han.

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…