Annons
Annons
Brexit
Trots att Boris Johnson tidigare uppgett att Erasmussamarbetet inte skulle upphöra i samband med Brexit blir så nu fallet.
Foto: Public domain

Ett brittiskt farväl till Erasmus


I och med utträdet ur EU kommer britterna inte längre ingå i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus. Programmet ska för britternas del ersättas med en ny satsning - the Turing scheme.

Varje år, med undantag för pandemiåret 2020, åker tusentals svenska studenter på utlandsstudier inom ramarna för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus, en stor andel av dem till Storbritannien. Detsamma gäller omvänt. Sedan Erasmusprogrammet etablerades 1987 har över 300 000 britter tagit en utbytestermin eller två till ett annat EU-land inom ramarna för utbytesavtalet. Men i och med att Storbritannien lämnar EU, vilket officiellt skedde nu vid årsskiftet efter en övergångsperiod, kommer landet inte längre ingå i Erasmusavtalet. In i det sista fanns hopp om att avtalet skulle bestå, då ett antal länder även utanför EU, som Norge och Turkiet, ingår i Erasmusprogrammet, men det slutgiltiga beslutet att lämna är nu fattat.

Beskedet har upprört känslor bland framför allt unga britter, som i stor utsträckning också röstade emot förslaget att lämna EU. Brittiska lagstiftare (överhuset) har tidigare varnat för att beslutet kan komma att negativt påverka personer från missgynnade samhällsgrupper och de med sjukdomar eller funktionsnedsättningar.


Annons

Annons

Storbritanniens premiärminister, Boris Johnson (som i januari 2020 menade att Erasmussamarbetet inte skulle upphöra i samband med Brexit), har uppgett att det var ett “tufft beslut” att lämna utbytesprogrammet, men meddelar att man planerar att ersätta det med en annan utbytessatsning - the Turing scheme, döpt efter den kända kryptoanalytikern Alan Turing - som ska tas i bruk i september i år. Satsningen ska finansiera utbyten för runt 35 000 brittiska studenter årligen och ska erbjuda ungefär samma möjligheter som Erasmus har gjort, men ska även göra utbyten till länder utanför EU tillgängliga.

Den som redan är antagen, har sökt eller inom kort kommer att söka utbyte från Uppsala universitet till ett brittiskt lärosäte inom ramarna för Erasmus behöver dock inte oroa sig - de kommer att gå att genomföra fram till minst 31 maj 2022 (se faktaruta).

Från och med 1 januari i år behöver dock svenska studenter som ska börja studera i Storbritannien och inte redan studerar/bor där söka studentvisum innan de påbörjar sina studier om de ska vara i landet i längre än sex månader.

Vad gäller för UU-studenter?


Erasmusprogrammet består av olika programperioder, den nya programperioden börjar gälla från och med höstterminen 2021 och det är alltså i den nya programperioden som Storbritannien inte längre kommer att vara med. Men Uppsala universitet har finansiering kvar inom ramen för det gamla Erasmusprogrammet och nuvarande Erasmusutbytesavtal har automatiskt förnyats och är giltiga till och med läsåret 21/22.

På grund av Covid-19 har svenska såväl som brittiska lärosäten fått möjlighet att förlänga sina nuvarande mobilitetsprojekt (inom den nuvarande Erasmusprogramperioden) fram till och med 31 maj 2023, något som UU kommer att göra. Förutsatt att de Brittiska lärosätena har begärt denna förlängning kommer UU alltså kunna skicka och ta emot studenter till/från Storbritannien till och med 31 maj 2023.

När denna period har löpt ut kommer UU kunna ingå bilaterala avtal med Brittiska partnerlärosäten (som de redan i nuläget har med resten av världen, t.ex. med Australien och USA). Dessa utbytesavtal (oavsett om de är Erasmusavtal eller bilaterala utbytesavtal med enskilda lärosäten) gör det möjligt för UU-studenter att läsa avgiftsfritt vid partneruniversitet i hela världen i 1-2 terminer.

Man väntar också på bekräftelse gällande vilken status Storbritannien eventuellt kan få inom det nya Erasmusprogrammet, om det kommer att kunna bli ett så kallat partnerland eller uteslutas helt.

Det som också kan vara bra att ha koll på är att reglerna för EU medborgare att studera i Storbritannien har ändrats från januari 2021. De som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan studerar/bor i landet behöver söka studentvisum innan de påbörjar sina studier, om studierna är längre än 6 månader. Ansökan öppnade den 5 oktober 2020. För studier som är kortare än 6 månader är det möjligt att använda sig av den så kallade. “visitor route”. Läs mer om det här.

Andra regler kommer även att gälla för inresande brittiska studenter.

Källa: Sara Laginder, Project Manager/Institutional Erasmus Coordinator vid avdelningen för internationalisering, Uppsala universitet

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…