Annons
Annons
Zoommäktige
Det var inte direkt idel leenden bland fullmäktigeledamöterna. Och då är den här smyg-screenshoten ändå tagen innan tekniken havererade åt alla håll och kanter.
Foto: Screenshot

Januarifum: i onåd hos teknikgudarna


Runt 20 minuter effektiv mötestid klämdes in under gårdagens knappt en timme långa kårfullmäktigemöte, övrig tid vigdes ofrivilligt åt teknikstrul. Men en stadgeändring, som ska göra kårvalsröstningen bättre framöver, lyckades man efter många om och men rösta om.

Fullmäktiges ordförande Isak Rutqvist inledde mötet med att konstatera att det var “lite speciellt” i och med att det var det första som genomförts 100 procent digitalt.

– Vi har ju kört på Zoom innan med den här gången sitter inte ens vi i fum-presidiet i samma rum. Jag hoppas att det inte ska innebära några större problem, sa han.

Jinx!

24 ledamöter var totalt på plats och Isak Rutqvist påminde dem om att de måste betala sin kåravgift senast första mars för att få behålla sina poster i fullmäktige och övriga förtroendeposter.


Efter att formalia var avhandlad flikades det in att ännu ett ärende skulle upp på den satta dagordningen – att en styrelseledamot skulle entledigas från sitt uppdrag i styrelsen.

– Hon har redan entledigats från sitt uppdrag på MedSek och nu behöver vi formellt återkalla hennes uppdrag även i styrelsen för att någon annan ska kunna ta hennes plats, förklarade vice kårordförande Louise Ingemarsson.

Vad som dock inte förklarades, men som säkert är känt för alla som var där förutom för Ergo, är varför hon entledigats från sina uppdrag. Hur som helst stod det klart mot slutet av mötet, efter att resultaten från röstning via Google-formulär kommit in, att fullmäktige drar tillbaka styrelseledamotens uppdrag.


Annons

Annons

Ungefär här började teknikgudarna hysa agg mot kårfullmäktige, när mötesordförande Isak Rutqvist kunde konstatera att återstående tid på Zoom-mötet började ticka ner som displayen på en bomb.

– Vi får skicka ut en ny Zoom-länk.

Sagt och gjort. Några minuter senare var mötet igång igen.

För andra gången röstade man igenom propositionen om makulering av reglementet för organisationskommittén (stadgeändringar måste röstas igenom två gånger) för att, som vice kårordförande Klara van Blaricum uttryckte det, “den ska vara borta för alltid”.

"När SUS tog det här systemet ökade deras valdeltagande med 10 procentenheter, vilket förstås är väldigt attraktivt."

Nästa punkt på agendan var att rösta om en stadgeändring för att kunna bana väg för ett nytt kårvalssystem. Kårordförande Jacob Färnert passade på att berätta varför det nuvarande systemet måste bort. 

– Det vi har idag är gammalt, svårt att hantera och det finns ingen form av teknisk support utan man får använda sig av silvertejpslösningar. Det blev ju väldigt tydligt i våras att det är ett problem, då var man ju tvungen att skjuta upp kårvalet.

En arbetsgrupp har därför sonderat terrängen efter ett nytt system och funnit att det som används av Stockholms universitets studentkår (SUS), Artologik Software, borde passa bra. (Systemet kommer tydligen från ett företag i “Växsjö”. Exakt var det ligger är oklart, men det ska tillstås att det låter lite likt ena redaktionshalvans hemort Växjö.) Systemet använder sig av en enkätlösning och skickar röstningslänk till medlemmarna via mail. Det finns också stöd för att skicka påminnelser till de som inte har röstat – vilket man har kunnat se haft positiva effekter på valdeltagandet hos kårkompisen.

– När SUS tog det här systemet ökade deras valdeltagande med 10 procentenheter, vilket förstås är väldigt attraktivt. Systemet kostar dessutom bara 6 200 kronor och vi hade budgeterat för 100 000, sa Jacob Färnert.

Det enda negativa som lyftes var att det nya systemet inte tillåter medlemmar att ändra sin röst. Men då det endast brukar vara runt fem pers som faktiskt väljer att rösta om – om ens det – kunde fum enas om att det nog ändå var ett bra system att köra på. 


Det blev så dags att rösta och på grund av att det rörde en stadgeändring krävdes att minst 22 av de 24 närvarande ledamöterna skulle trycka ja. Något som visade sig svårare än man hade trott. Trots att alla i församlingen var för motionen blev det avslag för att röstningstekniken krånglade.

– Jag finner att fum valt att inte anta motionen, sa en besviken Isak Rutqvist efter första omröstningen och fortsatte:

– … man kan ju formellt be om votering?

Det gjorde någon. Sluten votering dessvärre (= vem som röstar vad är hemligt), vilket föranledde en (i Ergos tycke) lite väl utdragen diskussion om hur och varför röstningen skulle vara sluten. Någon yrkade på öppen omröstning i Zoom-chatten istället, men det tyckte någon annan var krångligt och osäkert. Teknikstrul och allmän uppgivenhet tycktes leda till irritation. Joel Cevey Tärnholm tyckte att det enklaste rent administrativt väl borde vara ett Google-formulär, något mötessekreterare Jaroslav Marhun inte riktigt höll med om:

– Det är kul att du vet vad som är enklast administrativt, Joel, med tanke på att det inte är du som behöver göra det, snäste han tillbaka.

Zoom-mötet tickade ut och återigen fick Isak Rutqvist skicka ut en ny länk. Till slut lyckades man rösta igenom stadgeändringen som krävs för att man ska kunna anta ett nytt kårvalssystem (ja, det var där vi började den här resan om ni minns?). Nu behöver man bara rösta igenom proppen EN GÅNG TILL på ett annat möte för att den ska börja gälla då det handlar om en stadgeändring. Men det ska nog gå bra…


Inskickade PM valde man att inte gå igenom muntligen, förmodligen för att alla var rädda för den tickande Zoom-bomben eller för att man helt enkelt tappat all form av geist till följd av teknikstrulet (Ergo skummade dock dokumenten i teknikstrulspauserna. Det viktigaste som stod i dem hittar du i faktarutan längst ner).
 
Mötet avslutades 18.20, efter att stackars Isak Rutqvist pudlade för vad som väl egentligen inte var hans, eller någon annans för den delen, fel:

– Ber om ursäkt för röstningsproblematiken och att vi uppenbarligen inte kan ha Zoom-möten som varar längre än en halvtimme.

Viktigaste punkterna ur kvällens PM:

 

Styrelsen berättade bland annat att man tillsammans med de andra kårerna bett rektor Anders Hagfeldt om finansiering till ett tredje student- och doktorandombud. De nuvarande student- och doktorandombuden har blivit överhopade med arbete – detta på grund av allt fusk som sker nu när UU gått över till Zoom university. I styrelsens PM finns att läsa:  “Kårerna hinner inte med att hantera den mängd disciplinärenden som inkommer och anser att kårerna själva inte kunnat budgetera för en så extrem situation orsakad av covid-19 och digital examination.”

Samsek berättade bland annat att de jobbat med en enkät om digitala studier, Humsek hade samlat in pengar till Musikhjälpen och så även Sektion lära som tillsammans med två föreningar fått in drygt 13 000 kronor. Lära höll för övrigt på med en enkätstudie tillsammans med US-styrelsens Louise Ingemarsson – detta för att fånga upp hur studenterna upplever sin praktik i dessa covidtider.

Läs mer

2021-02-25 16:44
Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i…
2021-02-24 11:00
Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock…
2021-02-18 11:44
Det fanns inte direkt några anti-vaxxers bland de studenter Ergo träffade på Ekonomikum. Därför passade vi också på att…