Annons
Annons
Bild fumorförande
Fumordförande Isak Rutqvist lär ha varit nöjd med att mötet fortlöpte så snabbt och smärtfritt – inte ett endaste lilla teknikstrul trots att det hölls via Zoom.
Foto: Print screen

Långsiktighet på kort februarifum


Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock rösta för en proposition som ska göra kårens arbete mer långsiktigt – och hur man ska kommunicera på sociala medier regleras nu i en ny marknadsföreningspolicy.

Det finns egentligen inte så mycket mer ”fakta” än det som står i ingressen som kan vara värt att lyfta i en artikel om gårdagens fullmäktigemöte som var så kort, så kort. Men Ergo är inte direkt kända för att vara fåordiga så vi tar det viktigaste lite mer i detalj.

Det var alltså ett helt digitalt kårfullmäktige som sammanträdde över Zoom för andra gången i historien. Efter att rösträkning och några få valärenden var avklarade gick man över till kvällens första propositioner som handlade om att ta bort den gamla marknadsföringspolicyn för att göra plats för en ny.

Den nya policyn stakar bland annat ut hur kåren ska tänka kring sponsring och samarbeten samt hur man ska kommunicera på sociala medier (relevant information, minst två inlägg i veckan – men inte för många).  

– Tidigare har vi delat saker som kanske inte alltid har varit så relevant för våra medlemmar. Genom att följa den nya policyn får vi en vassare kommunikation, sa US ordförande Jacob Färnert och fortsatte:

– Om vi får förfrågningar om samarbeten kan vi också luta oss tillbaka mot den här policyn och säga att fum bara vill att vi kommunicerar ut sådant som är relevant för vår målgrupp.

Fum röstade därefter för propositionen om en ny marknadsföringspolicy.

"Om vi inte börjar jobba mer strategiskt är jag orolig över vart vi är på väg."


Annons

Annons


"Vi kan inte bara tänka på ettårsbasis hela tiden." US ordförande Jacob Färnert föredrog propositionen om strategisk verksamhetsplan. Foto: Screenshot Zoom.

Nästa förslag från styrelsen ledde till lite mer diskussion. Här handlade det om att införa en så kallad strategisk verksamhetsplan – en plan som anger de frågor Uppsala studentkår ska jobba med under tre år framåt. Idag skrivs bara en verksamhetsplan som sträcker sig ett år fram – och det är därför svårt att jobba långsiktigt, menade Jacob Färnert som föredrog propositionen. Med treårig plan fås en bättre röd tråd i en verksamhet där alla byts ut hela tiden. Det är också på detta sätt Stockholms universitets studentkår jobbar.

– Det är inte bra att vi svänger fram och tillbaka i stora frågor – medlemsvärvning är ett exempel på en fråga som vi borde jobba mer långsiktigt med, sa Jacob Färnert.

Vissa ledamöter uttryckte en viss oro. Bland annat kring att kommande styrelser då kommer bli låsta av vad ett fum för upp till tre år sen beslutat.

– Det kommer ju bara bli vart tredje fum som kan påverka planen. Det betyder att två av tre år så kommer det högsta beslutande organet inte kunna fatta beslut, sa AFK:s Daniel Åkerman som också tyckte att förslaget var bra, men att det behövdes mer tydlighet.

Det blev dock tydligt att denna plan inte skulle vara så ”hårt reglerande” utan att man kanske snarare skulle se den som mål att jobba mot.

– Fum kommer ju fortfarande besluta om sin årliga verksamhetsplan. Den strategiska planen är mer övergripande – till exempel hur vi arbetar med att rekrytera medlemmar, sa Jacob Färnert och fortsatte:

– Om vi inte börjar jobba mer strategiskt är jag orolig över vart vi är på väg. Vi kan inte bara tänka på ettårsbasis hela tiden.  

Fum kunde därefter enas om att detta nog var rätt väg att gå och röstade därför för att införa strategisk verksamhetsplan. Men då detta rör en stadgeändring krävs ytterligare ett ja på nästa möte.

Mötet gick över till promemorior men det var bara Humsek och Sektion Lära som ville dra sina. (Här kan man ju fundera lite på varför en organisation som dras med problem i stil med att medlemmar och engagerade "inte vet vad kåren gör" inte har nåt intresse av att berätta vad de gör. Men visst, alla ledamöter läser säkert alla handlingar inför mötet). Läras Emmy Schylander berättade i alla fall att man nu har möte med prefekterna en gång i månaden istället för en gång per termin – och att man jobbat med åtgärdsplanerna kring bristerna vid lärarprogrammen. Dessa är nu inskickade till UKÄ. (UKÄ kritiserade delar av UU:s lärarprogram vilket du kan läsa om här).

Humseks Dolores Kawalec berättade att man planerar att intervjua Uppsala universitets miljöchef Karolina Kjellberg och sända det live på Youtube. Detta i samband med Uppsala klimatvecka mellan 17 och 28 mars.

Dolores Kawalec som också är jämlikhetsansvarig på kåren nämnde också kort hur det går med arbetet kring ”Litteraturgranskningen” som är ett projekt där studenter granskar sin kurslitteratur med normkritiska glasögon. TekNatstudenter håller på att revidera sin kursbok. Och även FEMJUR – juristernas feministiska studentförening – håller på med en egen granskning.

– Temat är socioekonomisk bakgrund och det kändes som ett bra tema att sätta i år. Det känns positivt att vi kan släppa en rapport, det var två till tre år sen sist, och det kommer synas en del i media – det känns väldigt roligt, sa Dolores Kawalec.

Mötet kunde därefter avslutas, redan 17.50.

UPPSNAPPAT?

 

Fanns inget humoristiskt att snappa upp.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…