Annons
Annons
Bild Louise och Emmy
Louise Ingemarsson, vice ordförande i US och Emmy Schylander, ordförande i Sektion Lära hoppas rapporten kan ligga till grund för arbetet mot en mer jämlik VFU.
Foto: Uppsala studentkår/Sandra Johansson

Lärarstudenternas VFU – lite av ett lotteri


Som lärarstudent finns det stor chans att du tvingas undervisa utan din handledare när du är på praktik. Det visar en ny rapport som tagits fram av Uppsala studentkår och Sektion Lära.

För att lärarstudenter ska få de praktiska färdigheter de behöver för sitt framtida yrke är den den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) viktig. Men det är inte alltid praktiken blir en positiv upplevelse. Det visar en rapport som Uppsala studentkår och Sektion Lära* tagit fram efter en enkätundersökning bland lärarstudenter vid Uppsala universitet.

– Gällande den psykosociala arbetsmiljön är det lite av ett lotteri, vissa hamnar på en jättebra skola där de får de redskap de behöver – medan andra anger att de hamnat i en otrygg miljö där de får otydliga direktiv. Det var till exempel en av de svarande som beskrev sin handledare som otrevlig, säger Louise Ingemarsson, vice ordförande i Uppsala studentkår och en av författarna.

Rapporten som bygger på enkätsvar från 134 studenter visar också att runt hälften av studenterna någon gång har varit tvungna att undervisa utan handledaren på plats. En av de svarande angav att hens handledare var på semester under hela VFU-perioden.

– Det är inte så det ska gå till. VFU:n ska vara en lärandemiljö där man lär sig undervisningsteknik och det går inte om man lämnas ensam. Praktikanten blir då i princip bara gratis arbetskraft, säger Louise Ingemarsson.

Medförfattare till rapporten, Emmy Schylander som både är lärarstudent och ordförande i Sektion Lära, säger att hon också blev överraskad över hur många som tvingats undervisa ensamma.

– Det är inte så att alla har fått vikariera för en handledare som ska utomlands, utan kanske att man planerat en lektion, allt är färdigt och så blir läraren sjuk. Men jag är ändå förvånad över att andelen som svarat ja var så stor.

Känner du i övrigt igen dig i den bild som rapporten speglar?

– Ja, absolut. Inte jättemycket utifrån egen erfarenhet, men utifrån vad jag hört från kursare innan, under och efter VFU:n. Det ska tilläggas att många också är nöjda, men att det finns problemområden och det är de vi lyfter i rapporten.

Emmy Schylander trycker framförallt på att det borde bli tydligare för studenter som är ute på VFU var de ska vända sig om problem uppstår.

– Det är inte som att de bara kastar ut oss, men det skulle kunna bli tydligare vart man ska vända sig innan eller under VFU:n. Rapporten visar att vissa studenter som behövt hjälp slussats runt mellan kursansvariga och VFU-samordnare.

Tanken nu är att rapporten ska ligga till grund för påverkansarbetet kring förbättrad och mer jämlik VFU:n för lärarstudenter. Uppsala studentkår och Sektion lära kommer nu bjuda in ansvariga på institutionerna för vidare diskussion. 

Fotnot: Sektion Lära är en del av Uppsala studentkår och representerar alla studenter som studerar på Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.


Annons

Annons

Läs mer

2021-06-11 15:56
Mot slutet av sommaren ser det äntligen ut att bli vaccineringsdags för personer i studentålder. Men hur funkar det om…
2021-06-02 15:39
“Jag vill, men jag har inget att säga och är orolig för mina hundar.” Ja, en lite mer flärdfull formulering krävs det…
2021-06-01 16:29
Uppsala universitet kommer vara zoom university även under sommaren, men till hösten ser man äntligen ut att kunna…