Annons
Annons
Bild kårhuset och Esbjörn Larsson
Esbjörn Larsson, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, säger att problemet med VFU:n är att hitta platser till alla studenter – inte att kvaliteten brister.
Foto: Sandra Gunnarsson/Uppsala universitet

Tveksam till kårens VFU-rapport


I veckan presenterade Uppsala studentkår och Sektion Lära en rapport om lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. En undersökning som man på fakulteten inte anser ger en rättvisande bild av situationen.
– Jag blev överraskad när jag läste rapporten, det är inte den bilden vi har av verksamheten, säger Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

I onsdags berättade Ergo om den VFU-rapport som tagits fram av Uppsala Studentkår och Sektion Lära. I rapporten, som bygger på enkätsvar från studenter, tas ett antal problemområden upp kopplade till den verksamhetsförlagda utbildningen.

Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, håller dock inte riktigt med om de problem som tas upp.

– Jag blev överraskad när jag läste rapporten, det är inte den bilden vi har av verksamheten, säger Esbjörn Larsson.

Efter att ha läst rapporten och artikeln i Ergo kollade han igenom de kursutvärderingar som lämnats in från höstterminen vid institutionen för didaktik och utbildningsstudier. Av de 470 som svarat på frågan om hur de upplevde den verksamhetsförlagda utbildningen var det endast fyra stycken som svarade mycket dåligt, tolv som svarade dåligt. Över 300 angav att de tyckte VFU:n var mycket bra.

– Och då var det extra ansträngt att få ut studenterna i höst till följd av pandemin. Jag är nästan förvånad att resultatet blev så bra då det var långt ifrån ett optimalt läge.


Annons

Annons

I VFU-rapporten har runt hälften av de svarande angett att det fått undervisa utan handledare på plats. Det togs också upp i artikeln i Ergo som en av de största bristerna. Esbjörn Larsson säger dock att det inte är klarlagt utifrån rapporten vad det egentligen innebär. Det kan ju röra sig om en student som haft enstaka lektioner själv.

Det var ju en som svarade att hens handledare varit på semester under hela VFU:n. Hur ser du på det?

– Det är klart att det kan ha brustit i det fallet. VFU:n är en komplicerad verksamhet vi håller tillsammans med kommuner och andra huvudmän, det är svårt att helt undvika misstag.

Han menar vidare att rapporten innehåller en del ”konstigheter”. Bland annat har studenterna i enkäten fått svara på frågan om deras handledare varit behörig eller ej. I rapporten avses om handledarna gått den 7,5-poängskurs som erbjuds av universitetet. Esbjörn Larsson säger att den kursen inte är något krav, utan att man är behörig som handledare ändå – det räcker med att man är behörig lärare.

– Målet är att alla handledare ska gå den kursen 7,5-poängskursen framöver, men det är något som Uppsala universitet själva har bestämt för att vi vill utveckla verksamheten.

Tar du med dig någonting från rapporten?

– Jo självklart finns det saker vi behöver arbeta med, till exempel när vi tittar på hur kurser fungerar och gör kursutvärderingar, säger Esbjörn Larsson och fortsätter:

– En annan sak vi tar med oss är att vi måste bli bättre på att informera om vår verksamhet, det finns missförstånd, till exempel det här att det finns en särskild behörighet bland handledare. Vi måste försöka få en bättre dialog med kåren och tydligare bjuda in för att göra den här typen av undersökningar tillsammans.

Läs mer

2021-06-11 15:56
Mot slutet av sommaren ser det äntligen ut att bli vaccineringsdags för personer i studentålder. Men hur funkar det om…
2021-06-02 15:39
“Jag vill, men jag har inget att säga och är orolig för mina hundar.” Ja, en lite mer flärdfull formulering krävs det…
2021-06-01 16:29
Uppsala universitet kommer vara zoom university även under sommaren, men till hösten ser man äntligen ut att kunna…