Annons
Annons
Bild Banérgatan 16
Det stora huset på Banérgatan har varit i stiftelsen Östgötagårdens ägo sedan 1988.
Foto: Sandra Gunnarsson

Östgötagården säljer studenthus i Kåbo


Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att fastigheten inte är anpassad till stiftelsens syften.

Det var för någon vecka sedan studenterna boende i stiftelsen Östgötagårdens hus på Banérgatan fick reda på att deras kontrakt skulle sägas upp. De visste sedan tidigare att framtiden för lägenheterna var oviss och hade därför skrivit på korttidskontrakt när de flyttade in.

En av de boende tycker det är tråkigt att behöva flytta ut och undrar varför man valt att sälja just nu.

– Det jag tycker är underligt med beslutet är att syftet med stiftelsen är att se till att ÖG-studenter har någonstans att bo. Lägenheterna är ju väldigt uppskattade men trots detta finns det inga nya planer på nya bostäder, vad jag har förstått i alla fall, säger hen till Ergo.

"Vi försöker göra vad vi kan för att hjälpa dem. De har dock varit medvetna om att det här är aktuellt"


Annons

Annons

Förra året skrev UNT att Östgötagården ansökt om att få riva huset. Anledningen var att man ansåg att fastigheten, som innehåller många stora lägenheter, var svår att förvalta effektivt. Man önskade riva för att kunna bygga nytt med mindre studentbostäder. Byggnadsnämnden sa dock nej till detta då man ansåg att området har högt kulturhistoriskt värde samt att det fanns en risk att en rivning skulle få prejudicerande effekt.

Nuvarande VD på Östgötagården, Lisa Jacobsson, säger att hon klivit på sin post efter att rivningsplanerna diskuterats. Att man nu väljer att sälja huset beror på att fastigheten inte är anpassad för stiftelsens syften.

– Vi ska tillhandahålla studentbostäder, men det här huset har många stora lägenheter som fyror. Vi har väldigt många korridorer och mindre lägenheter i andra delar av Uppsala och det är ju det som är tanken med studentbostäder.

De boende med uppsagda kontrakt kommer nu att ha på sig fram till sista juni att flytta ut.

Har de boende hört av sig och varit ledsna att de måste flytta?

– Vi försöker göra vad vi kan för att hjälpa dem. De har dock varit medvetna om att det här är aktuellt, det är ju därför det har varit korttidskontrakt.    

Det finns för närvarande inga nya byggplaner på gång. Lisa Jacobson säger att pengarna från försäljningen kommer att kunna användas för att rusta upp befintligt bestånd, men också för att eventuellt bygga eller köpa nytt längre fram.

Huset på Banérgatan som innehåller 34 lägenheter bebos idag även av icke-studenter. Det finns sju tillsvidarekontrakt, vilket betyder att dessa personer kommer att få bo kvar när den nya ägaren tar över.

Stiftelsen Östgötagården har redan ingått ett avtal om överlåtelse av fastigheten. Men till vem omfattas av sekretess. Om det blir denna köpare som tar över avgörs dock av hur det går i hembudsprocessen. I fastigheten finns nämligen redan en bostadsrättsförening bestående av icke-studenter som kan ha möjlighet att få ”förtur” att köpa.

Ergo har varit i kontakt med bostadsrättsföreningens ordförande för att ta reda på om studenter kan gå med i föreningen och på så sätt få chans att köpa sina lägenheter. De har blivit tillfrågade om de vill gå med tidigare. Ordföranden vill dock inte svara på frågor som rör studenter.

Banérgatan 16

 

Stiftelsen Östgötagården köpte fastigheten på Banérgatan 16 ABC år 1988.
Fastigheten innehåller 16 ettor, 16 fyror och två femmor. Källa: Östgötagården.

Läs mer

2021-06-11 15:56
Mot slutet av sommaren ser det äntligen ut att bli vaccineringsdags för personer i studentålder. Men hur funkar det om…
2021-06-02 15:39
“Jag vill, men jag har inget att säga och är orolig för mina hundar.” Ja, en lite mer flärdfull formulering krävs det…
2021-06-01 16:29
Uppsala universitet kommer vara zoom university även under sommaren, men till hösten ser man äntligen ut att kunna…