Annons
Annons
Bild universitetshuset
Institutionen för neurovetenskap som huserar i BMC kan komma att försvinna. Vilka institutioner som eventuellt tar över är för närvarande under diskussion.
Foto: Sandra Gunnarsson

Institution kan avvecklas efter arbetsmiljöproblem


Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap kan komma att avvecklas.
– Om en organisatorisk flytt eventuellt skulle ske, så kommer alla forskargrupper och utbildningar att flyttas i sin helhet och ingen grupp kommer att splittras, skriver tillförordnad prefekt Lars Rönnblom i mail till Ergo.

Det var i mars som rektor fattade beslut om att tillsätta en extern prefekt vid institutionen för neurovetenskap. Bakgrunden var bland annat att dåvarande prefekt önskade sluta av personliga skäl. Institutionen drogs även med personalärenden som var “en sådan art” att man ansåg det bäst att ta in en extern person som chef. 

Rektor beslutade därför att införa prefektstyre vid institutionen, vilket innebär att man tar in en person som representerar institutionen och fattar alla beslut, undantaget de som som tas av konsistoriet eller rektor. Lars Rönnblom som tidigare varit prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper tillsattes som tillförordnad prefekt.

–  Anledningen till att det blev beslut om prefektstyre med en extern prefekt var, förutom förekomsten av vissa arbetsmiljöproblem, att valberedningen inte hade lyckats enas om ett internt förslag till ny prefekt, skriver Lars Rönnblom.

Förutom att leda det dagliga arbetet var hans uppdrag att ta fram och föreslå möjliga organisationsformer för institutionen. Olika förslag har diskuterats både inom institutionen och högre upp i universitetsledningen.

"Det kan skapa oro hos medarbetarna, vilket förstås är en helt naturlig reaktion."

 

Lars Rönnblom, tillförordnad prefekt vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Uppsala universitet.

 


Annons

Annons

Lars Rönnblom lade fram fyra olika förslag på organisationsformer till fakulteten och rektor. Rektor valde i sin tur att gå vidare genom ett så kallat inriktningsbeslut om att institutionen ska avvecklas.

– Orsaken till rektors beslut är att institutionen under en tid har brottats med en del arbetsmiljöproblem vilket bland annat lett till att institutionen haft svårt att fatta och genomföra beslut, skriver Lars Rönnblom som också framhåller att det kommer krävas fler åtgärder innan ett definitivt beslut om avveckling kan tas.

Om avveckling blir aktuell tror han inte att studenter kommer märka av det. Han menar också att anställda inte ska behöva oroa sig. Om en strukturförändring behöver ske finns inga problem med övertalighet på institutionen.

Finns en risk att forskargrupper splittras?

– Nej, om en organisatorisk flytt eventuellt skulle ske, så kommer alla forskargrupper och utbildningar att flyttas i sin helhet och ingen grupp kommer att splittras. Det är som sagt väldigt viktigt att forskningen får fortsätta att bedrivas med hög kvalitet.

Hur ser de anställda på den här eventuella avvecklingen?

– Jag tror att en sådan här process med utredning om omstrukturering välkomnas hos vissa medarbetare och andra tycker inte att den behövs. Det kan skapa oro hos medarbetarna, vilket förstås är en helt naturlig reaktion. Varje vecka försöker jag därför att informera alla medarbetare via möten och via mail så tydligt och transparent som jag kan.

Den 16 december väntas rektor ta ett definitivt beslut om institutionens framtid.

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…