Annons
Annons
Tilda och Nadia
Esmeralda kommer finnas fram kvar till sommaren. Att man är osäker på vad som händer sen gör det svårt att planera verksamheten, menar projektledare Tilda Östlund (t.v.) och verksamhetsledare Nadia Chache (t.h.).
Foto: Sandra Gunnarsson

Esmeralda kan försvinna när kåren renodlar


Kåren vill fokusera på kärnverksamheten och önskar nu att universitetet tar över mångfaldsbyrån Esmeralda som man drivit i snart 20 år.
– Jag förstår att kåren undersöker vilken verksamhet de ska ha, men det känns ändå tråkigt, säger verksamhetsledare Nadia Chache.

2003 startade Uppsala studentkår mångfaldsbyrån Esmeralda. Verksamheten har sedan dess jobbat med breddad rekrytering. De vill få personer som kommer från studieovana hem att se universitetsstudier som ett alternativ. Genom bland annat läxläsning, mentorskapsprogram och inspirationsföreläsningar som hålls av universitetsstudenter, visar man upp förebilder som förhoppningsvis kan få fler att bli intresserade av högre studier.

Uppsala studentkår är huvudman, men finansiering kommer nästan uteslutande från Uppsala universitet och Uppsala kommun. Varje treårsperiod skickar kåren och Esmeralads verksamhetsledare in ett äskande för att söka pengar för nästkommande år. Men när detta skulle göras nu i höst blev det klart att kåren inte ville ansöka om finansiering.

– Det är äskandet det hänger på och att de väljer att inte stå bakom det gör det väldigt osäkert för Esmeralda – kommer verksamheten kunna fortsätta?, säger Nadia Chache som varit verksamhetsledare sedan i augusti.

I stället för att äska pengar för en ny treårsperiod har Uppsala studentkår i en skrivelse bett att universitetet ska ta över verksamheten. Den främsta anledningen som anges är att Esmeralda inte passar in i kårens kärnverksamhet.

– Jag förstår att kåren undersöker vilken verksamhet de ska ha, men det känns ändå tråkigt, säger Nadia Chache.

Hon och projektledare Tilda Österlund tycker inte att det behöver vara negativt att kårens verksamhet är bred. Esmeralda kan till exempel nå ut där kåren kanske inte annars hade varit synlig.

– Vi är ett ansikte utåt för skolor, kommuner och externa myndigheter. Vår verksamhet skapar också ett meningsfullt engagemang för studenterna, säger Nadia Chache.

– Vi arbetar ju också för att rekrytera nya studenter och framtida studenter, vi är inte bara till för de som redan nu är läser vid universitetet, säger Tilda Österlund.


Esmeralda erbjuder bland annat läxhjälp för högstadieelever på flera skolor i Uppsala. Foto: Esmeralda

En av fördelarna Nadia Chache och Tilda Östlund lyfter fram med att finnas på kåren är flexibiliteten – det går snabbt att dra igång nya projekt. En farhåga är att ledtiderna är längre på universitetet. Som universitetsdriven verksamhet kommer Esmeralda också längre från studenterna.

De tycker också att Esmeralda bidrar med mångfalds- och lika villkorsperspektiv och att verksamheten faktiskt tillför något viktigt för kåren.

– När vi står på campus, tillsammans med kåren och de andra verksamheterna, så visar vi vilken samlad kraft kåren är och att det finns mycket att engagera sig i inom, säger Nadia Chache.


Annons

Annons

Dolores Fors, vice ordförande i Uppsala studentkår, har skickat in skrivelsen till universitetet. Hon berättar om bakgrunden till styrelsens hållning.

– Ett av de primära skälen man lyfte är att man inte längre tycker att Esmeralda får plats i den kärnverksamhet som kårens ska bedriva vilket är studentpolitik och studiebevakning.

Dolores Fors, vice ordförande i Uppsala studentkår. Foto: Sandra Gunnarsson

"...man kan skräddarsy sitt fokus mer om man jobbar mer med Uppsala studentkår och mindre med externa verksamheter."

Hon menar också att det fanns ett annat viktigt skäl som motiverade skrivelsen – och det är en jämförelsen Esmeraldas motsvarighet vid Örebro universitet, projektet Linje 14. Det är en verksamhet som funnits ungefär lika lång tid, som varit delfinansierat av kommunen och sysslat med liknande projekt. Den största skillnaden är att Linje 14 legat vid universitetet i stället för vid en kår.

 – Under samma tidsperiod har de vuxit till det tredubbla av Esmeraldas verksamhet. Esmeralda har 3-4 skolor och de har 11-12 skolor. Esmeralda har en heltidsanställd och de har tre. De har också fler program att erbjuda och större resurser, säger Dolores Fors som betonar att skrivelsen syftar till att ge Esmeralda så bra förutsättningar som möjligt.

Måste kårens verksamhet vara strömlinjeformad, är det inte bra med bredd? Esmeraldas verksamhet kostar er ju inte speciellt mycket?

– Det finns ändå en kostnad för arbetsledning och lokaler. Jag vill understryka att styrelsen uppskattar Esmeraldas arbete men det är just att man kan skräddarsy sitt fokus mer om man jobbar mer med Uppsala studentkår och mindre med externa verksamheter.

Kan man inte se det som att Esmeralda får nya medlemmar att hitta till kåren?

– Jo, och det var också ett av argumenten från de som ville ha Esmeralda kvar – Linje 14 har inget samarbete med kårerna, utan de jobbar med studentambassadörer.

Esmeraldas finansiering räcker fram till i sommar. Varför kunde ni inte ha ställt er bakom äskandet och på så sätt få mer tid att utreda frågan?

– Styrgruppen avrådde oss från att göra så, det ser inte bra ut om vi skickar ut ett äskande och sedan ångrar oss. I den bästa av alla världar hade det här arbetet påbörjats under förra hösten.  

"Att Esmeralda ska få medel är inget som tagits för givet någon gång, och det är inte heller något som tas för givet nu."

Cecilia Edin, enhetschef på studentavdelningen vid Uppsala universitet och ordförande i Esmeraldas styrgrupp. Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsala universitet som tagit emot Uppsala studentkårs skrivelse har nu börjat utreda hur en möjlig fortsättning skulle kunna se ut. Ansvarig för detta är Cecilia Edin.

– Jag kommer undersöka förutsättningarna och har vänt mig till företrädare för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att se om det finns intresse av att gå in i ett långsiktigt engagemang under förutsättning att universitet driver verksamheten, säger Cecilia Edin som är enhetschef på studentavdelningen vid Uppsala universitet och ordförande i Esmeraldas styrgrupp sedan tre år tillbaka.

Hur kommunen kommer ställa sig till att delfinansiera en verksamhet som drivs av universitetet är för tidigt att svara på.

– Historiskt när Esmeralda äskat medel till verksamheten har det varit tufft att få igenom äskandet med kommunen eftersom de har många olika verksamheter att prioritera mellan. Att Esmeralda ska få medel är inget som tagits för givet någon gång, och det är inte heller något som tas för givet nu.

Skulle det vara så att kommunen säger ja till ett fortsatt samarbete kommer man gå vidare att undersöka de juridiska förutsättningarna. Om det inte finns några hinder där är det upp till kommun och universitet att komma fram till hur framtida “Esmeralda” ska se ut.

– Esmeralda bygger på samarbetet mellan de tre parter som står bakom verksamheten och har formats av dessa parters intressen och förutsättningar. När nu en av parterna inte vill fortsätta måste vi undersöka vad våra intressen är och hur vi vill forma verksamheten, det är inte säkert att det blir samma som idag.

Läs mer

2024-05-29 12:40
Under måndagskvällen ägde Uppsala studentkårs traderingsmiddag rum på Gästrike-Hälsinge nation. Ett sextiotal kårnära…
2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…