Foto Universitetshuset
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet var inbjuden till tv-programmet Obs debatt under rubrik "Varför litar vi inte på vetenskapen" för att kommentera riskerna med kolloidalt silver. Det ledde till att han blev anmäld för oredlighet i forskning.
Foto: Lina Svensk/Uppsala universitet

Professor hotad och anmäld efter uttalande om kolloidalt silver


Efter att ha pratat om riskerna med ett för stort intag av kolloidalt silver har professor Dan Larhammar fått motta flera hot. Han har också anmälts för oredlighet i forskning.
– Jag vägrar vika ner mig för hot och fortsätter stå upp för vetenskapen, säger han.

Det var i höstas som Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, blev anmäld för oredlighet i forskning. Anmälaren hade sett professorns medverkan i två tv-program som sändes på Yle hösten 2017. I ett av programmen visades ett inslag om en kvinna som drabbats av argyria, en sjukdom som bland annat ger blå-gråaktig hud och kan uppstå efter lång förtäring eller exponering av kolloidalt silver. Dan Larhammar var med via länk för att kommentera inslaget och svara på frågor. Han sa bland annat att det finns fall där personer drabbats av sjukdomen och att det går att bli förgiftad av ett för stort intag av silver.

Anmälaren menar bland annat att det inte finns några bevis för att silverintag kan leda till sjukdomen argyria. Han framhåller också att Dan Larhammar tar stöd för att kolloidalt silverkan ge argyria i sin egen forskning och att den forskningen är fabricerad.

Dan Larhammar var dock bara med tv-programmet för att ge en bild av forskningsläget, inte för att att han själv forskat om sjukdomen.

"Vissa människor har en märklig övertro på de här preparaten och reagerar så starkt mot ifrågasättanden att de till och med väljer att hota."

 


Annons

Annons

I mitten av mars meddelade Nämnden för prövning av oredlighet (Npof) i forskning att de beslutar att inte pröva ärendet eftersom det inte rör sig om någon forskning. De skriver att Dan Larhammar medverkar i tv-programmet för att svara på frågor om det rådande kunskapsläget, men att han inte presenterar någon ny kunskap eller några resultat av egen forskning.  

Dan Larhammar som själv skickat de vetenskapliga artiklar hans uttalanden bygger på till både till anmälaren och nämnden tycker det är synd att ärendet lämnas utan åtgärd.

– Det hade varit ännu bättre om de gjort en saklig prövning av de uttalanden som anmälaren hävdar är felaktiga. Jag har ju kunnat styrka det jag har sagt med vetenskapliga referenser, säger Dan Larhammar.

Anmälan kommer dock inte som en överraskning. Dan Larhammar berättar att han blivit stalkad/kontaktad av flera försvarare av kolloidalt silver sedan han medverkade i inslaget. Han har också fått motta hot på messenger och sms.

– Vissa människor har en märklig övertro på de här preparaten och reagerar så starkt mot ifrågasättanden att de till och med väljer att hota.

Han berättar vidare att vissa forskare numera avstår från att prata om kolloidalt silver i offentliga sammanhang just för att de inte orkar hantera alla hot. Dan Larhammar säger också att det inte bara är uttalanden om kolloidalt silver som kan förorsaka starka reaktioner utan även forskning som rör vaccin och kost.

Även om han blivit stalkad av både antivaxxare och förespråkare för kolloidalt silver tycker han det är viktigt att inte låta sig tystas.

– Jag vägrar vika ner mig för hot och fortsätter stå upp för vetenskapen. Att de väljer att hota visar ju att de inte har några sakargument och därför måste gå på personen i stället.

Läs mer

2023-12-08 11:23
Uppsala universitet rankas på elfte plats bland knappt 1400 universitet i den globala rankingen av QS World University…
2023-12-06 14:10
Nobelveckan är i full gång och på söndag den 10:e december är det dags för årets Nobelpristagare att ta emot sina…
2023-12-04 13:32
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skriver i ett inspel till den kommande forskningspolitiska…