Annons
Saco studentråd och SFS befarar att regeringens budget kommer att ha en negativ påverkan på studenter.
Saco studentråd och SFS befarar att regeringens budget kommer att ha en negativ påverkan på studenter.
Foto: Regeringskansliet: Ninni Andersson/SFS/Saco studentråd

Regeringens budget möter kritik från både SFS och Saco studentråd 


Regeringen har idag presenterat sin budgetproposition för 2023. Propositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för det kommande året. Förslaget möter nu skarp kritik från Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Saco studentråd, bland annat gällande höjningen av studielånsräntan. 

Regeringens budget inkluderar en höjning av studielånsräntan som ser ut att landa på ungefär 0,5 procent. Både SFS och Saco studentråd hade velat se att regeringen drog tillbaka den här räntehöjningen. Här menar SFS ordförande Linn Svärd att regeringspartierna inte stått vid sitt ord. 

- När Socialdemokraterna presenterade det här förslaget så sågade den här sidan av politiken det, så det är ju anmärkningsvärt att man nu väljer att gå vidare med en höjning, säger Linn Svärd. 

Hon är orolig över att denna sortens räntehöjningar kan ha en negativ inverkan på benägenheten att söka studiemedel, vilket i sin tur kan leda till att färre personer vågar söka sig till högre studier. 

Albert Ohlin, ordförande för Saco studentråd, uttrycker också besvikelse gällande budgeten och menar att den inte adresserar de behov som studenter har. 

- Vi hade velat se en generell höjning av studiemedlet. Vi tycker att det är särskilt motiverat med tanke på att den räntehöjning som genomförs i studielånsräntan drar in massor av extra pengar i statens budget som vi tycker borde gå till de som studerar. 

Även SFS hade hoppats på att se en höjning av antingen bidrags- eller lånedelen av studiemedlen. Man menar på att studenter drabbas särskilt hårt av den rådande inflationen, och att en höjning av studiemedlen kan hjälpa studenter att fullfölja sin utbildning. 


Annons

Annons

Vidare efterfrågar både SFS och Saco studentråd fler satsningar på studentbostäder. Här vill man se mer stimulans till bostadsbyggande, huruvida det är i form av ett investeringsstöd eller någon annan riktad insats. 

- Man stimulerar inte bostadsbyggandet inom ramen för den här budgeten på ett sätt som vi tror kommer att träffa studenter i någon märkbar utsträckning. Vi tror inte att det här kommer att förbättra situationen för studenter, säger Albert Ohlin från Saco studentråd. 

Trots kritiken menar Linn Svärd att det också finns flera bra förslag i regeringens budget som kan påverkar högre utbildning positivt. Hon nämner bland annat att man valt att inte minska medlen för studentkårsinflytande och att man vill öka medlen till forskningsanläggningar. Även om man från SFS håll velat se ännu fler satsningar för Sveriges studenter menar Linn att det är viktigt att ha förståelse för de utmaningar som det rådande världsläget innebär: 

- Vi har krig i vår närhet och jag förstår att regeringen måste prioritera annat än den högre utbildningen. 

Samtidigt finns det flera förslag i budgeten som SFS ser som särskilt oroväckande. Ett av de förslagen rör medel till universitet och högskolor. Här menar Linn Svärd att ersättningsbeloppet ökar med en lägre procentsats än vad universiteten kan förvänta sig i faktiska kostnader. 

- Lärosätena behöver verkligen se över vilka utbildningar de ger och eventuellt kommer det minska antalet studenter vilket är dåligt för Sverige som kunskapsnation. Det vanliga i en lågkonjunktur är att man utökar utbildningsplatserna och så ser det inte ut att bli här. 

Både Saco studentråd och SFS befarar att regeringens budget kommer att ha en negativ påverkan på studenter, och då främst i relation till studentekonomin. 

- Studenter kan förvänta sig att få en tuffare ekonomisk situation framöver och det kan innebära att vissa personer behöver avsluta sina studier, säger Albert Ohlin. 

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…